<strong>KPMG i Vectra AI łączą siły, aby zmniejszyć ryzyko cybernetyczne dla przedsiębiorstw z infrastrukturą hybrydową w chmurze</strong>

KPMG i Vectra AI łączą siły, aby zmniejszyć ryzyko cybernetyczne dla przedsiębiorstw z infrastrukturą hybrydową w chmurze

KPMG dodało do swoich rozwiązań i usług Cyber ​​Operations, chmurową platformę wykrywania i reagowania na zagrożenia Vectra. Rozwiązanie zapewnia klientom całodobowe monitorowanie bezpieczeństwa wewnętrznego w czasie rzeczywistym, wykorzystując analizę sygnałów ataku i analizę zagrożeń opartą na sztucznej inteligencji. Dzięki temu klienci zyskują powiadomienia o wysokiej jakości w celu skutecznego i praktycznego wykrywania zabezpieczeń.

Rozwiązanie Vectra AI jest teraz częścią oferty KPMG Effective Security Observability (ESO).

– Pierwszym krokiem tego wyjątkowego podejścia jest zrozumienie ryzyka biznesowego. Wytyczone priorytety i sprawdzony model działania w zakresie bezpieczeństwa dają pewność, że platforma Vectra jest dobrze zintegrowana i zapewnia oczekiwane rezultaty. Wspieramy naszych klientów w skutecznym wykrywaniu zagrożeń i ograniczaniu ryzyka, w tym redukcji kosztów w celu maksymalizacji wartości biznesowej – wyjaśnia Henrik Smit, dyrektor zespołu CyberOps w KPMG. – Innymi słowy, KPMG integruje rozwiązanie Vectra z ekosystemami bezpieczeństwa, aby poprawić odporność cybernetyczną, chronić przed zaawansowanymi zagrożeniami i eliminować szum alertów. W ciągu zaledwie kilku dni nasi klienci są w stanie osiągnąć lepszą widoczność zagrożeń, skuteczność wykrywania i skrócić czas reakcji na incydenty, czego dowiodły testy KPMG red teaming – mówi.

W miarę jak cyberataki nasilają się, stają się coraz bardziej zaawansowane, rozszerza się powierzchnia ataku, wzrasta liczba alertów wymagających segregacji, ustalania priorytetów i zbadania. Zespoły SOC są z tego powodu przeciążone.

– Średni czas wykrycia incydentu bezpieczeństwa wydłużył się do 277 dni. Oczywiste jest, że organizacje muszą działać na rzecz poprawy widoczności. Wykorzystując sztuczną inteligencję do wykrywania i badania znanych i nieznanych zagrożeń w czasie rzeczywistym, Vectra AI umożliwia organizacjom identyfikowanie ataków na najwcześniejszym etapie i powstrzymywanie ich, zanim staną się naruszeniami. Dlatego cieszymy się, że możemy stać się częścią ekosystemu bezpieczeństwa KMPG, umożliwiając organizacjom wypełnienie tej luki i szybkie reagowanie na zagrożenia – mówi Willem Hendrickx, Chief Revenue Officer w Vectra AI.

Oparta na sztucznej inteligencji technologia Attack Signal Intelligence TM firmy Vectra AI zapewnia ciągłe i zautomatyzowane monitorowanie metod ataku, wykorzystując wstępnie ustawione modele sztucznej inteligencji, aby zminimalizować pracę człowieka i uzyskać informacje potrzebne do działania. Łącząc Vectra z Microsoft Sentinel i ServiceNow w celu identyfikacji luk w zabezpieczeniach, KPMG przyspiesza wdrożenie poprzez sprawdzone modele operacyjne, pomagając klientom w integracji tych technologii w zgodzie z założeniami People and Processes. W ten sposób KPMG pomaga klientom osiągnąć tzw. Effective Security Observability (Efektywną Obserwowalność Bezpieczeństwa). To dodaje kolejną warstwę do usług KPMG Cyber ​​Operations, koncentrujących się na dostarczaniu wyników biznesowych za pomocą sztucznej inteligencji, wspieranej przez sprawdzony model operacji bezpieczeństwa: „Ludzie, procesy, technologia”.


Źródło: vectra.ai

Last Updated on 13 grudnia, 2022 by Anastazja Lach

KATEGORIA
TAGS