Rozwój infrastruktury transportowej w Europie Południowo-Wschodniej to szansa dla regionu CEE

Rozwój infrastruktury transportowej w Europie Południowo-Wschodniej to szansa dla regionu CEE

Ekspert: Andrzej Kozłowski, członek zarządu Rohlig SUUS Logistics

Unia Europejska stawia na integrację szlaków transportowych na Bałkanach Zachodnich, w Ukrainie czy Mołdawii z korytarzami unijnymi w ramach TEN-T. Podkreśla także konieczność inwestycji w infrastrukturę jeszcze przed przystąpieniem krajów do wspólnoty i zapowiada wsparcie finansowe dla tych działań. To podejście tylko potwierdza, jak ważnym spoiwem UE jest wymiana handlowa oraz to, że transport i logistyka są krwiobiegiem gospodarki.

Beneficjentami inwestycji będą nie tylko państwa takie jak Serbia, Albania, Bośnia i Hercegowina czy Ukraina, ale także region Europy Środkowo-Wschodniej. Dlaczego? Jest on hubem logistycznym pomiędzy zachodem i północą kontynentu a wymienionymi krajami aspirującymi do członkowstwa w UE. Nowoczesna i zintegrowana infrastruktura transportowa podniesie efektywność w przewozie towarów na tych kierunkach. Ma to duże znaczenie m.in. w kontekście odbudowy Ukrainy. Przełoży się to także na większą atrakcyjność regionu CEE pod względem lokalizacji zakładów produkcyjnych czy centrów dystrybucyjnych, ponieważ kraje położone w południowo-wschodniej Europie to atrakcyjne rynki zbytu. Zyskają na tym także południowe porty morskie, takie jak Koper czy Konstanca, które staną się jeszcze istotniejszą bramą m.in. dla towarów importowanych z Azji na Bałkany. Zwiększy to ich konkurencyjność względem terminali na Morzu Północnym, w Hamburgu czy Rotterdamie.

Takie holistyczne podejście do modernizacji infrastruktury, które obejmuje drogi, linie kolejowe terminale przeładunkowe czy porty morskie, pozwala również na dywersyfikację rozwiązań transportowych i budowanie odporności łańcuchów dostaw. Szczególnie warto zwrócić uwagę na inwestycje w transport kolejowy czy intermodalny, z którego coraz częściej korzystają firmy, w dużej mierze ze względu na kwestie redukcji emisyjności przewozów oraz przewagę tej opcji przy przewozach dużych wolumenów, szczególnie ciężkiego cargo.

W Rohlig SUUS Logistics zapewniamy naszym klientom kompleksowe wsparcie logistyczne, ze szczególnym naciskiem na rozwiązania przyjazne środowisku. Obsługujemy łańcuchy dostaw na całym świecie, również na wspomnianych wyżej kierunkach. Dlatego cieszą nas podejmowane inwestycje oraz ich skala i zakres. Wpływa to bezpośrednio na wzrost naszych możliwości operacyjnych w tym regionie.


O Rohlig SUUS Logistics

Rohlig SUUS Logistics jest jednym z największych operatorów logistycznych w Europie Środkowej. Firma specjalizuje się w zarządzaniu logistyką i globalnymi łańcuchami dostaw. Realizuje procesy spedycyjne w oparciu o transport drogowy, morski, lotniczy i intermodalny, a także wdraża projekty logistyki kontraktowej. W 2022 r. spółka wygenerowała przychody w wysokości 2,291 mld zł. Firma zatrudnia obecnie około 2100 pracowników w ponad 30 oddziałach w 7 krajach i zarządza ponad 350 000 mkw. powierzchni magazynowej.

Last Updated on 19 czerwca, 2024 by Anastazja Lach

KATEGORIA