Dassault Systèmes, Egis i B4 wezmą udział we wspólnym projekcie odbudowy ukraińskich miast

Dassault Systèmes, Egis i B4 wezmą udział we wspólnym projekcie odbudowy ukraińskich miast

  • Rząd Ukrainy zaprosił specjalizujące się w technologiach wirtualizacji 3D oraz inżynierii budowlanej firmy Egis, Dassault Systèmes i B4 do udziału w projekcie odbudowy obszarów miejskich zniszczonych w wyniku rosyjskiej inwazji
  • Podzielony na dwa etapy projekt obejmie analizę kosztów odbudowy oraz planowanie prac w obwodzie czernihowskim i samym Czernihowie
  • Współpraca będzie bazować na technologii wirtualnych kopii bliźniaczych, która pozwoli zoptymalizować infrastrukturę miejską oraz rozwiązać m.in. kwestie zasobów, zrównoważonego rozwoju i jakości życia mieszkańców

Konsorcjum firm obejmujące Egis, Dassault Systèmes (Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA) i B4 ogłosiło udział w projekcie ukraińskiego rządu, dotyczącym odbudowy obszarów miejskich, który będzie realizowany przy wsparciu francuskiego rządu i finansowany przy pomocy dotacji ze skarbu państwa Francji.

Platforma 3DEXPERIENCE firmy Dassault Systèmes oraz doświadczenie firm Egis i B4 z zakresu inżynierii budowlanej zostaną wykorzystane dwuetapowo: w pierwszej kolejności powstanie analiza zniszczeń i kosztorys odbudowy infrastruktury w obwodzie czernihowskim, a następnie zostanie sporządzony plan odbudowy samego Czernihowa.

Analiza zniszczeń infrastruktury w obwodzie pozwoli przygotować kosztorys odbudowy i ustalić priorytety. Platforma 3DEXPERIENCE firmy Dassault Systèmes nie tylko ułatwi współpracę, ale także posłuży jako główne repozytorium informacji i analiz przygotowanych przez ekspertów z firm EGIS i B4. Analiza danych satelitarnych zautomatyzuje wykrywanie i oznaczanie dotkniętych obszarów, które następnie zostaną zweryfikowane przez kontrole w terenie w celu analizy kosztorysów i ustalenia strategii.

Etap drugi obejmie stworzenie wirtualnej kopii bliźniaczej Czernihowa na platformie 3DEXPERIENCE w celu optymalizacji sposobu odbudowy miasta z uwzględnieniem projektów nowych budynków oraz organizacji transportu miejskiego, infrastruktury i innych usług. Technologia wirtualnych kopii bliźniaczych pozwoli interesariuszom z poszczególnych branż wspólnie testować różne scenariusze oraz takie parametry, jak ryzyko powodzi, udogodnienia dla niepełnosprawnych, natężenie ruchu, zagospodarowanie przestrzeni, rozmieszczenie głównych zasobów miejskich oraz układ sieci wodociągowej, ciepłowniczej, kanalizacyjnej i innych. Równocześnie będzie toczyć się proces pozyskiwania informacji z zachowanej dokumentacji oraz od wydziałów miejskich z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań mieszkańców poszczególnych dzielnic, wizji włodarzy Czernihowa oraz wyzwań natury gospodarczej i społecznej.

Wszystkie informacje projektowe będą integrowane z wirtualną kopią bliźniaczą miasta w celu wspólnego doskonalenia jego planu.

– Firma Egis jest obecna w Ukrainie od 1993 r. i uczestniczy zarówno w prywatnych, jak i rządowych projektach związanych m.in. z inżynierią lądową i transportem miejskim oraz budową dróg i mostów, sieci wodociągowych, portów i dróg wodnych oraz infrastruktury energetycznej. Aktualnie uczestniczymy w 23 projektach, których celem jest odbudowa miast i infrastruktury w Ukrainie. Projekt rekonstrukcji obwodu czernihowskiego i Czernihowa będzie kolejną okazją do wykorzystania naszej ekspertyzy i know-how z zakresu m.in. niskoemisyjności i budownictwa bioklimatycznego, wydajnej infrastruktury rowerowej i transportu publicznego oraz carpoolingu, a także bezpiecznych i przyjaznych miejskich obszarów zielonych i innych rozwiązań Egis ukierunkowanych na inteligentne i zrównoważone miasta – mówi Laurent Germain, dyrektor generalny Egis.

– Uczestnicząc w tym ambitnym i dalekosiężnym projekcie, chcemy pomóc władzom lokalnym poprawić infrastrukturę oraz jakość życia w ukraińskich miastach, a platforma 3DEXPERIENCE odegra kluczową rolę w budowie bardziej zrównoważonych i odpornych miast. Technologia wirtualnych kopii bliźniaczych, uzupełniona o ekspercką wiedzę i know-how oraz szczegółowe dane, pozwoli testować wiele różnych scenariuszy i optymalizować te z nich, które nie tylko zaspokoją potrzeby mieszkańców, ale także zaadresują kwestie związane z klimatem i modernizacją transportu publicznego oraz usługami inteligentnymi i komunalnymi – mówi Florence Verzelen, wiceprezes Dassault Systèmes ds. przemysłu, marketingu i zrównoważonego rozwoju.

– Mimo trwającej inwazji ukraińskie władze lokalne myślą o przyszłości i przygotowują się do odbudowy miast, a ich plany zostaną udostępnione lokalnym społecznościom. Współpracując i bazując na doświadczeniach z zakresu inżynierii budowlanej, będziemy wspierać Ukrainę w odbudowie miast, które zaoferują mieszkańcom lepszą jakość życia – mówi Karim Bensiam, Associate Manager, B4.


Florence Verzelen

Wiceprezes Dassault Systèmes ds. przemysłu, marketingu i zrównoważonego rozwoju.


WIĘCEJ INFORMACJI

Platforma 3DEXPERIENCE firmy Dassault Systèmes, oprogramowanie do projektowania 3D, rozwiązania 3D Digital Mock Up i PLM: http://www.3ds.com

Last Updated on 20 grudnia, 2022 by Anastazja Lach

KATEGORIA
TAGS