Polsko-litewski gazociąg już gotowy. Grupa NDI wybudowała odcinek Konopki – Kuków.

Polsko-litewski gazociąg już gotowy. Grupa NDI wybudowała odcinek Konopki – Kuków.

Od 1 maja gazociągiem Polska – Litwa płynie już gaz. Gotowa jest także infrastruktura niezbędna do jego obsługi. Za budowę niemal 77 kilometrowej części tej inwestycji w Polsce odpowiadało konsorcjum złożone z firm Grupy NDI.

Budowę odcinka Konopki – Kuków realizowało konsorcjum firm Grupy Kapitałowej NDI, w skład, którego wchodzą NDI Energy Sp. z o.o., NDI Sopot S.A., NDI Sp. z o.o.

Celem projektu realizowanego wspólnie przez inwestorów: GAZ-SYSTEM z Polski i Amber Grid z Litwy było utworzenie transgranicznego połączenia systemów przesyłowych gazu ziemnego obu państw.

– Część liniowa tego zdania – nr 2, za którą odpowiadało nasze konsorcjum NDI, obejmowała gazociąg wysokiego ciśnienia o średnicy DN700, MOP 8,4 MPa, który został połączony z litewskim systemem przesyłowym. Na części liniowej gazociągu wybudowaliśmy zespół zaporowo-upustowy [ZZU] Moczydły, zespół zaporowo-upustowy kątowy [ZZUP] Pisanica oraz zespół zaporowo-upustowy kątowy [ZZUP] Kuków – relacjonuje Rafał Cichacki, Kierownik Projektu.

Przewiert pod Rospudą

W ramach inwestycji wykonano tzw. przekroczenia bezwykopowe. 28 z nich zrealizowano metodą przecisku i przewiertu poziomego, 3 metodą mikrotunelową i 3 metodą Horizontal Directional Drilling (HDD), w tym 818-metrowy (mowa o metrach bieżących) przewiert pod cenną przyrodniczo rzeką Rospudą.

Inwestycja wymagała użycia nowoczesnych technologii, dzięki którym możliwe było ograniczenie oddziaływania na środowisko naturalne.

Nowoczesne technologie

– Aby uzyskać stabilizację na gruntach nienośnych i uniknąć ich wymiany, gazociąg na trzech odcinkach został ułożony na materacu keramzytowym – mówi Rafał Cichacki. – Spawanie liniowe prawie całego odcinka odbyło się metodą w pełni zautomatyzowaną CRC EVANS.

Zastosowano także optymalizację trasy gazociągu. Poza tym prace ziemne prowadzono za pomocą systemu lokalizacji GPS, co w tej branży jest dość rzadko spotykane.

Inwestycja ma już odbiór techniczny, pozwolenia na użytkowanie i odbiór eksploatacyjny. W maju GAZ-SYSTEM rozpoczął eksploatację gazociągu. Całkowity koszt tej części zadania to 176 004 506,25zł netto bez kosztu rur, które dostarczył inwestor tj. GAZ–SYSTEM.

Last Updated on 28 lipca, 2022 by Anastazja Lach

KATEGORIA
TAGS