Rok 2022 przyniósł korzyści doświadczonym podmiotom na rynku nieruchomości

Rok 2022 przyniósł korzyści doświadczonym podmiotom na rynku nieruchomości

Dobiega końca kolejny rok pełen niespodziewanych wydarzeń o lokalnym i globalnym zasięgu. Gdy już niemal uporaliśmy się z pandemią, stanęliśmy przed ogromnym humanitarnym (ale i logistycznym) wyzwaniem niesienia pomocy uchodźcom z ogarniętej wojną Ukrainy.

Deweloperzy, inwestorzy i potencjalni prywatni nabywcy mieszkań mierzą się ze wzrostami cen materiałów budowlanych i siły roboczej, podwyżkami cen mediów, utrudnieniami w dostępie do kredytów hipotecznych oraz codziennymi skutkami inflacji.

Trudne czasy to jednak nie czasy beznadziejne – mogą stanowić zagrożenie, ale także wyzwanie i szansę dla doświadczonych graczy rynkowych, którzy niejeden kryzys już przetrwali. HREIT SA z dumą może się do nich zaliczyć.

Liczby są po naszej stronie

Aktualnie na różnym etapie zaawansowania, HREIT SA prowadzi kilkadziesiąt inwestycji w całej Polsce. Łączna wartość projektów realizowanych i planowanych do realizacji wynosi 7,6 mld zł. Są to osiedla nowoczesne i komfortowe, ze zróżnicowanym metrażem mieszkań, odpowiadające odmiennym potrzebom poszczególnych nabywców. To ponad 24 tysiące lokali, czyli 24 tysiące rodzin na swoim, dziesiątki tysięcy szczęśliwych ludzi. Trudno wręcz wyrazić, jaką dumą i radością napełnia nas fakt, że możemy w tym procesie uczestniczyć.

Im więcej niepewności na rynku, tym większa szansa na właściwe wykorzystanie pojawiających się okazji – uważa Michał Sapota, prezes zarządu HREIT SA. – Aby uchronić się przed inflacją, deweloperzy dysponujący dużymi środkami finansowymi, chętnie inwestują w nowe projekty oraz w grunty. Przygotowujemy się na czas, gdy gospodarka znów nabierze rozpędu.

Ułatwiamy Polakom zakup własnego mieszkania

Planowane ułatwienie kredytowania zakupu nieruchomości może okazać się korzystne zarówno dla deweloperów, jak i dla nabywców.

Przeprowadzona przez nas wnikliwa analiza danych wykazała, że wyższa inflacja powoduje wyraźny wzrost cen mieszkań. Pieniądz traci swoją siłę nabywczą, ale użyteczność lokalu pozostaje niezmienna. To dlatego inwestować należy teraz w nieruchomości, które będzie można niebawem sprzedać ze sporym zyskiem – tłumaczy prezes HREIT SA Michał Sapota.

HREIT SA wspomaga indywidualnych nabywców, oferując programy wspierające. Gwarancja Ceny stanowi poduszkę powietrzną dla osób obawiających się nieprzewidzianego wzrostu ceny zadatkowanej nieruchomości – od momentu podpisania umowy rezerwacyjnej nie ulegnie ona już zmianie, niezależnie od sytuacji rynkowej. Program 3 000 zł za Polecenie to z kolei bonus dla zadowolonych klientów, za pośrednictwem których trafiają do nas kolejni nabywcy. HREIT SA oferuje również część mieszkań spełniających wymagania ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym, co umożliwia ich zakup bez wkładu własnego.

Mając świadomość zmian w strukturze demograficznej społeczeństwa, wynikających głównie z imigracji obywateli Ukrainy, komunikację marketingową prowadzimy również w języku ukraińskim. Poszukujący nowego domu uchodźcy znajdą go łatwiej dzięki HREIT SA.

Jesteśmy społecznie odpowiedzialni

Wierzymy, że nasze codzienne wybory mają znaczenie – mogą przyczynić się do poprawy jakości życia ludzi i do zmniejszenia efektów wywieranych przez człowieka na środowisko naturalne. To dlatego duży nacisk kładziemy na działania charytatywne i ekologię – dodaje Renata Pastwa, dyrektor PR i Komunikacji w HREIT SA.

Opiekujemy się fundacją Our Future Foundation, której głównym celem jest wspieranie osób młodych, uzdolnionych i ambitnych. W listopadzie uczestniczyliśmy w zorganizowanej przez nią już po raz czwarty największej konferencji naukowej w Polsce – Our Future Forum, podczas której przedstawiciele świata biznesu i nauki udzielają cennych rad dotyczących rozwoju kariery zawodowej.

Partnerujemy programowi Młodzi w Łodzi, mającemu za zadanie zachęcić uczniów, studentów i młodych pracowników do wiązania swoich planów na przyszłość z tym miastem, dającym ogromne możliwości i dynamicznie się rozwijającym.

Niezwykle ważne są dla nas działania proekologiczne – stanowią nieodzowny element każdej naszej inwestycji. Propagujemy transport nieemisyjny poprzez udostępnianie mieszkańcom naszych osiedli infrastruktury dla rowerów i samochodów elektrycznych. Tworzymy tereny zielone (roślinność na dachach, bluszcze na murach, łąki kwietne przyjazne owadom zapylającym) i integrujemy je z istniejącymi w okolicy strefami rekreacyjnymi. Propagujemy oszczędzanie wody poprzez tworzenie zbiorników retencyjnych. Dbamy o zwierzęta – te duże (jako opiekun fundacji Pegasus, ratującej zwierzęta gospodarskie przed katorżniczą pracą i rzeźnią) i te małe (stawiamy budki dla jerzyków, domki dla pożytecznych owadów). Ułatwiamy mieszkańcom troskę o środowisko udostępniając stanowiska do segregacji odpadów. Staramy się, aby nasze działania były kompleksowe i niosły realne, pozytywne skutki dla otoczenia.

Rok 2022 był pełen wyzwań, ale dzięki temu też pełen sukcesów i satysfakcji. Wierzymy, że 2023 będzie jeszcze lepszy – dzięki prognozowanej poprawie sytuacji gospodarczej, na rynek nieruchomości powoli zacznie powracać stabilność a wraz z nią – moc nabywcza konsumentów. Ze swojej strony zrobimy wszystko, aby utrzymać doskonałe wyniki i dalej działać w duchu godzenia wysokich zysków z inwestycji i odpowiedzialności społecznej.


HREIT SA

Michał Sapota

Prezes Heritage Real Estate Investment Trust

HREIT SA

Źródło informacji: HREIT SA

Last Updated on 29 grudnia, 2022 by Wojciech

KATEGORIA
TAGS