Smart Nanotechnologies S.A. zakończył badania, jest bliski podpisania 2 umów!

Smart Nanotechnologies S.A. zakończył badania, jest bliski podpisania 2 umów!

Zespół inżynierów start-upu Smart Nanotechnologies S.A. z podkrakowskiej Alwerni zakończył procesy badawcze swoich innowacyjnych technologii pozwalających aplikować nanosrebro do szerokiej grupy materiałów. Badania wykazały, że wyprodukowane w ten sposób produkty ceramiczne (okładziny, zlewozmywaki) czy polimerowe (termoplasty, żywice, pianki), jak również wiele innych materiałów, które nas na co dzień otaczają wykazują skuteczność na poziomie ponad 90 procent redukcji bakterii i prawie sto procent redukcji wirusów. Zabezpieczenie powierzchni przed rozwojem mikroorganizmów jest niezwykle istotne zważywszy na epidemię koronawirusa i duże prawdopodobieństwo kolejnych tego typu zagrożeń na świecie.

Materiały o właściwościach biobójczych znane są nie od dziś jednak do tej pory wykorzystywano do nich głównie biocydy czyli związki niebezpieczne dla środowiska i o ograniczonej trwałości.  „Przewaga naszej technologii polega na wykorzystaniu do tego celu nanosrebra, które poprzez trwałe i homogeniczne związanie z zabezpieczanym materiałem, zapewnia antybakteryjne i antywirusowe działanie niezależnie od ścierania materiału. Aktywność srebra nie zmienia się z czasem więc tym samym gwarantuje trwały efekt w odróżnieniu do konwencjonalnych, często używanych organicznych biocydów i jest bezpieczne dla człowieka i zwierząt” mówi Paweł Smoleń – specjalista ds. badań i rozwoju Smart Nanotechnologies.

Wiele zastosowań

Uszlachetnianie nanosrebrem pozwala na tworzenie nowych, funkcjonalnych, a przez to interesujących technologii, a nawet najbardziej tradycyjne i znane od lat produkty mogą zyskać nowe oblicze i funkcje w wielu gałęziach biznesu, począwszy od służby zdrowia poprzez budownictwo, środki czystości, nawet po produkcję środków transportu jak transport drogowy, lotniczy czy wodny. Warto zaznaczyć, że srebro wykazuje działanie biobójcze w bardzo niskich stężeniach, dlatego dozowanie niewielkich ilości nie wpływa znacząco na wzrost ceny finalnego produktu przy jednoczesnym nadaniu mu nowej pożądanej cechy. Najbardziej oczywistym wydaje się pomysł wykorzystania biobójczych materiałów w szpitalach i klinikach.

Ogromnym problemem w sektorze medycznym są zakażenia szpitalne, które często prowadzą do skażenia otoczenia pacjentów, a w konsekwencji ich samych. Szacuje się, że rocznie dochodzi do tysięcy przypadków zakażeń szpitalnych, które są nierozwiązanym problemem współczesnej ochrony zdrowia co stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów.

 „Wykorzystanie nanosrebra do materiałów wykończeniowych pomieszczeń w szpitalach znacznie ograniczyłoby możliwości emisyjne wirusów i bakterii. Należy zaznaczyć, że rozwój i wdrażanie materiałów samoodkażających nie powinien ograniczać się jedynie do detali stosowanych w sektorze medycznym ale również wszędzie tam gdzie istnieje ryzyko skażenia mikrobiologicznego czyli między innymi w publicznych toaletach, sklepach, szkołach, a także w budownictwie mieszkaniowym” – mówi Paweł Smoleń ze Smart Nanotechnologies.

Pierwsi chętni na polską technologię

„Sukcesem Polaków zainteresował się już zachodni koncern. Prowadzimy w tej chwili zaawansowane rozmowy z włoską firmą” – mówi Prezes Smart Nanotechnologies Wiesław Hałucha. „Z kolei w kraju dopinamy kontrakt z jednym z największych producentów ceramiki” – dodaje Prezes Hałucha.

„O skuteczności srebra wobec patogenów wiedziano już tysiące lat temu. Ważne jest jednak to, że dopiero w XX wieku nauka określiła konkretne sposoby jego oddziaływania na drobnoustroje. Mówimy tu o efekcie oligodynamicznym czyli tak zwanym biobójczym działaniu metali. To co sprawia że srebro jest tak skuteczne to jego niespecyficzny i nieselektywny charakter w oddziaływaniu na większość czynników chorobotwórczych” – mówi Zygmunt Pejsak Profesor Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR w Krakowie.

„Naukowcy prowadzący w omawianym zakresie badania twierdzą że nanocząstki srebra działają destrukcyjnie na bakterie na wiele sposobów z czego przynajmniej trzy są doskonale opisane i udowodnione. Wiemy na przykład że nanosrebro niszczy błonę komórkową, DNA patogenu oraz znajdujący się w cytoplazmie komórek jego rybosom, którego uszkodzenie uniemożliwia mnożenie się bakterii. Ciekawostką jest że srebro łączy się z białkami przez tzw. mostki siarczkowe, któree nie występują  u organizmów wyższych, czyniąc je stosunkowo bezpieczną dla człowieka substancją. Smart Nanotechnologies od lat pracuje nad nowoczesnymi dezynfektantami; muszę przyznać, że ma na tym polu duże doświadczenie i sporo sukcesów. Słyszałem wiele opinii i widziałem wiele raportów z przeprowadzonych badań, które wykazują biobójcze działanie zarówno wobec wirusów, bakterii jak i grzybów. Niektóre z tych prac można śmiało nazwać pionierskimi, co szczególnie cieszy biorąc pod uwagę, że tworzą je młodzi polscy naukowcy. Te produkty – przynajmniej w mojej dziedzinie (weterynaria), doskonale wpisują się w potrzeby rynku.” – mówi prof. Pejsak.

Odpowiedź na pandemię

„Od niemal roku cały świat żyje w nowej rzeczywistości. Pandemia to coś czego współczesny człowiek nie widział w takiej skali i o takim zasięgu. W mojej dziedzinie z epidemiami a nawet pandemiami mam do czynienia znacznie częściej. Wymienię np. znaną zapewne pandemię afrykańskiego pomoru świń (ASF), grypy ptaków czy wcześniej pryszczycy. W weterynarii na zwalczaniu epidemii czy pandemii znamy się dużo lepiej niż lekarze medycyny na zwalczaniu epidemii dotyczących ludzi, wynika to z faktu, że my mamy do czynienie z dużymi grupami zwierząt niekiedy dziesiątkami tysięcy świń lub milionami sztuk drobiu w jednym stadzie. Trzeba jasno powiedzieć, że podstawą przeciwdziałania takim zjawiskom nie jest leczenie, ale szeroko zakrojona i dobrze zorganizowana immunoprofilaktyka i ostatnio coraz ważniejsza bioasekuracja, w tym profesjonalnie przeprowadzana, skuteczna dezynfekcja. Od lat przekonuję do postawienia na bioasekurację, jako podstawę ochrony stad przed chorobami zakaźnymi. Niekiedy, z powodu ogromnych trudności w opracowaniu skutecznych i co nie mniej ważne bezpiecznych epidemiologicznie szczepionek, bioasekuracja pozostaje jedynym narzędziem w walce z chorobami. Przykładem jest wspomniany wcześniej ASF. Produkty Smart Nanotechnologies dają szansę na skuteczną ochronę” – dodaje profesor Pejsak.

Nanotechnologia jak 5G

Już w 2006 roku w Raporcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Nanonauka i Nanotechnologia. Narodowa Strategia dla Polski” zwrócono uwagę, że „nanotechnologia stwarza duże możliwości szybkiego przekształcania wyników badań podstawowych w zakończone sukcesem innowacje i będzie wiodącą technologią w nadchodzących dekadach”. W 2008 roku rozwójnanotechnologii w przemyśle chemicznym był jednym z tematów omawianych podczas prac nad prospektem emisyjnym Zakładów Azotowych w Tarnowie. Dziś projekt „Polimery Police” opiera się na możliwości modyfikacji polipropylenu przy zastosowaniu nanotechnologii. W rolnictwie dzięki nanotechnologii wprowadzane są nowe regulatory wzrostu roślin i ich ochrony w nawozach. Dużym zainteresowaniem cieszy się zwłaszcza nanosrebro, które wykazuje silne właściwości antyseptyczne, z czego wynika jego duża skuteczność w walce z bakteriami, grzybami, drożdżami czy wirusami. – ocenia dr Robert Gwiazdowski z Centrum im. Adama Smitha

„Niestety dla państwowych koncernów efektywność nie jest głównym kryterium przy podejmowaniu decyzji o współpracy z różnymi partnerami ale czasami jednak liczby biorą górę. Jest więc pewna szansa, że polskie prywatne małe firmy rozwijające nanotechnologie prędzej, czy później znajdą partnerów w tych dużych firmach państwowych. Na stacjach paliw Orlenu już można kupić nano płyn do spryskiwaczy. Od nanotechnologii nie ma ucieczki. Jak od 5G.” – kwituje doktor Gwiazdowski

Nanocząstki srebra otrzymuje się za pomocą metod chemicznych lub fizycznych. Mniej powszechne, metody fizyczne polegają na zastosowaniu promieniowania mikrofalowego, ultradźwięków, natomiast metody chemiczne opierają się na redukcji jonów srebra poprzez zastosowanie metod elektrochemicznych czy fotochemicznych.  Otrzymywanie nanosrebra na drodze metod chemicznych bazuje na redukcji jonów srebra za pomocą czynnika redukującego w obecności stabilizatora, zapobiegającego łączeniu się nanocząstek w większe struktury – aglomeraty. W czasie prowadzenia reakcji możliwe jest kontrolowanie wielkości, kształtu i stabilności wytwarzanych nanocząstek poprzez dobór parametrów syntezy np. wartości pH, szybkości mieszania, stężenia soli prekursora lub poprzez dobór rodzaju i stężenia stabilizatora.

„Połączenie nanocząstek ze standardowymi produktami nie jest proste, jednak aplikacja wykonana  w umiejętny sposób zapewnia antybakteryjne działanie niezależnie od ścierania tego materiału. Co znaczące – proces najczęściej nie wymaga dodatkowych inwestycji w specjalistyczną aparaturę i odbywa się z wykorzystaniem istniejących, standardowo używanych urządzeń produkcyjnych.”– opisuje Paweł Smoleń ze Smart Nanotechnologies.


Autor:

Alventa

Last Updated on 8 marca, 2021 by Karolina Ampulska

Udostępnij
KATEGORIA