<strong>RAPORTOWANIE STRUKTUR UDZIAŁOWYCH SPÓŁEK NIERUCHOMOŚCIOWYCH</strong>

RAPORTOWANIE STRUKTUR UDZIAŁOWYCH SPÓŁEK NIERUCHOMOŚCIOWYCH

W tym roku spółki nieruchomościowe w Polsce po raz pierwszy zostały zobowiązane do zaraportowania swojej struktury udziałowej. Obowiązkowi podlegali również bezpośredni i pośredni udziałowcy posiadający co najmniej 5% udziałów w polskich spółkach nieruchomościowych. Obowiązek ten może wydawać się łatwy do spełnienia, ale stanowił wyzwanie dla polskich spółek nieruchomościowych, które znajdują się na samym dole wielopoziomowych międzynarodowych struktur.

Koncentracja ustawodawstwa podatkowego na spółkach z branży nieruchomości

Ostatnie dwa lata przyniosły istotne zmiany w opodatkowaniu spółek nieruchomościowych w Polsce. Weszło w życie wiele nowych przepisów, w tym przyjęcie krajowej definicji spółki nieruchomościowej, nałożenie nowego obowiązku raportowania struktur udziałowych, wprowadzenie nowych podatków należnych od transakcji sprzedaży udziałów oraz limitów amortyzacji podatkowej.

Publiczny rejestr spółek nieruchomościowych

Na podstawie informacji składanych przez polskie spółki nieruchomościowe, Ministerstwo Finansów opublikowało rejestr tych spółek. Rejestr zawiera obecnie dane blisko 3 000 spółek. Rejestr jest jawny, jako że transakcje sprzedaży udziałów w polskich spółkach nieruchomościowych podlegają opodatkowaniu w Polsce (co może jednak zostać wyłączone przez odpowiednią umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania).

Trudności techniczne

Spółki nieruchomościowe, jak również ich udziałowcy powinni posiadać polski numer identyfikacji podatkowej (NIP) w celu dokonania zgłoszenia. Natomiast udziałowiec będący osobą fizyczną powinien posiadać polski numer ewidencyjny (PESEL). W przypadku, gdy udziałowcy nie posiadają takich numerów, powinni złożyć wniosek o nadanie odpowiednio NIP lub PESEL.

Wykładnia przepisów

Zgodnie z ustawą, spółki nieruchomościowe powinny złożyć informację o swoich bezpośrednich i pośrednich udziałowcach, jak również udziałowcy posiadający bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (będący jednocześnie podatnikami) powinni złożyć informację o udziałach posiadanych w polskich spółkach nieruchomościowych. Już po upływie terminu składania informacji Minister Finansów wyjaśnił, że obowiązek raportowania przez udziałowców obejmuje również potencjalnych podatników (w tym osoby podlegające w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, np. z tytułu sprzedaży udziałów, dywidend).

Konsolidacja zgłoszonych danych

Polskie spółki nieruchomościowe zobowiązane są do złożenia informacji do swoich urzędów skarbowych, natomiast podmioty i osoby zagraniczne – do III Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu. Nie jest do końca jasne, w jaki sposób będą wykorzystywane raportowane dane. Należy jednak spodziewać się, że dane o strukturze udziałowej będą udostępnione Urzędowi Skarbowemu w Lublinie, który jest odpowiedzialny za pobranie podatku u źródła, jak również innym urzędom skarbowym, odpowiedzialnymi za kontrole podatkowe w zakresie podatku u źródła.


Iwona Krzeminska, Tax Manager, VISTRA Poland

Last Updated on 9 lutego, 2023 by Valeriia Honcharuk

KATEGORIA
TAGS