NDI przebuduje budynek Urzędu Marszałkowskiego

NDI przebuduje budynek Urzędu Marszałkowskiego

Konsorcjum NDI zaprojektuje, przebuduje i wyremontuje budynek wpisany do rejestru zabytków i objęty nadzorem konserwatorskim Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, który mieści się przy ul. Okopowej 19 w Gdańsku. Obiekt znajduje się w historycznym śródmieściu.

Dzięki przeprowadzonym pracom w historycznym budynku część pomieszczeń mieszkalnych zmieni funkcję na biurową. Wszystkie mają być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W projekcie przewidziano także adaptację poddasza, a to oznacza, że powierzchnia użytkowa znacznie się powiększy. Obecnie to 1043,88 metrów kwadratowych. Poddasze, które aktualnie nie jest wykorzystywane, to dodatkowe 192,46 metrów kwadratowych do zagospodarowania.

Zadanie jest wykonywane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Jego realizacja polega więc na zaprojektowaniu, a także uzyskaniu wymaganych prawem pozwoleń i uzgodnień oraz wykonaniu robót budowlanych: konstrukcyjno-budowlanych, sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych. Przebudowa i remont będą się odbywały w nieczynnym w tym czasie obiekcie.

Koszt inwestycji to blisko 5 milionów złotych. Przebudowa zakończy się jeszcze w tym roku.


Autor:

Grupa NDI

Last Updated on 12 marca, 2021 by Karolina Ampulska

Udostępnij
KATEGORIA