Creotech Instruments – pierwsza spółka kosmiczna wchodzi na główny parkiet GPW

Creotech Instruments – pierwsza spółka kosmiczna wchodzi na główny parkiet GPW

W poniedziałek na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zadebiutuje Creotech Instruments S.A., wiodący polski producent systemów satelitarnych oraz zaawansowanej elektroniki dedykowanej komputerom kwantowym. W ubiegłym miesiącu dokonano przydziału akcji spółki w związku z zakończoną publiczną ofertą o wartości 39,65 mln PLN brutto.

Tegoroczna oferta publiczna Creotech Instruments S.A. obejmowała 396.558 akcji serii I, z czego 20.710 akcji zostało objętych przez inwestorów w ramach transzy inwestorów detalicznych, natomiast 375.848 – instytucjonalnych. Oferta cieszyła się dużym zainteresowaniem inwestorów, o czym świadczy 40 proc. stopa redukcji zapisów w transzy inwestorów detalicznych. Cena emisyjna za jedną akcję wynosiła 100 PLN.

Creotech Instruments S.A. od lat realizuje wiele projektów technologicznych, współpracując z takimi podmiotami jak Europejska Agencja Kosmiczna czy Europejska Organizacja Badań Jądrowych CERN. Jako jedyna firma w Polsce osiągnęła zdolność do budowy kompletnych systemów mikrosatelitów i aktualnie realizuje projekt badawczo-rozwojowy pod nazwą EagleEye oparty na autorskiej platformie HyperSat, w ramach której opracowywany jest mikrosatelita obserwacyjny Ziemi. Jego wyniesienie na orbitę okołoziemską planowane jest na przełom 2023/2024 roku.

Firma działa również na perspektywicznym rynku technologii kwantowych. Aktualnie rozpoczyna się największy projekt z tego obszaru w Unii Europejskiej. W maju br. międzynarodowe konsorcjum pod przewodnictwem Uniwersytetu w Innsbrucku, którego członkiem jest Creotech Instruments, zostało wybrane przez Komisję Europejską do projektu budowy pierwszego dużego komputera kwantowego dla UE.

Będzie to już trzeci debiut na głównym rynku GPW i jednocześnie trzecie sfinalizowane przejście z rynku NewConnect w tym roku.


Źródło informacji: PAP MediaRoom

Last Updated on 11 lipca, 2022 by Valeriia Honcharuk

KATEGORIA
TAGS