Ubezpieczenia grupowe dla sektora budowlanego

Ubezpieczenia grupowe dla sektora budowlanego

Ubezpieczenia grupowe w sektorze budowlanym – jak skutecznie zadbać o pracowników?

Rok 2020 zmienił podejście do ubezpieczeń grupowych – znaczenie programów ubezpieczeniowych istotnie wzrosło zarówno w oczach pracodawców jak i pracowników. Pojawiły się też nowe rozwiązania technologiczne, dające pracodawcom do ręki dodatkowe narzędzia do wzmocnienia swojego pozytywnego wizerunku wśród zatrudnionych. Usprawnienie zdalnego kontaktu jest szczególnie ważne w sektorze budowlanym, gdzie pracownicy są rozproszeni w wielu lokalizacjach.

Pracownicy chcą rozmawiać o ubezpieczeniach i warto to wykorzystać

Pandemia zmieniła wiele w naszym postrzeganiu świata, także w podejściu do ubezpieczeń. Hierarchia potrzeb została na nowo zdefiniowana. Polisy zdrowotne i na życie stały się z dnia na dzień jednymi z najważniejszych dodatków pozapłacowych. Warto jednak pamiętać, że nadal spory odsetek pracowników nie do końca zdaje sobie sprawę, co one zapewniają. Wiedzą jednak, że potrzebują dodatkowej ochrony. Dostrzegamy, że coraz częściej pracownicy wybierają wyższe od standardowych sumy ubezpieczenia. To częściowo przejaw rosnącej świadomości ubezpieczeniowej pracowników, ale jednocześnie dopiero początek drogi i wiele zależy od tego, w jaki sposób pracodawca będzie rozmawiał z zatrudnionymi o zapewnianych im ubezpieczeniach grupowych.

Większość osób, nawet ubezpieczonych, nie zna zakresu polis. Mają oni jedynie częściową wiedzę na temat dostępnych świadczeń. Nierzadko dochodzi więc do sytuacji, w których nawet najlepiej i najkorzystniej skonstruowany program ubezpieczenia nie jest doceniany przez pracowników. Powoduje to zatem, że grupowe ubezpieczenie jest w firmie postrzegane wyłącznie jako koszt, który nie ma żadnego przełożenia na zadowolenie pracowników i atrakcyjność zatrudnienia w przedsiębiorstwie. Warto więc z pracownikami rozmawiać o korzyściach, jakie mają z racji ubezpieczenia. O zaletach polis zatrudnieni powinni być informowani regularnie. Na przykład poprzez pokazywanie, w jaki sposób ubezpieczenie może im pomóc w kryzysowej sytuacji. W przypadku sektora budowlanego można przykładowo podkreślać możliwość otrzymania dodatkowego odszkodowania w razie urazów czy za pobyt w szpitalu. Warto też wskazywać na wymierne korzyści finansowe – ubezpieczenie grupowe, nawet jeżeli płacimy za nie z własnej kieszeni (składki nie pokrywa w całości pracodawca), jest o wiele tańsze od polisy indywidualnej. Informacje te powinny być przekazywane w przystępnej formie. Ich treść powinna być atrakcyjna: konkretna i uzupełniona graficznie. Coraz więcej osób docenia też możliwość obejrzenia krótkich nagrań wideo. A w tym może pomóc skok technologiczny, jaki wykonali ubezpieczyciele i pośrednicy w ciągu ostatnich miesięcy.

Ubezpieczenia grupowe bazują na narzędziach zdalnych

O większym zaangażowaniu narzędzi IT, choćby w postaci elektronicznych deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia, dyskutowano od dawna, ale dopiero szczególna sytuacja wywołana pandemią dała impuls do radykalnych zmian. Okazało się, że wiele spraw związanych z zarządzaniem ubezpieczeniem przez pracodawcę można wykonać zdalnie i szybko pojawiły się dodatkowe narzędzia ułatwiające kontakt na linii ubezpieczający-ubezpieczony, czyli firma-pracownik. Dzięki temu zatrudnieni mają aktualnie nie tylko stały wgląd w zakres ubezpieczenia i oferowanego w jego ramach wsparcia, ale zyskali również dodatkowy kanał dialogu z nimi. Pracodawcy powinni to wykorzystać do wspomnianego wyżej pokazania pracownikom korzyści, jakie czerpią z ochrony. To może istotnie przyczynić się do ich zadowolenia z pracy. Zwłaszcza że dostęp do wszystkich informacji i pomocy mają przez całą dobę, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują. W tworzeniu informacji dla pracowników mogą pomóc też brokerzy. Warto pamiętać, że naszą rolą jest nie tylko wybranie najlepszego rozwiązania dla firmy i wynegocjowanie najkorzystniejszej ceny. Służymy radą i wsparciem przez cały czas trwania umowy ubezpieczenia.


Autor:

Tomasz Kaniewski, Dyrektor Biura Ubezpieczeń na Życie w EIB SA


Last Updated on 14 maja, 2021 by Łukasz

Udostępnij
KATEGORIA