Rynek czeski okiem polskiego operatora logistycznego

Rynek czeski okiem polskiego operatora logistycznego

Komentarz ekspercki Artura Malarskiego, członka zarządu Rohlig Suus Logistics dot. rynku czeskiego

Z roku na rok region CEE przyciąga coraz większą liczbę inwestorów, którzy dostrzegają potencjał tego kierunku i coraz śmielej lokują tutaj swój biznes. Co jednak istotne, przedsiębiorstwa te postrzegają kraje Europy Środków-Wschodniej jako jeden obszar biznesowy, co wynika m.in. z porównywalnych kosztów prowadzenia biznesu, podobnego rozwoju gospodarczego krajów, a także z położenia geograficznego. Państwa CEE stanowią świetny hub logistyczny zarówno między wschodem i zachodem, jak i południem i północą Europy. W Rohlig Suus Logistics dostrzegamy ten potencjał i intensywnie stawiamy na rozwój w całym regionie. Chcemy być liderem branży logistycznej w Europie Środkowo-Wschodniej.

Od lat jednym z filarów naszej strategii rozwoju jest dywersyfikacja – zarówno produktowa, branżowa, jak i geograficzna – dzięki czemu nie tylko zwiększamy odporność naszego biznesu, ale również sukcesywnie zwiększamy zdolności operacyjne. Tak wyznaczony kierunek sprawia, że z roku na rok umacniamy pozycję w regionie, m.in. otwierając oddziały w Czechach, Rumunii, Słowenii, na Węgrzech czy Słowacji. Nie zatrzymujemy się jednak na tym, w ubiegłym roku uruchomiliśmy nasz pierwszy zagraniczny magazyn w czeskim Brnie, a podobne inwestycje przygotowujemy na pozostałych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej.

Krajem, który bardzo dobrze wykorzystał rosnący potencjał Europy Środkowo-Wschodniej, jest Republika Czeska, która dzięki swojej przedsiębiorczości, pomysłowości oraz inwestycjom, z roku na rok przyciąga coraz większą liczbę międzynarodowych przedsiębiorców. Nie bez znaczenia jest również położenie geograficzne, sprzyjające wymianie handlowej ze wszystkimi krajami Europy. Chociaż do tej pory ugruntowaną pozycję w globalnych łańcuchach dostaw miała Praga, to z roku na rok rośnie znaczenie innych ośrodków, takich jak Pilzno, Brno czy Ostrawa. Właśnie dlatego naszą ekspansję zagraniczną zaczęliśmy od Czech, gdzie w 2018 roku otworzyliśmy trzy oddziały (m.in. w Pradze i Ostrawie), w 2022 roku – wspomniany już – nasz pierwszy magazyn, a dziś planujemy dalszy rozwój i kolejne otwarcia.

Ogromne znaczenie dla czeskiej logistyki ma e-commerce. W Czechach łącznie istnieje ok. 40 tys. sklepów online, co oznacza, że na tysiąc mieszkańców przypadają w kraju cztery sklepy internetowe – dla porównania, w Niemczech są to dwa sklepy. Szczególnie ważnym bodźcem do rozwoju tego segmentu rynku była pandemia COVID-19, która przyspieszyła rozwój zakupów online w Czechach. Według Eurostatu, w 2019 roku z tej formy zakupów korzystało ok. 73 proc. Czechów, w 2022 roku było to już 87 proc. W polskich oddziałach mamy duże doświadczenie w obsłudze klientów z branży e-commerce. Chcemy to doświadczenie przełożyć również na rynek czeski, gdzie w ramach logistyki kontraktowej, rozwijamy m.in. usługi składowania, kompletacji czy tworzenia zestawów produktowych.

Poza wspomnianymi planami rozwojowymi SUUSa na rynku czeskim w kontekście zwiększania powierzchni magazynowej czy usług z zakresu logistyki kontraktowej skupiamy się także na kwestiach związanych z akwizycjami lokalnych podmiotów, budową własnej sieci drobnicowej, w tym dostawy na tzw. ostatniej mili, czy usługami doradczymi. Warto podkreślić, że nasz czeski oddział specjalizuje się w usłudze doradczej 4PL, która polega na organizacji, zarządzaniu i optymalizacji procesów transportowych, a także audycie kosztów transportu.

Last Updated on 30 maja, 2023 by Janusz Gil

Udostępnij
KATEGORIA
TAGS