Strategia, na którą czekali nasi klienci

Strategia, na którą czekali nasi klienci

Komentarz ekspercki Magdaleny Olborskiej, ESG Managera w Samsung Electronics Poland

Kierunek działań środowiskowych Samsung na najbliższą dekadę wyznacza globalna strategia środowiskowa ogłoszona we wrześniu 2022 roku. Firma planuje osiągnięcie zerowej emisji do 2050 roku, skupienie się na gospodarce obiegu zamkniętego i energooszczędnych urządzeń oraz  inwestycjach w innowacyjne technologie wspierające klimat. To dopiero początek listy zobowiązań, które Samsung chce uzupełniać w najbliższym czasie, przygotowując się na dostosowanie do przepisów, które wprowadza Zielony Ład dla producentów elektroniki użytkowej oraz raportowania wg standardów dyrektywy CSRD.

3 filary

Firma postawiła na kompleksowe podejście do kwestii środowiskowych, co pokazuje skalę odpowiedzialności i różnorodność działań, które zamierza podjąć na rzecz klimatu. Chodzi tu nie tylko o wyznaczanie celów w zakresie emisji CO2, ale również o badania i rozwój w kierunku zeroemisyjnej produkcji, ponownego zużycia surowców czy energooszczędności produktów.

Strategia środowiskowa Samsung opiera się na 3 filarach: zobowiązania na rzecz klimatu, obieg zamknięty dla produktów i zasobów oraz rozwój innowacji technologicznych wspierających odpowiedzialność za środowisko.

Po pierwsze zeroemisyjność

Samsung planuje osiągnięcie zerowej emisyjności zarówno w zakresie pośredniej, jak i bezpośredniej emisji CO2 netto do 2050 r. Realizację tego celu dla elektroniki użytkowej firma wyznaczyła na rok 2030. W praktyce oznacza to osiągnięcie zerowej emisję CO2 netto w Zakresie 1 i Zakresie 2 dla produktów i rozwiązań Mobile eXperience (na przykład smartfony), Visual Display (między innymi telewizory), Digital Appliances (urządzenia AGD), Networks (sprzęt sieciowy i telekomunikacyjny) oraz Health & Medical Equipment (urządzenia medyczne).  Z kolei do 2050 r. podjęto zobowiązanie w zakresie zeroemisyjności dla obszaru Device Solutions – które pod względem ilościowym stanowią większość portfela produktowego Samsung – czyli produktów z grupy Memory, System LSI oraz półprzewodniki. Przejawem kompleksowego podejścia firmy do zobowiązań dot. ograniczenia emisji CO2 są działania dodatkowe, takie jak wdrożenie do 2030 roku odpowiedzialnego procesu produkcji półprzewodników z wykorzystaniem technologii wspierających redukcję gazów procesowych.

Stawiamy na niższe zużycie energii

Zeroemisyjność zamierzamy osiągnąć m.in poprzez całkowite przejście na energię odnawialną do 2050 roku oraz dołączenie do RE100 – inicjatywy największych światowych firm, które podejmują zobowiązanie pozyskiwania 100 proc. energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Jednym z postulatów strategii środowiskowej jest działanie na rzecz opracowania i implementacji niskoenergetycznych układów pamięci dla elektroniki użytkowej oraz niskoenergetycznych centrów danych. Ten krok pozwoli na znaczące obniżenie poziomu zużycia energii dla 7 grup produktów: smartfonów, lodówek, pralek, klimatyzatorów, telewizorów, monitorów i komputerów stacjonarnych. Do 2030 r. poziom zużycia energii wymienionych urządzeń obniży się średnio o 30 proc. w porównaniu z produktami o zbliżonych parametrach, wyprodukowanymi w  2019 roku przez Samsung.

Po drugie cykl życia produktów

W ramach filaru związanego z dążeniem do zamkniętego odbiegu Samsung wdraża plan odpowiedzialności za cykl życia produktu „od kołyski do grobu”. Realizacja tego celu będzie możliwa dzięki Laboratorium Gospodarki Obiegu Zamkniętego, które prowadzi kompleksowe badania nad technologiami recyklingu materiałów i procesami pozyskiwania zasobów z odpadów. Do 2030 r. firma chce stworzyć system umożliwiający ponowne wykorzystanie minerałów pozyskanych ze wszystkich zużytych baterii, których pozbywają się konsumenci. Kontynuowane będą też prace nad zwiększeniem ilości tworzyw pochodzących z recyclingu. Do 2030 r. takie materiały mają stanowić połowę tworzyw sztucznych, a do  2050 r. – już 100 proc.

Jednocześnie firma będzie dążyła do maksymalizacji ponownego zużycia surowców, na przykład wody, utrzymując jednocześnie wielkość poboru z 2021 r., mimo prognozy  podwojenia wielkości  produkcji półprzewodników. Samsung planuje  również rozszerzyć program zbiórki e-odpadów z 50 do około 180 krajów do 2030 r. W latach 2009-30 zbiórka elektrośmieci ma osiągnąć poziom  łącznie 10 mln ton odpadów, a do 2050 r – 25 mln ton. Jest to ambitny cel biorąc pod uwagę raport WEF „A New Circular Vision for Electronics Time for a Global Reboot” z 2019 r., wg którego 2050 roku łączna ilość elektrośmieci na świecie wzrośnie do 120 mln ton rocznie.

Odpowiedzialność za środowisko to również innowacje technologiczne

Ponad 30 centrów badawczo-rozwojowych Samsung na świecie – w tym jedno w Polsce – to potężne zaplecze do ciągłego tworzenia innowacji w zakresie wpływu środowiskowego. We wrześniu 2021 roku powołano Carbon Capture Research Institute. Jest to pionierskie przedsięwzięcie w branży produkcji półprzewodników. Instytut pracuje nad technologią przechwytywania i utylizacji dwutlenku węgla z zakładów produkujących półprzewodniki, co umożliwi przekształcenie go z odpadu w zasób wielokrotnego użytku.  W pierwszej kolejności technologia zostanie przetestowana na liniach produkcyjnych półprzewodników po 2030 r., następnie w innych pionach firmy, a potem u dostawców. Samsung nie wyklucza komercjalizacji tego rozwiązania. Realizacja zobowiązań klimatycznych będzie stale monitorowana, między innymi dzięki audytom i niezależnej ocenie organizacji zewnętrznych, ale także weryfikacji poprzez uczestnictwo w systemie certyfikacji Samsung Institute of EHS Strategy oraz ze strony Komisji Weryfikacyjnej ds. Redukcji Emisji Dwutlenku Węgla, w skład której wchodzą eksperci zewnętrzni.

Najbliższa przyszłość

Na liście strategicznych środowiskowych zadań, Samsung ma jeszcze wyznaczenie kolejnych
średnio- i długoterminowych celów w obszarze redukcji emisji zachodzących w całym łańcuchu wartości (Zakres 3). Firma zajmie się również opracowaniem nowego podejścia do redukcji emisji w takich obszarach, jak łańcuchy dostaw, logistyka i obiegowość zasobów, a także będzie wspierać swoich dostawców w projektowaniu ich własnych celów emisyjnych i działań na rzecz klimatu.

Last Updated on 14 czerwca, 2023 by Anastazja Lach

KATEGORIA
TAGS