Misja Oxygen Forest Poland

Na zdjęciu: V-ce prezes Michał Wyszyński i Prezes Marcin Ujejski nagrodzeni na Śląskiej Gali Business Centre Club


W 2018 roku powstała misja posadzenia miliona drzew szybkorosnącej paulowni mających zmienić trendy w dziedzinie ekologii poprzez zostanie istotnym ogniwem zamkniętego obiegu CO2. Obecny plan obejmuje przekształcenie spółki na Lasy Tlenowe Polska S.A., której celem będzie ukazanie, że biznes odpowiedzialny społecznie to przede wszystkim podmiot mający świadomość konsekwencji swojego działania na środowisko.

Żyjąc w XXI w. jesteśmy świadkami rekordowo szybkiego rozwoju ludzkości. Nasze doświadczenia zbierane przy pomocy nowych metod pozwalają nam na lepsze zrozumienie środowiska, w którym przyszło nam żyć. Zebrane dane dały początek nowym ruchom społecznym takim jak Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. W ramach nich aż 193 państwa zdecydowały się na m. in. podjęcie pilnych działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom. Nie podlega wątpliwości, że istnieje zależność pomiędzy zmianami klimatu, a emisją CO2 do atmosfery. Nie powinniśmy zaprzestać szukania rozwiązań, gdy na szali pozostaje dobro naszych bliskich.

Pomimo już postępującej dekarbonizacji, większość składników współczesnych przedsiębiorstw nie jest neutralna klimatycznie, dlatego musimy szukać rozwiązań równoważących nasz wpływ na środowisko. Specjaliści postulują model zamkniętego obiegu CO2 w atmosferze, zakładając neutralizację całości emitowanego gazu, stąd poszukiwania środka wiążącego z powietrza tę substancję są szczególnie istotną gałęzią współczesnej nauki. Badania wskazują, że wybrane gatunki drzew różnią się pochłanialnością dwutlenku węgla, przez co koniecznym stało się wybranie optymalnego gatunku drzewa stanowiących podstawę plantacji lasów tlenowych o wysokiej wydajności.

Nasze plantacje składają się z paulowni – rozwiniętego w Europie gatunku drzewa szybkorosnącego o blisko 60 cm liściach, które w procesie fotosyntezy bardzo skutecznie zbierają nadmiar CO2 z atmosfery produkując przy tym wiele wysokogatunkowego drewna. Umożliwi to pozyskiwanie neutralnych klimatycznie materiałów mogących służyć społeczeństwu jako wyposażenie domów oraz biur. Co ważne, cykl hodowli paulowni to tylko 7 lat od momentu zasadzenia, po których drzewo jest gotowe do ścięcia, po czym wypuszcza nowy pęd gotowy do ponownego cyklu.

W ten sposób powstał innowacyjny produkt dla przedsiębiorców, którym zmiany klimatyczne nie pozostają obojętne. Odpowiednie chęci i motywacja do społecznej odpowiedzialności połączone z najlepszą wiedzą i doświadczeniem w hodowli Paulowni mogą znacząco pomóc naszemu państwu w uzyskaniu neutralności klimatycznej, jaką mamy osiągnąć zgodnie z deklaracjami do 2050 r. – czy nie lepiej już dziś zadbać o nasz wspólny los? Głęboko wierzymy, że działania proekologiczne powinny być zauważane i nagradzane w przestrzeni publicznej – dzięki temu, przy pomocy wiarygodnych danych będziemy mogli wzajemnie motywować się do wypracowywania rozwiązań proekologicznych.

Argumentem przemawiającym na korzyść zastosowania paulowni do dekarbonizacji są również niewygórowane wymagania, jakie musi spełnić grunt przeznaczony na plantację, co pozwoli wykorzystać tereny wcześniej nieużytkowane rolniczo oraz obniżyć konieczne do poniesienia koszty związane z gruntem. Widok rosnącej plantacji będzie stanowił dumę nie tylko inwestora, ale całej lokalnej społeczności – poprawiając jakość powietrza oraz krajobrazu.

Plan Spółki zakłada dalsze prace badawczo-rozwojowe nad pochłanialnością Paulowni we współpracy z NCBiR oraz poszukiwanie inwestorów strategicznych szukających innowacyjnych rozwiązań dekarbonizacyjnych. Polska jest światowym liderem branży drzewnej, dlatego wspólnie inwestując w odpowiednie sektory rynku będziemy mieli możliwość redukcji CO2 poprzez zatrudnienie specjalistów, których widza i doświadczenie zaowocuje kolejnymi plantacjami życiodajnego tlenu. To nadzieja dla naszych bliskich, że i oni będą mogli cieszyć się pięknem naszej planety rozwijając swoje marzenia w zgodzie ze środowiskiem.


Autor:

Piotr Ligarski, Blue Timber SA

Last Updated on 22 grudnia, 2020 by Karolina Ampulska

Udostępnij
KATEGORIA