Grupa AD Ports oraz Grupa CMA CGM ogłaszają zawarcie umowy i zainwestowanie 570 mln dirhamów Zjednoczonych Emiratów Arabskich (AED) w budowę nowego terminala w Porcie Khalifa

– W ramach opiewającej na okres 35 lat umowy o koncesję w 2024 r. otwarty zostanie nowoczesny terminal o wstępnej planowanej przepustowości wynoszącej 1,8 mln TEU.

– Port Khalifa stanie się regionalnym węzłem żeglugowym dla trzech z czterech największych na świecie armatorów.

ABU ZABI, Zjednoczone Emiraty Arabskie–(BUSINESS WIRE)—Grupa AD Ports, wiodący w tym regionie pośrednik świadczący usługi dla sektora logistyki, przemysłu i handlu, oraz Grupa CMA CGM z siedzibą we Francji, światowy lider sektora żeglugi i logistyki, ogłosiły podpisanie 35-letniej umowy o koncesję.

Niniejsza informacja prasowa zawiera materiały multimedialne. Z jej pełną wersją można się zapoznać pod adresem https://www.businesswire.com/news/home/20210909005619/en/.

Zgodnie z warunkami umowy nowy terminal powstanie w Porcie Khalifa, pierwszym, częściowo zautomatyzowanym porcie kontenerowym regionu RWPZ, a zarządzać nim będzie przedsiębiorstwo joint venture należące do spółki zależnej Grupy CMA CGM o nazwie CMA Terminals (posiadającej 75 procent udziałów) oraz Grupy AD Ports (posiadającej 30 procent udziałów). Przewiduje się, że partnerzy zainwestują w projekt około 570 mln AED (154 mln USD).

Nowoczesny terminal przyczyni się do rozbudowy Portu Khalifa

Oddanie nowego terminala, którego budowę rozpoczęto w 2021 r., planuje się na rok 2024. W pierwszym etapie budowy powstanie nabrzeże o długości 800 metrów i szacunkowej przepustowości rocznej 1,8 mln TEU. Grupa AD Ports będzie odpowiedzialna za wykonanie kompleksowych robót morskich i infrastruktury. Ich zakres obejmuje wykonanie muru nabrzeżnego o długości łącznej 1200 metrów, falochronu o długości 3800 metrów, zabudowanego peronu kolejowego oraz terminala o powierzchni 700000 stóp kwadratowych.

Terminal będzie stanowić nowy węzeł regionalny Grupy CMA CGM, który umożliwi jej świadczenie usług na trasie Abu Zabi – Azja Południowa, Azja Zachodnia, Afryka Wschodnia, Europa i Kraje Basenu Morza Śródziemnego, a także Bliski Wschód i Subkontynent Indyjski.

Inwestycja ta jest częścią strategii ogólnoświatowej ekspansji Grupy CMA CGM jako wiodącego operatora terminali. Obecnie za pośrednictwem spółki zależnej CMA Terminals i Terminal Link Grupa prowadzi 49 terminali portowych w 27 państwach.

Port Khalifa, węzeł dla trzech z czterech największych na świecie armatorów

Grupa CMA CGM jest trzecim z czterech największych na świecie armatorów współpracującym z wiodącym w Abu Zabi pośrednikiem świadczącym usługi dla sektora handlu, logistyki i przemysłu. Zawarta umowa stanowi potwierdzenie, że Port Khalifa jest jednym z zaledwie kilku na świecie głównych portów pełniących rolę węzła żeglugowego wykorzystywanego przez trzy największe na świecie spółki armatorskie, jest również punktem pośrednim w światowej wymianie handlowej prowadzonej drogą morską, łączącym rynki wschodnie i zachodnie.

CMA CGM, zaangażowany partner gospodarki Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Położenie geograficzne Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a także samego Abu Zabi, na przecięciu międzynarodowych szlaków handlowych pozwala Grupie CMA CGM na wdrażanie strategicznych planów rozwoju, umocnienie jej pozycji w Zatoce oraz świadczenie usług możliwie najlepiej odpowiadających wymaganiom klientów.

Grupa CMA CGM, działająca w Zjednoczonych Emiratach Arabskich od 15 lat, zatrudnia niemal 450 osób pracujących w 10 oddziałach i oferujących klientom najlepsze usługi żeglugowe i logistyczne. Grupa łączy Zjednoczone Emiraty Arabskie z resztą świata, realizując 13 przewozów tygodniowo do 9 portów.

Falah Mohammed Al Ahbabi, prezes Grupy AD Ports, powiedział: „Jednym z głównych czynników znacząco przyczyniających się do rozwoju gospodarczego Abu Zabi i Zjednoczonych Emiratów Arabskich było i jest nasze stabilne otoczenie gospodarcze sprzyjające inwestycjom zagranicznym. Ponadto dzięki konkurencyjnemu wolnemu obszarowi celnemu i inicjatywom na rzecz zaangażowania biznesu, które ułatwiają przedsiębiorstwom zagranicznym zaistnienie na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich, nasz kraj stał się kluczową destynacją inwestycyjną wybieraną przez wielu wiodących na świecie graczy pragnących zwiększyć swoją obecność na Bliskim Wschodzie.”

„Zawarcie tak unikatowej umowy z Grupą CMA CGM to ukoronowanie prowadzonych działań, które znacząco przyspieszy wymianę handlową i rozwój przemysłu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ale także poza ich granicami” – zaznaczył.

„Oprócz zwiększenia wartości wymiany handlowej realizowanej za pośrednictwem naszych portów oraz przyspieszenia rozwoju gospodarczego Zjednoczonych Emiratów Arabskich spodziewamy się również, że przepustowość obiektu oraz nowe połączenia handlowe z liczącymi się destynacjami zachęcą do inwestowania w lokalny biznes i nasze strefy przemysłowe, przyspieszą rozwój sektorów kluczowych, w tym produkcji i logistyki, oraz wzmogą popyt na siłę roboczą” – kontynuował.

„Umowa ta pomoże nam w zrealizowaniu naszych długoterminowych ambicji znalezienia się wśród najlepszych 10 portów, operatorów przemysłowych i logistycznych, a wszystko to dzięki zwiększeniu przepustowości i rozwojowi w regionie oraz poza nim. Podsumowując, przewidujemy, że w ciągu kolejnych pięciu lat przedsiębiorstwo joint venture CMA Terminals przyczyni się do dalszego rozszerzenia Strefy Przemysłowej Khalifa Abu Zabi (KIZAD), a jednocześnie znacząco wpłynie na zwiększenie PKB” – dodał.

Kapitan Mohamed Juma Al Shamisi, prezes zarządu Grupy AD Ports, powiedział: „Rozbudowa Portu Khalifa o nowy terminal kontenerowy zarządzany przez przedsiębiorstwo joint venture utworzone we współpracy z CMA Terminals otwiera nowy rozdział w dążeniu naszego przedsiębiorstwa do zostania głównym pośrednikiem w handlu światowym i sprawia, że Abu Zabi przekształci się w regionalny i międzynarodowy węzeł handlu morskiego”.

„Nawiązanie współpracy z kolejną wiodącą na świecie spółką żeglugową sprawi, że Port Khalifa stanie się węzłem transportowym wykorzystywanym przez trzech z czterech najlepszych na świecie armatorów. Współpraca ta stwarza możliwość otwarcia szlaków handlowych na nowe rynki w Europie, Afryce, Azji Zachodniej i Południowej. Na gruncie krajowym oczekujemy, że powstanie terminala żeglugowego łączącego budowany terminal kolejowy bezpośrednio z Portem Khalifa i wykorzystanie świadczonych tam usług przyspieszy wymianę handlową prowadzoną na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich i poza nim, a także zachęci klientów Grupy CMA CGM do rozpoczęcia działalności w Abu Zabi” – dodał.

Rodolphe Saadé, prezes i dyrektor generalny Grupy CMA CGM, powiedział: „Ambitny projekt, który uruchamiamy dziś w Abu Zabi, jest ważnym kamieniem milowym strategii rozwoju Grupy CMA CGM w regionie. Nowoczesny terminal przyczyni się do umocnienia Portu Khalifa jako wiodącego na świecie węzła i do ożywienia gospodarki w regionie, zwiększy wymianę handlową prowadzoną w Abu Zabi i poza nim”.

„Pozwoli również naszej Grupie na rozbudowanie sieci żeglugowej i logistycznej w regionie, w którym dostrzegamy ogromy potencjał dla rozwoju” – podsumował.


Materiał wideo poświęcony umowie można obejrzeć pod adresem https://youtu.be/hvW0sgIOonY.


Autor:

Grupa AD Ports

Polska Agencja Prasowa

Last Updated on 15 października, 2021 by Anastazja Lach

Udostępnij
KATEGORIA