Place manewrowo-składowe w Porcie Gdynia (2020-2022)

Place manewrowo-składowe w Porcie Gdynia (2020-2022)

NDI na zlecenie Portu Gdynia realizuje nowe place manewrowo – składowe na terenie Centrum Logistycznego. Obszar o łącznej powierzchni ponad 17 hektarów posłuży do składowania kontenerów oraz elementów farm wiatrowych.

Budowa potrwa 22 miesiące. Konsorcjum ma w tym czasie wykonać dwa place o nawierzchni betonowej wraz z uzbrojeniem podziemnym. W ramach budowy placu nr 1 przewidziane jest wykonanie odwodnienia liniowego oraz przebudowa i budowa uzbrojenia podziemnego i nadziemnego. Oznacza to także wykonanie sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, tzw. hydrantowej wraz ze zbiornikiem oraz przepompownią wody pożarowej.

W planach jest też realizacja sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, budowa dwóch trafostacji, otwartego zbiornika retencyjnego wraz z drogą dojazdów, a także pomostów obsługowych dla kontenerów chłodniczych. Podobny zakres prac dotyczy placu nr 2. Dodatkowo będzie tam trzeba wybudować drogę dojazdową od ul. Logistycznej i przepustu oraz drogę tymczasową od ul. Logistycznej w linii tzw. drogi technologicznej do wjazdu pożarowego na plac nr 2.


Generalny Wykonawca Konsorcjum NDI

Czas realizacji 2020-2022
Zamawiający Zarząd Morskiego Portu Gdynia SAAutor:

Grupa NDI

Last Updated on 1 listopada, 2021 by Redakcja

Udostępnij
KATEGORIA