Procore przejmuje Levelset w celu uproszczenia procesów zarządzania zastawami w budownictwie

Procore Technologies, Inc., czołowy dostawca oprogramowania do zarządzania robotami budowlanymi podpisał ostateczną umowę w sprawie nabycia spółki Levelset. Przejęcie spółki pozwoli na rozszerzenie platformy Procore o usługę zarządzania prawami wynikającymi z zastawów, pozwalając Procore na zarządzanie złożonymi procesami zachowania zgodności i usprawnienie przepływu płatności w budownictwie. Zapewnia również możliwości przyszłego rozwoju Procore, w tym wykorzystanie uzupełniających się zasobów danych spółek.

Niniejsza informacja prasowa zawiera materiały multimedialne. Pełna wersja informacji dostępna jest tutaj: https://www.businesswire.com/news/home/20210922005931/en/

Założyciel i dyrektor generalny Procore Tooey Courtemanche powiedział: „Prace budowlane są wystarczająco trudne – egzekwowanie należności nie powinno takie być. Levelset pomaga firmom z branży budowlanej na szybsze odzyskiwanie płatności, a ich oferta jest doskonałym dodatkiem do platformy Procore. Przejęcie to również zapewni spółce Procore dostęp do danych branżowych, w tym do danych o działaniach obejmujących płatności i zgodności z przepisami, co pozwala nam na dostarczenie klientom cennych informacji dotyczących ryzyka i opracowanie innowacyjnych produktów finansowych”.

W sektorze budowlanym, czynniki ryzyka i złożoność przepływu środków pieniężnych pomiędzy zainteresowanymi stronami każdego roku przyczyniają się do zablokowania ogromnych sum kluczowego kapitału obrotowego spółek. Powoduje to problemy z płynnością finansową wykonawców, zwiększa ich wydatki związane z utrzymaniem kapitału obrotowego i zabezpieczeń zadłużenia oraz wywiera negatywny wpływ na prace budowlane. Uciążliwe procesy zachowania zgodności przyczyniają się do mediany wskaźnika okresu obiegu należności (DSO) na poziomie 90 dni i wskaźnika okresu obiegu zobowiązań (DPO) na poziomie 74 dni w branży budowlanej, co jest najdłuższym okresem wśród wszystkich badanych sektorów na całym świecie.

W Stanach Zjednoczonych zastawy są podstawą procesów zachowania zgodności. Interesariusze branży budowlanej poświęcają ogromne ilości czasu i energii na zarządzanie prawami wynikającymi z zastawów – od działań wierzycieli ukierunkowanych na zachowanie tych praw i zgodności z niuansami przepisów prawa zastawów, różniącego się pomiędzy poszczególnymi stanami, po interesariuszy występujących w charakterze dłużników nieustannie ubiegających się o zwolnienie zastawu w chwili dokonania płatności, w celu zapewnienia, że ich inwestycje nie podlegają żadnym obciążeniom. Podobne wyzwania związane z płatnościami i ich złożoność można zauważyć również na całym świecie.

Dyrektor generalny Levelset Scott Wolfe Jr. powiedział: „Nasze rozwiązanie pomaga w przyspieszeniu płatności, minimalizując ryzyko wystąpienia problemów z płynnością finansową. Ponad 250 000 użytkowników skorzystało z Levelset w ramach realizacji ponad 6,5 miliona inwestycji budowlanych. Działania te generują bardzo rzetelne dane dotyczące płatności i relacji pomiędzy zaangażowanymi podmiotami. Razem z Procore umocnimy jeszcze bardziej ten sektor, zapewniając możliwość szybszego odzyskiwania należności, większą przejrzystość i płynny obieg dokumentacji”. Levelset jest partnerem Procore App Marketplace od kwietnia 2018 r. Obecnie ponad 3 300 klientów korzysta z rozwiązania zarządzania zastawami w celu realizacji procesów zachowania zgodności.

Informacje dotyczące przejęcia

Spółka Procore uzgodniła nabycie Levelset za ceną ok. 500 mln $, obejmującą 425 mln $ w ramach transakcji pieniężnej, z zastrzeżeniem zwyczajowych korekt uwzględniających kapitał obrotowy, koszty transakcji, dostępne środki i zadłużenie, oraz ok. 75 mln $ w akcjach zwykłych Procore. Finalizacja transakcji przewidywana jest na czwarty kwartał bieżącego roku i podlega zwyczajowym warunkom finalizacji.

D.A. Davidson jest wyłącznym doradcą finansowym, a kancelaria Jones Walker LLP zapewniała obsługę prawną na rzecz Levelset. Usługi prawne na rzecz Procore świadczyła kancelaria Cooley LLP.

Szczegółowe informacja na temat warunków przejęcia będą dostępne w aktualnym sprawozdaniu na formularzu 8-K, które zostanie złożone przez Procore w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission – SEC).


Autor:

Polska Agencja Prasowa

Last Updated on 15 października, 2021 by Anastazja Lach

Udostępnij
KATEGORIA