Jak efektywnie zmniejszyć energochłonność i zredukować emisję CO2?

Jak efektywnie zmniejszyć energochłonność i zredukować emisję CO2?

Ekspert: Mgr inż. Przemysław Kurylas, Dyrektor Operacyjny, DB Energy

Efektywność energetyczna, zeroemisyjność, transformacja i OZE w ostatnich latach odmieniane są przez wiele przypadków. Głównie w kontekście zmian prawnych i nowych obowiązków nakładanych na przedsiębiorstwa.

Zasada „efektywność energetyczna przede wszystkim” jest strategicznym priorytetem Unii Europejskiej. Wszystkie działania wokół niej są uznawane za środek zapewniający zrównoważone dostawy energii i ich większe bezpieczeństwo, ograniczające emisje gazów cieplarnianych i wydatki na import energii. Dodatkowo mają służyć promowaniu konkurencyjności naszego kontynentu. W strategię tę wpisują się rozwiązania, jakie w DB Energy wdrażamy w przedsiębiorstwach, z którymi współpracujemy.

Od audytu energetycznego do 20 milionów oszczędności rocznie

To jedno zdanie opisuje drogę, jaką przeszliśmy wspólnie z Schumacher Packaking w myszkowskim zakładzie. Gruntowna modernizacja elektrociepłowni zakładowej oraz instalacji towarzyszących przełożyła się na:

  • efektywniejszą pracę kotłów – wzrost sprawności o 30%
  • oszczędności energii finalnej na poziomie 6,2 tys. toe (ton oleju ekwiwalentnego)
  • pozyskanie Białych Certyfikatów o wartości 11,5 mln złotych
  • zmniejszenie zapotrzebowania na energię w paliwie o 72 GWh – około 300 wagonów węgla

Okres zwrotu z inwestycji o wartości 43,4 mln złotych to zaledwie 1,5 roku.

Redukcja emisji CO2, która pozwoliłaby nagazować 6 miliardów piw

Modernizacja suszarni słodu z odzyskiem ciepła odpadowego o mocy 2,2 MW oraz wytwarzanie ciepła w jednostkach kogeneracyjnych są tym, co zaproponowaliśmy w Słodowni Soufflet Agro Polska, w odpowiedzi na potrzebę redukcji emisji CO2. Inwestycja objęła również budowę nowego źródła chłodu o mocy 4,2 MW. Jej całkowity koszt wyniósł 29 mln złotych i został w całości sfinansowany przez nas w modelu ESCO. Słodownia Soufflet Argo Polska może się pochwalić redukcją CO2 o 9543 t w ujęciu rocznym, co stanowi 40% wszystkich emisji firmy i pozwoliłoby nagazować niemal 6 miliardów piw.

Jak z 7% zrobić 60%?

Wystarczy połączyć siły własnego zespołu energetycznego z doświadczeniem i wiedzą inżynierów DB Energy. W jednej z firm w branży chemicznej planowana redukcja energochłonności oscylowała od 7 do 8%. Wspólnie opracowaliśmy mapę redukcji CO2 tak, aby spełnić założenia strategiczne koncernu. Identyfikując możliwości ograniczenia zużycia energii i konieczne inwestycje zapewniliśmy ich opłacalność na każdym etapie realizacji. W odpowiedzi na tak przyjęte założenia powstał pomysł, aby maksymalizując odzysk ciepła spalać odpady słone i niesłone w jednej spalarni. W ten sposób jeden obiekt obsługuje wszystkie procesy, a drugi pozostał jako awaryjny, uruchamiany na czas prac serwisowych tego pierwszego.

Redukcja emisji CO2 to 2172 tony, czyli mniej więcej tyle, ile wyemitowałoby auto osobowe okrążając ziemię 400 razy. Zmniejszenie emisji przełożyło się na dotację AENA o wartości 1,4 miliona euro i w konsekwencji obniżyło okres zwrotu z inwestycji z 5,5 do 2,5 roku.

Last Updated on 8 lipca, 2024 by Anastazja Lach

KATEGORIA