Grupa Kapitałowa F.B.I. TASBUD uczestnikiem i sponsorem Ogólnopolskiego Zjazdu Dziekanów Kierunku Budownictwo

Grupa Kapitałowa F.B.I. TASBUD uczestnikiem i sponsorem Ogólnopolskiego Zjazdu Dziekanów Kierunku Budownictwo

W murach Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku w dniach 10 i 11 czerwca 2021 roku odbył się Ogólnopolski Zjazd Dziekanów wydziałów uczelni prowadzących kształcenie na kierunku Budownictwo tym razem zorganizowany został przez Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Zjazd jest elitarnym spotkaniem osób sprawujących funkcje kierownicze (Rektorzy i Dziekani) na uczelniach technicznych w Polsce, w celu omówienia kluczowej strategii dla kierunku, organizowanym corocznie przez ośrodki akademickie.

Patronat honorowy nad organizowanym wydarzeniem objęli: Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, Przewodnicząca Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa prof. dr hab. inż. Maria Kaszyńska oraz Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński.

Zjazd realizowany został w dwóch częściach. Pierwsza (w trybie zdalnym) odbyła się 22 kwietnia 2021 r. Wzięło w niej udział ponad 90 osób, w tym Rektorzy i Dziekani reprezentujący 20 uczelni publicznych, przedstawiciele instytucji badawczych i naukowych oraz organizacji zawodowych. Druga (w trybie hybrydowym) miała miejsce w dniach 10 – 11 czerwca w Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku.

Na wydarzeniu nie mogło zabraknąć Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD, która niewątpliwie wraz z Uczelniami stworzyła pomost pomiędzy nauką i biznesem w sektorze budowlanym. Od wielu lat w strukturach Grupy działa z sukcesami Pion Naukowo Badawczy (PNB), który realizuje szereg innowacyjnych projektów m.in. z zakresu sztucznej inteligencji w budownictwie, czy też innowatorskich technologii prefabrykacji. Grupę reprezentował V-ce Prezes Zarządu dr inż. Andrzej M. Czapczuk, dysponujący szeroką wiedzą teoretyczną i zarazem praktyczną.


Autor:

F.B.I. TASBUD

Last Updated on 23 czerwca, 2021 by Karolina Ampulska

Udostępnij
KATEGORIA