Cushman & Wakefield w gronie Sygnatariuszy Karty Różnorodności

Cushman & Wakefield w gronie Sygnatariuszy Karty Różnorodności

Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield została przyjęta do grona Sygnatariuszy Karty Różnorodności, potwierdzając tym samym swoje zobowiązanie do dalszego tworzenia miejsca pracy, które sprzyja budowaniu włączającej kultury organizacyjnej, opartej o szacunek dla każdego człowieka, niezależnie od płci, wieku, pochodzenia etnicznego czy poglądów.

„Różnorodność, szacunek, stwarzanie równych szans dla wszystkich i włączanie społeczne są fundamentalnymi wartościami dla naszej organizacji. Oprócz działań globalnych wdrażamy także własne pomysły, dzięki którym nasi pracownicy mogą w równy sposób rozwijać się w firmie.
Kluczowym elementem naszej strategii różnorodności jest zwiększanie świadomości naszych pracowników na temat konkretnych zachowań, które sprzyjają kulturze włączającej, pokazując, że każdy z nas ma realny wpływ na budowanie otwartego miejsca pracy, a co za tym idzie,odpowiedzialnego partnera dla naszych klientów”
– mówi Anna Trochim, Country HR Manager, Cushman & Wakefield

W Polsce Cushman & Wakefield kontynuuje inicjatywę WIN (Women’s Integrated Network) – jej celem jest tworzenie i promowanie kultury wspierającej równe szanse kobiet i mężczyzn w rozwoju ich karier zawodowych. W ramach WIN w 2020 roku odbył się m.in. cykl debat z udziałem liderek firmy. Jest to inicjatywa, na czele której w 2021 roku stoi Joanna Sinkiewicz, Partner w Dziale Powierzchni Magazynowych, co pokazuje, że inicjatywa ta ma dla Cushman & Wakefield ogromne znaczenie w wymiarze biznesowym.

Globalnie firma powołała zespół Diversity, Equity and Inclusion, którego zadaniem jest planowanie i wdrażanie we wszystkich oddziałach firmy działań mających na celu podnoszenie świadomości i roli różnorodności, szacunku, równości i włączenia społecznego. Organizacja wdrożyła też politykę gwarantującą równe traktowanie i zatrudnianie osób w różnym wieku, pochodzeniu etnicznym, statusie społecznym, tożsamości płciowej oraz zdolnościach fizycznych i psychicznych.

Karta Różnorodności jest zobowiązaniem podpisywanym przez organizacje, które decydują się na wprowadzenie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraża gotowość firmy do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz
partnerów biznesowych i społecznych w te działania. Organizacje decydujące się na implementację tego narzędzia działają na rzecz spójności i równości społecznej. Koordynatorem Karty Różnorodności w Polsce jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.


Autor:

Cushman & Wakefield

Last Updated on 3 marca, 2021 by Karolina Ampulska

Udostępnij
KATEGORIA