MIM Software Inc. zapowiada innowacje: segmentację opartą na sztucznej inteligencji i dozymetrię pojedynczego punktu czasowego dla radioterapii celowanej molekularnie

CLEVELAND, 7 września 2021 r. /PRNewswire/ — Firma MIM Software Inc., wiodący globalny dostawca oprogramowania na potrzeby obrazowania medycznego, przedstawiła swoje innowacje w ramach pakietu oprogramowania na potrzeby radioterapii celowanej molekularnie – MIM SurePlan™ MRT.

Pakiet MIM SurePlan MRT uzyskał zatwierdzenie znaku CE dla nowych modeli segmentacji opartych na sztucznej inteligencji, które upraszczają proces konturowania na potrzeby dozymetrii. Segmentacja oparta na sztucznej inteligencji zapewnia znaczną oszczędność czasu i lepsze wyniki w porównaniu z segmentacją ręczną i bazującą na atlasie.

Oprócz nowych modeli segmentacji opartej na sztucznej inteligencji, MIM SurePlan MRT obejmuje obecnie dwie metody oparte na pojedynczym punkcie czasowym, tj. metodę Hänscheida i metodę informacji wstępnej.

W metodzie Hänscheida do obliczenia przyswojonej dawki wykorzystuje się pojedynczy obraz SPECT/CT uzyskany w ściśle określonym czasie po każdym cyklu terapii. Podejście oparte na informacji wstępnej wykorzystuje z kolei informacje o krzywej aktywności czasowej z wielu obrazów SPECT/CT po pierwszym cyklu do obliczenia dawki dla pozostałych cykli, używając pojedynczego obrazu SPECT/CT przy każdym z pozostałych cykli.

Metody te zapewniają dodatkowe narzędzia w ramach MIM SurePlan MRT, które umożliwią klinicystom wykonywanie dozymetrii w sytuacjach, w których uzyskanie wielu obrazów SPECT/CT dla danego pacjenta nie jest możliwe.

„Zauważyliśmy, że dwie najczęstsze bariery we wdrażaniu dozymetrii klinicznej wiążą się z zarządzaniem zasobami i logistyką przy uzyskiwaniu wielu obrazów – powiedział Tim Adams, dyrektor ds. rynku medycyny nuklearnej w MIM Software. – Naszym celem w przypadku nowo dodanych funkcji MIM SurePlan MRT jest ułatwienie praktycznego wykorzystania dozymetrii zarówno przez kliniki, jak i samych pacjentów poprzez usunięcie niektórych barier związanych z konwencjonalnym podejściem do dozymetrii”.

Nowe modele segmentacji opartej na sztucznej inteligencji mogą nie być dostępne we wszystkich krajach. Dostępność w danym regionie należy sprawdzić u lokalnego przedstawiciela MIM Software.


Autor:

Polska Agencja Prasowa

Last Updated on 15 października, 2021 by Anastazja Lach

Udostępnij
KATEGORIA