Nie ma odwrotu od magazynów niskoemisyjnych

Nie ma odwrotu od magazynów niskoemisyjnych

Ekspert: Bogi Gabrovic, Director of Client Relations & Corporate Affairs w CTP Polska

Ostatnie lata zdominowały ruchy na rzecz transformacji energetycznej i dekarbonizacji branży nieruchomości. Przyjęta przez Radę UE w kwietniu br. dyrektywa budynkowa (EPDB) stanowi następny krok naprzód i stawia przed deweloperami oraz właścicielami obiektów kolejne wymogi dotyczące niskoemisyjności. Odnosi się to także do inwestycji przemysłowo-logistycznych.

To tym ważniejsze, że według prognoz Cushman & Wakefield, w 2024 r. zasoby rynku magazynowego w Polsce powinny wyraźnie przekroczyć poziom 34 mln mkw. To wzrost o ponad 284% w stosunku do 2014. Wspominam o tym, bo skala inwestycji daje wyobrażenie chociażby o wielkości nakładów energii potrzebnych do ogrzewania, chłodzenia czy oświetlenia tego typu nieruchomości. Na szczęście sektor coraz mocniej zmierza w kierunku zielonych rozwiązań. Teraz te dążenia będą dodatkowo uregulowane przepisami dyrektywy EPDB, odnoszącymi się do charakterystyki energetycznej budynków. Stanowią one instrument ograniczania emisji – od 2030 r. wszystkie nowe obiekty mają charakteryzować się zerową emisją z paliw kopalnych, wyznaczając rynkowy standard.

W Polsce od kilku lat widoczny jest silny rozwój magazynów klasy A. Z roku na rok przybywa też powierzchni certyfikowanych. Bazując na własnych doświadczeniach przyznam, że testowanie i wdrażanie technologii wykorzystujących OZE jest dziś podstawą – niezależnie czy mówimy o obiektach realizowanych pod konkretnego najemcę, czy spekulacyjnie. Dla przykładu, w parkach biznesowych CTP instalujemy pompy ciepła zasilane energią odnawialną. Stosujemy je w połączeniu z różnymi systemami grzewczymi, m.in. podłogowym, co jest szczególnie efektywnym rozwiązaniem w dużych halach magazynowych. Z kolei w CTPark Warsaw South pompa ciepła pomaga nam zarządzać temperaturą nad dokami załadunkowymi. By zniwelować straty energii, zwiększamy też termoizolacyjność każdego z naszych budynków. Jednocześnie dachy obiektów przystosowujemy do instalacji paneli fotowoltaicznych. Występujemy również o uzyskanie warunków przyłączeniowych i proponujemy stałe ceny użytkowania w czasie trwania okresu najmu. W ten sposób uniezależniamy się od paliw kopalnych i skoków stawek za energię elektryczną.

Obowiązek montażu instalacji słonecznych to właśnie jeden z elementów przyjętej dyrektywy. Podobnie zresztą, jak zabezpieczenie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Tę ostatnią kwestię reguluje także rozporządzenie AFIR, które zakłada budowę stacji do szybkiego ładowania wzdłuż najważniejszych korytarzy transportowych UE. Oba dokumenty mają na celu przyspieszenie rozwoju elektromobilności. Sama także dostrzegam coraz większy wzrost udziału zarówno osobowych, jak i dostawczych samochodów elektrycznych w sektorach handlu, logistyki i transportu. W odpowiedzi na potrzeby najemców z tych branż, do 20% miejsc parkingowych na terenie naszych inwestycji przygotowane jest pod infrastrukturę EV, a do 6% z nich pod ładowarki szybko-ładujące.

Z kolei z punktu widzenia przedsiębiorstw produkcyjnych coraz istotniejsze są rozwiązania podnoszące komfort codziennej, wielogodzinnej pracy. Dotychczas to zagadnienie było bardzo popularne w sektorze office. Na szczęście ten temat coraz częściej wybrzmiewa również w kontekście obiektów przemysłowo-magazynowych. Przechodząc do szczegółów, oznacza to odpowiednie doświetlenie budynków – w naszym przypadku do 12,5%. Stosujemy też panele poliwęglanu wielokomorowego, które mają przezierność na poziomie 55%, co ogromnie zwiększa dostęp światła i zapewnia wygodę, o jakiej jeszcze kilkanaście lat temu w Polsce w ogóle nie było mowy.


Bogi Gabrovic pełni funkcję Director of Client Relations & Corporate Affairs w CTP Polska. Jest też członkinią zarządu lokalnego oddziału spółki. Współodpowiada za rozwój biznesu, w tym portfela nieruchomościowego CTP obejmującego obecnie ponad 2,8 mln mkw. gruntów w polskim banku ziemi. Jest też odpowiedzialna za strategiczne zarządzanie i utrzymywanie długoterminowych relacji z klientami oraz bieżące funkcjonowanie firmy. Swoje działania koncentruje na ekspansji lokalnego biznesu, będącego aktualnie jednym z trzech kluczowych rynków wzrostu w portfelu Grupy, a także rozbudowie silnego zespołu ekspertów i ścisłej współpracy z interesariuszami biznesowymi. Jej zdolność do ustalania priorytetów inwestycyjnych oraz kompetencje lidera przyczyniły się do zdecydowanego ugruntowania pozycji CTP na polskim rynku.

Bogi ma ponad 25-letnie doświadczenie w ocenie inwestycji, pozyskiwaniu kapitału, jak również w zarządzaniu aktywami, ryzykiem i funduszami we wszystkich klasach nieruchomości komercyjnych, które zdobywała, pracując między innymi dla międzynarodowych organizacji w USA oraz w Europie. Wyróżnia się wysokim poziomem przedsiębiorczości i rozwiniętymi zdolnościami przywódczymi uzyskanymi podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej w USA. W swojej karierze wielokrotnie przeprowadzała firmy przez złożone transakcje ekspansji, reorganizacji i rozwoju kapitałowego. Przed dołączeniem do CTP Polska była związana z markami, takimi jak Golub GetHouse, White Star Real Estate czy PwC.

Last Updated on 1 lipca, 2024 by Janusz Gil

KATEGORIA
TAGS