Odpowiedź na potrzeby współczesnych miast. Zrównoważona mobilność i digitalizacja parkingów

Odpowiedź na potrzeby współczesnych miast. Zrównoważona mobilność i digitalizacja parkingów

Popularyzacja nowoczesnych technologii ma ogromny wpływ na dynamiczny rozwój tzw. inteligentnych miast (ang. smart city), gdzie tradycyjne rozwiązania – na przykład w transporcie, handlu, planowaniu przestrzennym – są wspierane lub stopniowo zastępowane przez zaawansowane technologie cyfrowe. W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej poświęca się coraz więcej uwagi zrównoważonej mobilności, ponieważ wdrażanie odpowiednich projektów w tym zakresie bezpośrednio wpływa między innymi na poprawę komfortu życia mieszkańców aglomeracji i stanu środowiska naturalnego. Co więcej, wykorzystanie najnowszych technologii na rzecz rozwoju idei smart city i zrównoważonej mobilności oznacza realne oszczędności finansowe dla włodarzy miast.

Zrównoważona mobilność w miastach to jednak nie tylko zalety, ale i szereg wyzwań między innymi w zakresie dopasowania nowej technologii do istniejących potrzeb i wyzwań danego miasta, a także budowania świadomości społecznej i edukacji.

Smart city: 5 bln USD oszczędności rocznie dzięki technologii

Jakość transportu publicznego i dostępne udogodnienia w ramach transportu indywidualnego mają kluczowy wpływ na społeczno-gospodarczą atrakcyjność miast. Atrakcyjność życia w aglomeracji może być jeszcze większa dzięki wdrażaniu rozwiązań z zakresu zrównoważonej mobilności. Idea ta wiąże się z zaspokajaniem potrzeb społecznych i lepszą wydajnością finansową przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego na przykład poprzez minimalizowanie emisji gazów cieplarnianych i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

W czasach postępującej urbanizacji niezbędna jest optymalizacja istniejących zasobów miejskich, na przykład maksymalnego wykorzystania parkingów poprzez automatyzację procesów i wykorzystanie sztucznej inteligencji. Badanie ABI Research[1] przeprowadzone w 2017 roku na grupie 455 przedsiębiorstw z USA pozwoliło na oszacowanie skali oszczędności na świecie wskutek wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań technologicznych na rzecz rozwoju inteligentnych miast. Suma ta – po digitalizacji wszystkich sektorów miejskich – mogłaby wynieść rocznie ponad 5 bln dolarów amerykańskich.

Cyfrowe parkingi na rzecz tworzenia inteligentnych miast

Wdrażanie w życie idei smart city i zrównoważonej mobilności nie jest możliwe bez digitalizacji parkingów. Instalacja specjalistycznego oprogramowania i sprzętu przekształca tradycyjne parkingi w zautomatyzowane obiekty bez papierowych biletów i czekania w kolejce przed szlabanem. Odpowiednio zaprojektowane aplikacje mobilne pozwalają kierowcom na szybkie znajdowanie i rezerwowanie – często słabo widocznych na tle krajobrazu miejskiego – miejsc postojowych, ograniczając przy tym emisję gazów cieplarnianych i czas spędzony na poszukiwaniu parkingu. Zarządzanie parkingiem online umożliwia zarządcom obiektów ich maksymalne wykorzystanie i monetyzację uprzednio pustych miejsc postojowych.

Digitalizacja parkingów, jako jeden z aspektów smart city, jest przyszłościowym rozwiązaniem zarówno dla parkingów korporacyjnych, hotelowych, jak i obiektów typu Park & Ride przy dworcach autobusowych i kolejowych czy lotniskach. Co więcej, cyfrowe parkingi mają zastosowanie zarówno w dużych aglomeracjach, jak i mniejszych ośrodkach miejskich, w znaczący sposób podnosząc jakość życia mieszkańców. W długoterminowej perspektywie lepsze wykorzystanie istniejących parkingów pozwoli na ograniczenie budowania nowych obiektów.

Rozwój zrównoważonej mobilności to proces rozłożony na lata. Wymaga on konsekwentnej realizacji planu dla danego obszaru przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb środowiska naturalnego, a także korzyści i kosztów społecznych wynikających z proponowanych zmian. Cyfryzacja miast przestaje być futurystyczną wizją – staje się biznesową, infrastrukturalną i środowiskową koniecznością. Długoterminowe inwestycje w zrównoważoną mobilność i digitalizację obiektów parkingowych to szansa na stworzenie inteligentnego miasta przyjaznego mieszkańcom i turystom, zwiększenie mobilności zawodowej, poprawę dostępności usług, a także redukcję negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne.


Karolina Małaczek, Chief Marketing Officer, NaviParking


[1] Raport można pobrać pod linkiem: https://www.interdigital.com/white_papers/abi-research-smart-cities-and-cost-savings?submit_success=true

Last Updated on 18 sierpnia, 2022 by Anastazja Lach

KATEGORIA
TAGS