OTB Bank skorzysta z usług SambaNova Systems przy tworzeniu najszybszego w Europie superkomputera bazującego na sztucznej inteligencji

OTB Bank skorzysta z usług SambaNova Systems przy tworzeniu najszybszego w Europie superkomputera bazującego na sztucznej inteligencji

Dzięki strategicznej współpracy OTP Group oraz Ministerstwo Innowacji i Technologii Węgier staną się europejskim liderem w dziedzinie sztucznej inteligencji, przyspieszając przemiany w banku i regionie w perspektywie kolejnych dziesięciu lat.

SambaNova Systems, spółka tworząca najbardziej zaawansowane w branży oprogramowanie, sprzęt i rozwiązania na potrzeby aplikacji bazujących na sztucznej inteligencji (AI), oraz OTP Group, czołowa grupa bankowa z Europy Środkowo-Wschodniej, ogłosiły dzisiaj zawarcie strategicznego partnerstwa na rzecz stworzenia najszybszego w Europie superkomputera bazującego na sztucznej inteligencji. Wspólnie wdrożą one wielojednostkowy system sztucznej inteligencji bazujący na modelu językowym GPT w obsłudze przepływu danych (Dataflow-as-a-Service GPT) na potrzeby najbardziej zaawansowanego modelu językowego na świecie, jaki zostanie wprowadzony w komercyjnym banku. System opracowany zostanie we współpracy z Ministerstwem Innowacji i Technologii Węgier, stanowiąc krajowe zaplecze AI dla sektora publicznego, prywatnego przemysłu i szkolnictwa wyższego.

-Jest to wyjątkowa współpraca pomiędzy OTP Group, ITM i SambaNova Systems, która ma na celu stworzenie niesamowitego zaplecza AI dla całego państwa oraz regionu Europy Środkowo-Wschodniej – powiedział Péter Csányi, zastępca dyrektora generalnego i kierownik działu cyfryzacji w OTP Group. – Z przyjemnością informujemy, że będzie to przełomowy superkomputer zapewniający wyjątkowy potencjał w zakresie budowy modeli językowych GPT-3 dla różnych języków w Europie Środkowo-Wschodniej.

Partnerstwo to stawia OTP Group w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o badania i rozwój w dziedzinie sztucznej inteligencji. Superkomputer będzie w stanie w krótkim czasie przetwarzać ogromne ilości informacji i danych tekstowych, co pozwoli na przyspieszenie i większą personalizację usług finansowych bazujących na sztucznej inteligencji, z których korzysta 17 mln klientów Banku. Innowacja ta pozytywnie wpłynie na pracowników OTP Group w całej Europie, znacznie przyspieszając przepływ pracy i przejmując od nich powtarzalne zadania, a tym samym otwierając więcej przestrzeni dla rozwoju usług i ludzkiej kreatywności.

OTP Group zamierza realizować imponujący plan wykorzystywania sztucznej inteligencji jako kluczowego czynnika rozwoju jej technologii w perspektywie kolejnej dekady. Przy wsparciu ITM powstanie środowisko AI, które stanowić będzie przystępną, najnowocześniejszą infrastrukturę dla szkół wyższych, ośrodków badawczych oraz podmiotów publicznych i prywatnych na terenie Węgier – powiedział prof. dr László Palkovics, Minister Innowacji i Technologii Węgier.

OTP Group i SambaNova Systems zawarły wieloletnią umowę współpracy w dziedzinie wdrożenia rozwiązania SambaNova w zakresie modelu językowego GPT w usługach przepływu danych (Dataflow-as-a-Service GPT) oraz opracowania jedynego w swoim rodzaju modelu języka węgierskiego, jednego z najbardziej skomplikowanych języków na świecie, w ślad którego stworzone zostaną modele dla innych języków w krajach, w których OTP Group prowadzi działalność. Na skutek przedsięwzięcia bank przejdzie transformację w oparciu o sztuczną inteligencję i model językowy GPT stworzony przez SambaNova, która swym zasięgiem obejmie każdą komórkę przedsiębiorstwa, od działu obsługi klienta po zaplecze.

„Rozbudowane modele językowe coraz szybciej stają się podstawowym interfejsem dla przedsiębiorstw, a sztuczna inteligencja będzie napędzać transformację różnych branż. Wdrożenie naszych rozwiązań w OTP Group stanowić będzie przykład możliwości, jakie daje zaawansowana sztuczna inteligencja w branżach, w których obraca się dużymi ilościami dokumentów, a do takich zaliczają się branże bankowości i usług finansowych” – powiedział Rodrigo Liang, współzałożyciel i dyrektor generalny SambaNova Systems.

Projekt wdrożenia to duże osiągnięcie techniczne – gdyby bank chciał zająć się opracowaniem i wdrożeniem wszystkiego na własną rękę, zajęłoby mu to kilka lat i wymagało zaangażowania dużych zasobów kadrowych. Dzięki współpracy z SambaNova wdrożenie nowego superkomputera będzie możliwe w ciągu kilku dni lub tygodni. Wówczas OTP Bank będzie mógł przyspieszyć rozwój z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, torując sobie drogę do niezdobytych dotychczas obszarów światowego rynku finansowego.

Dataflow-as-a-Service GPT firmy SambaNova

Dataflow-as-a-Service™, flagowa oferta firmy SambaNova, to rozszerzalna platforma usług bazujących na sztucznej inteligencji, dzięki której organizacje niemal z dnia na dzień mogą przystąpić do realizacji inicjatyw w obszarze AI, poszerzając swoje dotychczasowe możliwości techniczne i kadrowe poprzez wykupienie zwykłej subskrypcji na usługi. Platforma obsługiwana jest przez DataScale®, zintegrowaną platformę programowo-sprzętową, która zapewnia niezrównaną efektywność, dokładność, skalę i łatwość tworzenia w rekonfigurowalnej architekturze przepływu danych w systemach (SambaNova’s Systems Reconfigurable Dataflow Architecture™).

Sztuczna inteligencja staje się nieodzowna do prowadzenia działalności w warunkach współczesnej zglobalizowanej gospodarki, dlatego nasi klienci wymagają rozwiązań dostosowanych do skali ich potrzeb i możliwości finansowych. Samba Nova dysponuje zintegrowanym stosem oprogramowania, w tym najwyższej klasy modelami AI, programami i sprzętem, dzięki czemu może dostarczać najbardziej rozbudowane, przystępne i efektywne rozwiązania AI na świecie. Więcej informacji na temat usługi Dataflow-as-a-Service™ firmy SambaNova na potrzeby modelu językowego GPT można znaleźć na stronie: https://sambanova.ai/solutions/gpt/.

SambaNova Systems

SambaNova Systems jest innowatorem w dziedzinie sztucznej inteligencji, który umożliwia przedsiębiorstwom pewne wdrażanie najlepszych w swojej klasie rozwiązań z zakresu komputerowego wprowadzania i rozpoznawania obrazów, przetwarzania języków naturalnych, rekomendacji i sztucznej inteligencji do celów naukowych. Dataflow-as-a-Service™, sztandarowa usługa SambaNova, pomaga organizacjom w szybkim, kilkudniowym wdrażaniu sztucznej inteligencji, dzięki czemu mogą one zyskać dostęp do nowych źródeł przychodów i zwiększyć wydajność operacyjną. DataScale® SambaNova to zintegrowany system oprogramowania i sprzętu bazujący na Reconfigurable Dataflow Architecture™ oraz otwartych standardach i interfejsach użytkownika. Firma SambaNova Systems z siedzibą w Palo Alto w stanie Kalifornia i została założona w 2017 r. przez znakomitych specjalistów z branży i ekspertów w dziedzinie projektowania sprzętu i oprogramowania z Sun/Oracle i Uniwersytetu Stanforda. Do źródeł finansowania firmy należą m.in. SoftBank Vision Fund 2, fundusze i rachunki zarządzane przez BlackRock, Intel Capital, GV, Walden International, Temasek, GIC, Redline Capital, Atlantic Bridge Ventures, Celesta i in. Więcej informacji można znaleźć na sambanova.ai, lub pisząc na adres e-mail info@sambanova.ai. Obserwuj SambaNova Systems na LinkedIn.

OTP Group

OTP Group jest czołową grupą finansową w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, która może się poszczycić wybitnymi osiągnięciami w zakresie rozwoju, wyjątkową rentownością i stabilną sytuacją pod względem kapitału i płynności. Grupa bankowa świadczy uniwersalne usługi finansowe na rzecz 17 milionów klientów i zatrudnia 40 000 pracowników w 11 krajach. Grupa oferuje najnowocześniejsze rozwiązania cyfrowe oraz dysponuje siecią ponad 1700 oddziałów. Działania OTP Group ukierunkowane na przyszłość i rozwój koncentrują się na zrównoważonym rozwoju środowiskowym, społecznym i w zakresie zarządzania, przy jednoczesnych dążeniach do wzmocnienia pozycji grupy jako najchętniej wybieranego pracodawcy w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

OTP Group ma siedzibę na Węgrzech. Grupa posiada zróżnicowaną i przejrzystą strukturę własnościową. Od 1995 r. grupa bankowa jest notowana na Budapesztańskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.


Autor:

Polska Agencja Prasowa

Last Updated on 15 listopada, 2021 by Anastazja Lach

Udostępnij
KATEGORIA