Zmiany w organizacji ruchu na węźle Giszowiec w Katowicach

Zmiany w organizacji ruchu na węźle Giszowiec w Katowicach

Do końca marca nastąpi kolejna zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Pszczyńskiej (DK 86) z ul. 73 Pułku Piechoty (DK 81), ul. Kolistą i ul. Karolinki.

– W pierwszej kolejności ruch na ulicy Pszczyńskiej zostanie przełożony z jezdni wschodniej na zachodnią, czyli na nowo wybudowaną jezdnię w stronę Tychów. Oznacza to, że ruch samochodów będzie odbywał się po jednej nitce, zarówno w stronę Katowic, jak i Tychów. Około tygodnia od wprowadzenia tej zmiany nastąpi zamknięcie odcinka ul. Kolistej pod rozbieranym starym wiaduktem drogowym. Odcinek będzie zamknięty nie dłużej jak przez trzy tygodnie, dołożone zostaną starania aby okres zamknięcia skrócić. W tym czasie dla kierowców możliwa będzie nawrotka na skrzyżowaniu z ul. Górniczego Stanumówi Tomasz Kawalec, kierownik budowy z firmy NDI – generalnego wykonawcy robót.

Kolejnym etapem będzie poprowadzenie ruchu po nowej jezdni dwoma pasami w kierunku Tychów na odcinku ulicy Pszczyńskiej od autostrady A4 do zjazdu na ulice Kolistą i 73 Pułku Piechoty oraz jednym pasem ruchu w stronę Katowic. Zgodnie z harmonogramem powinno to nastąpić w maju.

To największa inwestycja drogowa w mieście od czasu budowy tunelu pod Rondem im. gen. Jerzego Ziętka i składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza z nich to budowa nowego bezkolizyjnego węzła dwóch dróg krajowych – ul. Pszczyńskiej (DK86) i ul. 73 Pułku Piechoty (DK81) oraz rozbudowa ulicy Pszczyńskiej (DK86) od autostrady A4 do ul. Górniczego Stanu. Usprawnione zatem zostanie skomunikowanie ponadlokalne obszaru południowej części aglomeracji katowickiej z jej strefą centralną oraz miejskiego obszaru południowo-wschodniej części Katowic, w zakresie połączenia z drogami krajowymi oraz centrum miasta.

– Druga część obejmuje rozbudowę istniejącego dziś węzła drogowego ulicy Pszczyńskiej (DK 86) z ulicami 73 Pułku Piechoty, Karolinki, Kolistą, obsługującego ruch lokalny. Piesi i rowerzyści także zyskają nowe, bezkolizyjne połączenia. W efekcie przebudowy skrzyżowanie Pszczyńskiej i 73 Pułku Piechoty będzie dwupoziomowe, a ruch lokalny zostanie oddzielony od tranzytowego. Powstaną tu zatem dwa węzły: jeden będzie rozprowadzał ruch tranzytowy w kierunku Tychów, Cieszyna i Skoczowa oraz na północ w kierunku autostrady A-4 i dalej w kierunku Krakowa i Wrocławia oraz Łodzi i Gdańska, drugi będzie dedykowany dla ruchu lokalnego – w kierunku Giszowca, Murcek i Ochojca – mówi Bogusław Lowak, naczelnik Wydziału Transportu Urzędu Miasta Katowice. Koszt całej inwestycji wynosi 247,5 mln zł, z czego aż 210 mln zł – to dofinansowanie pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wprowadzenie zmian w czasowej organizacji ruchu, które planowane są na koniec marca umożliwią rozpoczęcie:
Na DK86 budowy jezdni wschodnich na odcinku od wiaduktu W1 do wiaduktu W4, rozbiórki istniejących wiaduktów i budowy nowych wiaduktów wschodnich W2 i W3 nad liniami kolejowymi, a także rozbiórki istniejącego wiaduktu W4 i budowę nowego wiaduktu W4 nad ul. Kolistą. Na DK81 – możliwa będzie budowa jezdni południowej.


Poza tym w najbliższych miesiącach NDI:

– będzie realizować prace przełączeniowe nowej magistrali wodociągowej DN1200
– kontynuować budowę nowego przejścia podziemnego T5B pod ul. Pszczyńską (DK86)
– budować jezdnię zachodnią DK86 na odcinku od przejścia podziemnego T5A do przejścia podziemnego T5B
– przebudowywać skrzyżowania ulic Kolistej, 73 Pułku Piechoty i Karolinki
– budować łącznice A i D na węźle Giszowiec
– przebudowywać fragmentu ul. Kolistej od strony Osiedla Giszowiec
– kontynuować budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego i sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych.

Inwestycja w liczbach:

– ilość pojazdów przejeżdżająca codziennie przez DK86 przed przebudową – 56 000 pojazdów
– ilość mieszanek mineralno-bitumicznych – 82 000 Mg
– łączna długość budowanych nowych odcinków dróg krajowych – 3,6 km
– ilość łącznic obu węzłów drogowych – 9 szt.
– ilość nowych wiaduktów drogowych – 6 szt.
– ilość nowych konstrukcji przejść podziemnych – 2 szt.
– ilość stali zbrojeniowej – 1 460 Mg
– ilość betonu – 14 500 m3
– ciężar konstrukcji nośnej wiaduktu W2 z dźwigarów stalowych – 283 Mg
– ciężar konstrukcji nośnej wiaduktu W3 z dźwigarów stalowych – 495 Mg
– konstrukcja nośna wiaduktu W4 z prefabrykowanych belek żelbetowych sprężonych typu T30 – 45szt.
– konstrukcja nośna wiaduktu W7 z prefabrykowanych belek żelbetowych sprężonych typu T27 – 36szt.
– długość przebudowanej magistrali wodociągowej DN1200 mm z żeliwa sferoidalnego ciśnieniowego PN16 – 1 326 mb
– długość rur osłonowych GRP DN 1842 i DN 1937 wykonanych w technologii mikrotunelingu dla sieci wodociągowej magistralnej DN 1200 – 384 mb
– długość przebudowanych gazociągów – 2 710 mb
– długość kanalizacji deszczowej – 9 265 mb


Autor:

Grupa NDI

Last Updated on 15 czerwca, 2021 by Karolina Ampulska

Udostępnij
KATEGORIA