Jak skutecznie i bezpiecznie handlować z kontrahentami z Azji oraz Afryki?

Jak skutecznie i bezpiecznie handlować z kontrahentami z Azji oraz Afryki?

Komentarz ekspercki Wojciecha Marciniaka dyrektora ds. rozwoju w firmie Pro Profit

Obecnie handel międzynarodowy jest bardzo popularny. Coraz więcej przedsiębiorców przeprowadza transakcje z kontrahentami z najodleglejszych zakątków świata czy też z innych kontynentów. W jaki sposób się zabezpieczyć pod względem finansowym oraz prawnym opowiada Wojciech Marciniak dyrektor ds. rozwoju w firmie Pro Profit zajmującej się doradztwem, a także outsorcingiem działów finansowych.

Dla Azji oraz Afryki dobrym i bezpiecznym rozwiązaniem będzie dodanie do akredytywy potwierdzenia, czyli tzw. akredytywa z potwierdzeniem. Co oznacza, że Bank eksportera potwierdza, że jego partner finansowy, czyli Bank importera zabezpieczył środki na przeprowadzenie tej transakcji i w momencie złożenia odpowiednich dokumentów zawartych w akredytywie eksporter otrzyma swoje środki, a dochodzenie ewentualnych roszczeń od Banku importera będzie po stronie Banku eksportera. Dlatego Bank eksportera musi mieć lub przyznać limit finansowy na Bank importera. Jest to najdroższe, ale najbezpieczniejsze rozwiązanie.

Inkaso jest podobnym produktem do akredytywy, jednak w tym rozwiązaniu Banki importera oraz eksportera ograniczone są tylko i wyłącznie do roli skrzynek pocztowych, ponieważ nie gwarantują środków finansowych, a jedynie brak odebrania towaru bez wcześniejszego uiszczenia zapłaty. W tym rozwiązaniu importer nie otrzyma towaru, jak nie zapłaci za dokumenty, ale z drugiej strony nie jest zobligowany do jego odbioru, jak w przypadku akredytywy. Co oznacza dla eksportera, że wysyłając towar zabezpieczony inkasem będzie musiał wysłać i sprowadzić te produkty z powrotem do kraju na własny koszt, jeśli importer ich nie odbierze. Oczywiście eksporter będzie mógł znaleźć innego klienta tam na miejscu, ale może się to wiązać z dodatkowymi kosztami. To rozwiązanie dedykowane jest dla kontrahentów, którzy już się znają i ze sobą współpracują, a chcą mieć zabezpieczoną wymianę handlową.

Gwarancje najczęściej płatności funkcjonują podobnie, jak te krajowe, co oznacza, że beneficjent gwarancji, jak nie otrzyma pieniędzy od importera to wyśle żądanie wypłaty z gwarancji do jego Banku. W tym przypadku należy wziąć pod uwagę to, że importer wystawiając gwarancję nie będzie do końca chroniony, a z drugiej strony eksporter może mieć problem z dochodzeniem swoich żądań wypłaty z gwarancji, jeśli będzie to niewielki Bank w Azji czy Afryce i odrzuci takie żądanie.

Kolejnym produktem zabezpieczających polskich eksporterów jest faktoring, który polega na tym, że w momencie wystawienia faktury do zapłaty dla importera idziemy z tą fakturą do Faktora (instytucja oferująca faktoring), który ją wykupuje. Oczywiście po wcześniejszej akceptacji, a następnie  wypłaca środki dla eksportera i to jeszcze przed termin zapłaty określonym na fakturze. Przy tym produkcie należy pamiętać, aby faktoring był bez regresu, czyli bez ryzyka. Gdyż jeśli będzie z regresem to Faktor wróci do importera i pobierze kwotę niezapłaconej faktury z jego rachunku, jeśli importer jej nie zapłaci. W przypadku faktoringu eksportowego bez regresu konieczne będzie wykupienie polisy ubezpieczenia należności u jednej z kilku instytucji ubezpieczeniowych obecnych na polskim rynku.

Przechodząc płynnie do ostatniego produktu, którym jest polisa ubezpieczenia należności eksportowych można powiązać ten produkt z w/w lub stosować osobno. Najważniejsze jest to, że ubezpieczyciel sprawdzi kontrahentów eksportera dla których przyzna indywidualne limity w ramach globalnego limitu. Jest to bardzo pomocne rozwiązanie, ponieważ oprócz tego, że eksporter otrzyma wypłatę z polisy, czyli środki finansowe, jeśli importer nie zapłaci. A z drugiej strony, jeśli Ubezpieczyciel nie przyzna indywidualnego limitu dla konkretnego importera, to będzie jasny sygnał dla eksportera, że jego potencjalny parter handlowy jest obarczony wyższym ryzykiem. Wówczas jedynym wyjściem z tej sytuacji będzie akredytywa potwierdzona.

Praktycznie wszystkie Banki obecne na polskim rynku bankowym mają w swojej ofercie produkty trade finance, ale w zależności od kierunku geograficznego eksportu, jedne będą lepsze niż inne. Dlatego przed przystąpieniem do korzystania z tego typu rozwiązań należy przeprowadzić rozpoznanie na rynku. Ta sytuacja dotyczy również Ubezpieczycieli, jednak w tym przypadku mamy mniejszy wachlarz wyboru, ponieważ jest mnie tych instytucji.

Podsumowując eksport do Azji i Afryki należy jak najbardziej rozwijać te kierunki wymiany handlowej, ale należy robiąc to bezpiecznie, czyli przy wykorzystaniu produktów finansowania handlu.

Last Updated on 7 września, 2023 by Anastazja Lach

KATEGORIA
TAGS