Jak sprawnie przygotować się do nowych wytycznych związanych z dekarbonizacją procesów budowalnych

Jak sprawnie przygotować się do nowych wytycznych związanych z dekarbonizacją procesów budowalnych

Rosnące wymagania dotyczące redukcji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych w branży budowalnej wymagają od generalnych wykonawców i inwestorów działań związanych z analizą operacyjnego i wybudowanego śladu węglowego. W jaki sposób już teraz można rozpocząć prace nad pozyskiwaniem danych do tego typu raportów?

W ramach Europejskiego Zielonego Ładu, Unia Europejska zakłada do 2030 roku redukcję emisji gazów cieplarnianych o 55%.  Dodatkowo porozumienie paryskie zobowiązuje Polskę do osiągnięcia zerowego poziomu emisji netto do 2050 roku.  Sektor budowalny w Polsce odpowiedzialny jest za 38% emisji CO2 generowanej przez gospodarkę co związane jest z produkcją materiałów budowalnych, prowadzonych procesów budowy jak również wynika z zapotrzebowania budynków na energię w trakcie ich eksploatacji. Ze względu na podjęte zobowiązania należy zweryfikować możliwości pozyskiwania danych uwzględniających emisje w całym cyklu życia budynków. Wprowadzając już dziś narzędzia transformacji cyfrowej firmy budowlane zyskują narzędzia pozwalające na śledzenie śladu węglowego co podnosi ich konkurencyjność w tym zakresie na dynamicznie zmieniającym się rynku.

Pulpit nawigacyjny Global Warming Potential MTWO Construction Cloud

Dane nie kłamią

Analizę danych dotyczących emisyjności można rozpocząć już na etapie projektowania i kontynuować ją w procesach przygotowania i realizacji inwestycji. Mądrze i zwinnie przygotowane biblioteki przedmiarowania mogą zawierać parametry dotyczące emisji deklarowane przez producentów materiałów (beton, stal. aluminium, prefabrykaty, gips etc.) oraz niezbędne informacje związane z technologią ich wbudowania.  Na tej podstawie można generować raporty uwzględniające parametry związane z analizą śladu węglowego. To właśnie wykorzystanie dostępnych danych i odpowiednio wykonane kalkulacje stanowią podstawę do podejmowania decyzji strategicznych związanych z zielonym budownictwem. Kolejnym przykładem odnoszącym się do zbierania i wykorzystania informacji może być analiza logistyczna związana z dostarczaniem materiałów na budowę. Coraz większa ilość danych zgromadzona w jednym miejscu pozwala już na poziomie oferty określić pozakosztowe wartości jakimi mogą być niskoemisyjne technologie wytwarzania, odległość od miejsca budowy czy wykorzystywane środki transportu. Platforma MTWO Construction Cloud jest narzędziem wielozadaniowym łączącym informacje z różnych działów funkcjonalnych przedsiębiorstwa. Pozwala to na właściwą analizę wykonywanych procesów co w konsekwencji prowadzi do realizacji celów, które do tej pory były trudno osiągalne lub po prostu, na które do tej pory nie było czasu. Takimi są właśnie zadania związane ze zrównoważonym rozwojem.

Zielone możliwości chmury

Zielone budownictwo to obszar, w którym MTWO działa aktywnie, opracowując nowe sposoby na zmniejszenie wpływu branży na środowisko. Jednym z nich jest integracja z „Building Transparency’s Embodied Carbon in Construction Calculator” (EC3), dzięki któremu można ocenić ogólną emisję dwutlenku węgla w projekcie, a co ważniejsze, wykorzystać te informacje w celu zastosowania alternatywnych materiałów niskoemisyjnych. Ponadto, platforma oferuje możliwość powiązania danych dotyczących zrównoważonego rozwoju z modelem budynku 3D. Pozwala to na ocenę skuteczności działań podjętych na rzecz zrównoważonego rozwoju i wprowadzenie niezbędnych zmian, aby poprawić wyniki. Platforma MTWO Construction Cloud daje możliwości przeanalizowania wielu scenariuszy realizacji inwestycji a jednym z nich może być kryterium uzyskania ważnych dla inwestora certyfikatów takich jak BREEAM czy LEED.

 – Dekarbonizacja nie zadzieje się w jedną noc. To proces, na który wszyscy muszą wspólne pracować poprzez unikanie nadmiernego zużywania energii i paliw kopalnych, wybieranie produktów o dłuższej żywotności, zredukowanie ilości materiałów tworzonych od zera na rzecz recyclingu i przede wszystkim – mądre i świadome planowanie – mówi Remigiusz Pyszka, Country Leader MTWO Construction Cloud.

Last Updated on 13 czerwca, 2023 by Anastazja Lach

KATEGORIA
TAGS