Potrzebujemy sprawnego systemu kaucyjnego. Branża napojowa zgłasza propozycje zmian do nowego projektu ustawy

Potrzebujemy sprawnego systemu kaucyjnego. Branża napojowa zgłasza propozycje zmian do nowego projektu ustawy

Komentarz ekspercki Agaty Koppy, dyrektorki ESG i Corporate Affairs, Carlsberg Polska

12 kwietnia 2023 r. Rządowe Centrum Legislacji przedstawiło nowy projekt ustawy o systemie kaucyjnym (UC91). Zgodnie z nim kaucją zostaną objęte plastikowe butelki o pojemności do 3 litrów, szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5 litra oraz metalowe puszki o pojemności do 1 litra. Pojawienie się projektu ustawy zintensyfikowało dyskusję i rozbudziło nadzieje, że w najbliższym czasie zostaną określone jasne ramy prawne utworzenia polskiego systemu kaucyjnego.

Branża napojowa w Polsce, w tym także producenci piwa, jest zgodna co do tego, że system ten jest potrzebny. Zarówno ze względu na ochronę środowiska, jak też z przyczyn kosztowych, związanych z zarządzaniem zużytymi opakowaniami. Projekt daje szanse na skokowe zwiększenie zbiórki i co za tym idzie skuteczny recykling odpadów opakowaniowych.

Niezależnie od nowych przepisów branża piwowarska już od dłuższego czasu stosuje własne regulacje dotyczące zarządzania opakowaniami. Piwo jest jedyną kategorią w Polsce, w której z powodzeniem funkcjonuje system kaucyjny dotyczący szklanej butelki zwrotnej. Dotychczasowe funkcjonowanie systemu zwrotu butelki wielokrotnego użycia, pokazuje, że jest to rozwiązanie najbardziej efektywne z punktu widzenia ochrony środowiska. W Carlsberg Polska zwrotność butelek szklanych sięga poziomu 90 proc., co jest wynikiem znacznie wyprzedzającym unijne oczekiwania. Fenomen wysokiej zwrotności tych opakowań, głównie w sklepach tradycyjnych, jest dowodem na wysoką skuteczność i efektywność istniejącego systemu, którego rozwiązania warto chronić i kontynuować.

Nowy projekt ustawy, choć zmierza w dobrym kierunku, to zawiera zapisy, których realizacja będzie trudna, a nawet niemożliwa. Przede wszystkim jest nim ten, mówiący o wejściu ustawy w życie z początkiem roku 2025. Budzi on zastrzeżenia wszystkich producentów napojów. Zgłosiliśmy konieczność przesunięcia tego terminu na 1 stycznia 2026 roku. Inne uwagi dotyczą m.in. wysokości proponowanej kaucji oraz kaucji za niezwrócone butelki szklane wielokrotnego użytku.

Komentarz w tej sprawie wypracowują wspólnie przedstawiciele całej branży piwowarskiej wraz z przedstawicielami innych kategorii napojowych zrzeszonych w Polskiej Federacji Producentów Żywności. Prace po naszej stronie idą bardzo sprawnie, w wyniku czego nasze merytoryczne komentarze trafiają bezpośrednio do odpowiedzialnych za kształt ustawy. Nad konkretnymi uwagami pracują  niezależnie zespoły w kilku firmach, które dochodzą do podobnych wniosków, co potwierdza słuszność przekazywanych  postulatów. Wierzymy zatem, że zostaną one uwzględnione w finalnym projekcie ustawy.

Last Updated on 9 maja, 2023 by Anastazja Lach

KATEGORIA