Przekształcenie spółki NDI sp. z o.o. w NDI Spółka Akcyjna

Przekształcenie spółki NDI sp. z o.o. w NDI Spółka Akcyjna

30 grudnia 2020 r. nastąpiło przekształcenie spółki NDI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w NDI Spółkę Akcyjną.

NDI Spółka Akcyjna jest z mocy prawa następcą prawnym spółki przekształcanej tj. NDI Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zmiana formy prawnej nie ma wpływu na kontynuację działalności prowadzonej przez Spółkę oraz na relacje z Partnerami, Klientami i Kontrahentami.

Spółka zachowuje dotychczasowy numer NIP i Regon, numer konta bankowego, adres siedziby oraz numery telefonów i adresy email Pracowników. Zmianie uległy jedynie forma prawna Spółki oraz numer KRS spółki.

Nowy adres email dedykowany do przesyłania faktur:
• fakturyNDISA@ndi.com.pl

oraz nowy adres email dedykowany do zgłaszania wad:
• usterkiNDISA@ndi.com.pl.

Wiadomości przesyłane na dotychczasowe adresy mailowe (fakturyNDIzoo@ndi.com.pl oraz usterki_ndispzoo@ndi.com.pl) są automatycznie przekierowywane na nowe adresy email.

NDI Spółka Akcyjna – aktualne dane firmy
ul. Powstańców Warszawy 19
81-718 Sopot
tel. +48 (58) 771 77 00
fax +48 (58) 771 77 01
e-mail:ndi@ndi.com.pl

NIP 585-145-19-23
Regon 220920598
KRS 0000872743

Sąd Rejonowy Gdańsk Północ VIII Wydział Gospodarczy w Gdańsku
Kapitał zakładowy: 130.000.000 zł


Autor:

Grupa NDI

Last Updated on 14 kwietnia, 2021 by Karolina Ampulska

Udostępnij
KATEGORIA