Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w I konkursie NUTRITECH

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w I konkursie NUTRITECH

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) rozpoczęło nabór wniosków o dofinansowanie w I konkursie w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu. Przedsiębiorcy i naukowcy mogą uzyskać atrakcyjne granty m.in. na opracowanie nowoczesnych rozwiązań żywieniowych stanowiących podstawę zdrowej diety, a także istotnych w leczeniu i profilaktyce chorób, w tym chorób cywilizacyjnych. Środki na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie to 100 mln zł.

Nabór wniosków w konkursie prowadzony będzie do 30 września br., do godz. 16:00.

Głównym celem programu NUTRITECH jest zwiększenie dostępności produktów i rozwiązań (dostępnych cenowo dla przeciętnego konsumenta) w zakresie prawidłowego żywienia w perspektywie do roku 2030, co nastąpi dzięki wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych, z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.

– Konkurs jest odpowiedzią na jedno z ważnych wyzwań naszych czasów: zapewnienie ludziom dostępu do zdrowej żywności. Zdrowej nie tylko pod względem zagwarantowania jej wysokiej jakości i sposobu produkcji przyjaznego dla środowiska, ale także aktywnie służącej poprawie zdrowia i chroniącej nas wszystkich przed epidemią chorób dietozależnych – powiedział dr Remigiusz Kopoczek, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – Produkty, technologie czy usługi, które opracują polscy przedsiębiorcy i naukowcy, będą zarazem służyć zwiększeniu przewagi konkurencyjnej naszego kraju w ważnym segmencie rynku. Tylko w ubiegłym roku wartość eksportu towarów rolno-spożywczych z Polski osiągnęła rekordowy poziom ponad 170 mld zł, odnotowując wzrost aż o 9% w porównaniu z rokiem 2020. Polska żywność już jest marką znaną na całym świecie – a mamy szansę ją jeszcze wzmocnić, stawiając na żywność prozdrowotną.

Żywność, która żywi, zapobiega i leczy
Program zakłada wdrożenie opracowanych rozwiązań, takich jak produkty prozdrowotne, plany żywieniowe, procesy, technologie i usługi towarzyszące, które pomogą zmniejszyć ryzyko występowania przewlekłych chorób niezakaźnych, w tym chorób dietozależnych, a więc służą prawidłowemu żywieniu i mają znaczenie profilaktyczne. Druga grupa rozwiązań – w postaci diet spersonalizowanych, produktów prozdrowotnych, narzędzi wspomagających oraz usług – będzie skierowana do osób już zmagających się z takimi chorobami. Trzecim celem cząstkowym programu jest zainspirowanie rynku do stosowania zasad zrównoważonego rozwoju w procesie produkcji i dystrybucji żywności prozdrowotnej.

W te założenia wpisuje się zakres tematyczny I konkursu NUTRITECH, który obejmuje obszary:

  • nutrigenomika i biomedycyna jako narzędzie wspierające walkę z przewlekłymi chorobami niezakaźnymi, m.in. chorobami dietozależnymi (przystępne cenowo produkty pozwalające na prawidłowe odżywianie osób chorych, zdrowych oraz z predyspozycjami do wystąpienia tzw. chorób cywilizacyjnych);
  • żywność w leczeniu i zapobieganiu chorobom (produkty i rozwiązania wspomagające leczenie chorób m.in. cywilizacyjnych i pozwalające na skuteczne zapobieganie określonym schorzeniom);
  • aspekty technologiczne i gospodarcze prawidłowego żywienia (produkty o pełnowartościowej i wysokiej jakości żywności, której produkcja jest niskoemisyjna, przyjazna środowisku, energooszczędna i bezodpadowa).
    Ze wszystkich obszarów tematycznych I konkursu NUTRITECH wykluczone są badania nad opracowaniem i stosowaniem suplementów diety.
Kto może sięgnąć po granty?

O dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe, czyli działania obejmujące przygotowanie ich wyników do zastosowania w praktyce, mogą się starać przedsiębiorstwa, ich konsorcja lub konsorcja przemysłowo-naukowe. Wartość kosztów kwalifikowalnych projektu powinna zawierać się w przedziale 1-10 mln zł, a poziom dofinansowania w odniesieniu do poszczególnych typów wnioskodawców i rodzajów prac B+R określa regulamin konkursu. Maksymalny okres realizacji projektów wynosi 2 lata.

Informacje nt. konkursu dostępne są na stronie NCBR.

Last Updated on 12 lipca, 2022 by Valeriia Honcharuk

KATEGORIA
TAGS