Cyfrowa medycyna to już nie opowieść science fiction, a realny wymiar opieki medycznej

W ciągu zaledwie jednego roku, z powodu globalnego kryzysu Covid-19, doszło do niebywałego postępu transformacji cyfrowej. Proces digitalizacji w największym stopniu objął opiekę medyczną. Na przestrzeni kilkunastu miesięcy, wprowadzono dużą część rozwiązań systemowych, o jakich eksperci dyskutowali do tej pory od przynajmniej dekady. Toczący się od wielu lat proces wprowadzenia e-recept i e-skierowań, był tylko pierwszym krokiem w cyfrowej transformacji podmiotów leczniczych wywołanym skutkami pandemii. Obecnie, do 1 lipca br., placówki medyczne mają czas, aby zaimplementować możliwość dokonywania wymiany danych medycznych pacjentów (historii choroby) zawartych w Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) z systemem centralnym.

Czas pierwszego lockdownu, wymusił ścisłą izolację, ograniczenie działalności gospodarczej wielu branż, w tym znaczącą redukcję dostępu pacjentów do konsultacji lekarskich w POZ’ach i gabinetach specjalistycznych. Nastała nowa era porad telemedycznych. Porad rozumianych głównie jako telefoniczne konsultacje. Jak wynika z badań podmiotów prywatnej służby zdrowia: z końcem pierwszego kwartału ub. r., między 70 a 75% konsultacji odbywało się z wykorzystaniem dostępu do lekarzy poprzez telefon czy video. Jesienią 2020 r., było to 30–40%. Według opinii pacjentów będących pod opieką jednego z liderów na rynku prywatnych usług medycznych, aż 74% badanych zadeklarowało chęć korzystania z telemedycyny nawet po zakończeniu epidemii. Sami lekarze deklarują chęć takiej formy leczenia pacjentów dla ok. 40% przypadków. Jak informują wyniki Głównego Urzędu Statystycznego dystrybułowane przez Naczelną Izbę Lekarską: obecnie aż 90% Polaków chce korzystać z e-wizyt i zdalnych porad lekarskich.

Impuls ten wpłynął na rozwój szerszego myślenia o cyfrowej komunikacji na linii lekarz-pacjent, a także o zdalnym monitoringu parametrów zdrowia pacjenta i diagnostyki prowadzonej na tej podstawie. Dla dzisiejszych 70-latków to zjawisko na miarę rewolucji, dla pokolenia ich wnuków – oczywisty sposób leczenia, z którego w pełni i ze swobodą będą korzystać będąc w wieku swoich dziadków.  O skali rozwoju każdego biznesu najlepiej świadczą twarde dane liczbowe. Jednym z nich są wyniki MedApp S.A., spółki technologicznej działającej w obszarze rozwiązań technologicznych dedykowanych nowoczesnej medycynie. Jej innowacyjne rozwiązania rewolucjonizują sposób, w jaki można leczyć i ratować ludzkie życie. Firma rozwija technologie wspomagające diagnostykę obrazową i medycynę cyfrową nowej generacji. Na fali pandemii, spółka w roku 2020 odnotowała wzrostów przychodów o 87% oraz zysku netto o 185%.

Osiągnęliśmy rekordowe wyniki i na stałe przekroczyliśmy próg rentowności. Wybuch pandemii gwałtownie zmienił sposób świadczenia usług medycznych, doszło do znaczącego wzrostu popytu na usługi medycyny cyfrowej i rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję czy mieszaną rzeczywistość, które stosujemy w naszych rozwiązaniach – podkreśla Krzysztof Mędrala, CEO MedApp S.A.

Globalny kryzys związany z pandemią Covid-19 nadał wiatru w żagle innowacyjnemu biznesowi segmentu techmed. W przypadku spółki MedApp było to rozszerzenie funkcjonalności aplikacji CarnaLife System. Aplikacja ta daje możliwość przeprowadzenia zdalnych konsultacji specjalistycznych, diagnostyki pacjenta w dowolnym miejscu i w dowolnym czasie oraz umożliwia bieżącą weryfikację wyników badań z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji. Spółka pracuje nad wprowadzeniem rozwiązań umożliwiających skierowanie obsługi medycznej z wykorzystaniem CarnaLife System (poprzez Cyfrową Przychodnię) bezpośrednio do pacjentów. Główną ideą jest ułatwienie pacjentom dostępu do opieki medycznej i przeniesienie jej na wyższy poziom – kompleksowej medycyny cyfrowej. Założeniem rozwiązania jest również maksymalne wsparcie lekarza w procesie leczenia, zwłaszcza osób przewlekle chorych. Dzięki możliwości bieżącego kontaktu zmniejsza się również dysproporcja wiedzy na temat stanu zdrowia pacjenta między samym pacjentem a lekarzem.

Aktualnie aplikacja CarnaLife System oferuje wykorzystanie takich funkcjonalności jak: kalendarz wizyt współdziałający z modułem wideokonsultacji, wygodną bazę leków oraz narzędzie do wykrywania interakcji między nimi, a także moduł ankietowy. Kluczowymi zaletami rozwiązań medycyny cyfrowej na przykładzie Cyfrowej Przychodni jest duża dostępność wizyt, porady w formie telerozmowy, czatu, wideorozmowy, czy wygodny i bezpieczny dostęp do dokumentacji medycznej. Unikalna cechą jest możliwość zdalnego monitoringu stanu zdrowia pacjenta. Dodatkowo bezpieczeństwo przetwarzanych danych zapewnia chmura Azure firmy Microsoft.

Branża medtech oferuje wiele nowatorskich rozwiązań telemedycznych. W przypadku MedApp S.A. są to także inne unikalne rozwiązania softwarowe wspomagające diagnostykę obrazową i usługi medycyny cyfrowej nowej generacji. Kluczowe rozwiązania oferowane przez MedApp S.A., poza CarnaLife System oraz Cyfrową Przychodnią są to:
  • CarnaLife Holo – system obrazowania 3D wspierający precyzję, komfort i bezpieczeństwo zabiegów medycznych,
  • HoloComm – unikalne rozwiązanie do zdalnej, trójwymiarowej demonstracji produktów wykorzystujące mieszaną rzeczywistość we wsparciu m. in. edukacji medycznej, sprzedaży czy szkoleń.

CarnaLife Holo jest przełomową technologią trójwymiarowej wizualizacji obrazowych danych diagnostycznych, która wspiera planowanie i przeprowadzanie zabiegów medycznych. W goglach HoloLens 2 firmy Microsoft, lekarz widzi w przestrzeni rzeczywistej trójwymiarowy hologram odzwierciedlający strukturę obrazowanego obszaru anatomicznego. Lekarz może wchodzić w interakcję z wyświetlanym hologramem, między innymi obracając go, skalując, przemieszczając, czy też wchodząc we wnętrze struktur anatomicznych. Dzieje się tak przy pomocy gestów i komend głosowych, bez utraty sterylności i konieczności współpracy z dodatkowym technikiem. Gogle stanowią pomocniczy, interaktywny ekran dostępny podczas planowania zabiegu oraz w dowolnym miejscu sali zabiegowej, w każdym momencie jego trwania.

Kolejnym rozwiązaniem wykorzystującym obrazowanie 3D jest HoloComm – narzędzie prezentacji danych obrazowych, które w niedostępny dotychczas sposób, angażuje użytkownika w proces analizy trójwymiarowych obrazów. W obszarze medycyny, HoloComm ma zastosowanie na uczelniach medycznych, które prowadzą szkolenia w zakresie anatomii, fizjologii czy poszczególnych specjalności klinicznych. Z pomocą gogli mieszanej rzeczywistości Microsoft HoloLens 2, aplikacja pozwala widzieć różnego rodzaju struktury anatomiczne w przestrzeni rzeczywistej i wchodzić w interakcję z trójwymiarowymi hologramami, który realistycznie odwzorowują np. strukturę, organy czy układ ciała. To rozwiązanie, które w ponad przeciętny sposób podnosi atrakcyjność zajęć merytorycznych, daje szansę na bardziej efektywną naukę studentów i innego personelu medycznego.

Wspomniane cyfrowe rozwiązania, wspierające tak diagnostykę obrazową, jak i usługi medycyny cyfrowej – doskonale odpowiadają na potrzeby pacjentów i lekarzy w zmienionej przez pandemię rzeczywistości. Wyzwaniem systemowych pozostaje społeczna edukacja cyfrowa, powszechny dostęp do internetu oraz przekonanie, że cyfrowa medycyna w każdej postaci z korzyścią wspiera procesy diagnostyki, leczenia czy monitoringu stanu zdrowia pacjenta.


Autor:

MedApp S.A.

Więcej informacji o firmie i rozwijanych przez nią innowacjach, dostępnych jest na stronach: www.medapp.pl oraz LinkedIn.                                                                                      

Last Updated on 21 kwietnia, 2021 by Karolina Ampulska

Udostępnij
KATEGORIA