Smart village. Jak światłowód i technologie zmieniają na lepsze życie mieszkańców wsi i miasteczek

Smart village. Jak światłowód i technologie zmieniają na lepsze życie mieszkańców wsi i miasteczek

Technologia ma ogromny wpływ na dobrostan społeczeństwa, ponieważ umożliwia rozwój nowych produktów i usług, poprawę wydajności oraz zwiększenie dostępności informacji i edukacji. Dzięki temu społeczeństwo może łatwiej zaspokajać swoje potrzeby, rozwijać pasje i umiejętności, co bezpośrednio wpływa na poprawę jakości życia. To założenie stoi u podstaw koncepcji smart village, która zakłada wykorzystanie nowoczesnych narzędzi w celu poprawy dobrostanu mieszkańców wsi i mniejszych miejscowości.

Wedle definicji sformułowanej przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich koncepcja smart village bazuje na połączeniu zasobów globalnej sieci i technologii dla polepszenia jakości życia. Podniesienie standardu usług publicznych przy lepszym wykorzystaniu zasobów oraz mniejszym wpływie na środowisko to również zalety smart village. Są to oparte na szybkim internecie rozwiązania, takie jak e-urząd, nowoczesny transport i telemedycyna. Kluczowym elementem inteligentnej wioski jest internet światłowodowy, który umożliwia przesyłanie dużej ilości danych z bardzo wysoką prędkością. To właśnie dzięki szerokopasmowej sieci zamieszkujący wsie i miasteczka mogą korzystać z innowacyjnych rozwiązań cywilizacyjnych, które przyczyniają się do większego komfortu codzienności.

Nowoczesny transport

Powszechność publicznego transportu i zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu to jeden z kluczowych aspektów koncepcji smart village. Wioska 2.0 to miejsce, gdzie funkcjonują nowoczesne stacje przesiadkowe, w których można skorzystać z różnych środków transportu, takich jak autobusy, rowery miejskie czy samochody elektryczne. To sprzęgnięta ze światłowodem sztuczna inteligencja, która umożliwia pasażerom przewidywanie czasów przyjazdu oraz optymalizację tras. Flota pojazdów jest nowoczesna i wyposażona w udogodnienia dla osób z ograniczoną mobilnością. Dodatkowo, system zastosowanych w pojazdach czujników umożliwi bieżące monitorowanie wskaźników eksploatacyjnych, co pozwala na oszczędności i dbałość o środowisko naturalne.

E-urzędy i e-usługi

Dzięki postępującej cyfryzacji zwiększa się także dostęp do usług i administracji online. To pozwala na załatwianie spraw bez konieczności obecności w urzędzie. Potwierdzają to wyniki raportu #RegionyNEXERY2022, który wskazują, że 93% mieszkańców używa bankowości elektronicznej, a 91% dokonuje zakupów online. Zdalne spotkania z urzędnikami czy elektroniczne systemy zamawiania usług publicznych przyczyniają się do zwiększenia wygody życia w małych miejscowościach. Wciąż istnieją jednak wyzwania w postaci niskiej świadomości społecznej dotyczącej zalet e-usług oraz braku dostępu do nowoczesnej szerokopasmowej sieci, co wymaga zarówno działań edukacyjnych, jak i infrastrukturalnych.

Praca i edukacja zdalna

Po doświadczeniu pandemii praca i edukacja zdalna stały się zjawiskami powszechnymi. Światłowód, zaawansowane narzędzia komunikacyjne oraz dostęp do platform e-learningowych pozwalają na naukę i rozwój zawodowy w trybie online niezależnie od miejsca zamieszkania. Chociaż wielu nauczycieli nadal preferuje lekcje stacjonarne, to 1 na 3 z nich uważa, że zebrania organizacyjne oraz konsultacje z uczniami online są dobrym pomysłem. Coraz więcej osób także wybiera home office, co przyczynia się do rozwoju gospodarczego wsi i zatrzymania młodych ludzi na terenach wiejskich. Jak podaje raport #RegionyNEXERY2022, 55% mieszkańców wskazuje na możliwość pracy online jako kluczowe ułatwienie w codziennym życiu.

Telemedycyna

Zdrowie to kolejny obszar, w którym postęp technologiczny ma pozytywny wpływ na codzienne życie. Dostęp do e-recept i teleporad zwiększa wygodę oraz skuteczność leczenia. Wizyty online to dla obywateli smart village wygodna konsultacja z lekarzem i przyspieszenie diagnozy. Według raportu #RegionyNEXERY2022 działanie w zakresie poprawy służby zdrowia jest priorytetem rozwojowym wszystkich ankietowanych. Branżowe prognozy wskazują, że rozwiązania z tego zakresu będą coraz bardziej zaawansowane i powszechne, a wizyta w szpitalu czy przychodni domyślnie będzie zastępowana konsultacją zdalną, zwłaszcza w przypadku prostych schorzeń i rutynowych kontroli zdrowotnych.

Cyfrowa wieś to miejsce, w którym dzięki ultraszybkiej sieci światłowodowej nowoczesne technologie podnoszą dobrostan mieszkańców. To komfort codzienności i bezpieczeństwo zapewnione przez dostęp do coraz szerszej palety e-usług. To miejsce zamieszkiwane przez świadomych obywateli, którzy aktywnie uczestniczą w życiu swojej społeczności i wykorzystują innowacje do realizacji wspólnotowych celów i ambicji.


O firmie NEXERA

Nexera to pierwszy w Polsce wyłącznie hurtowy operator telekomunikacyjny o dużej skali, rozwijający światłowodową sieć dostępową (NGA) o wysokiej przepustowości (min. 100 Mb/s). Udziałowcami Nexery są firmy od lat działające na globalnym rynku telekomunikacyjnym: Infracapital oraz Nokia.

Na bazie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) Nexera buduje sieć światłowodową w 14 obszarach centralnej i północno-wschodniej Polski. Docelowo w zasięgu najnowocześniejszej sieci światłowodowej znajdzie się ponad 1 mln gospodarstw domowych oraz prawie 3 tys. szkół i jednostek edukacyjnych, objęte siecią Nexery poprzez dofinansowanie z POPC oraz w ramach realizacji projektów własnych.

Nexera jest laureatem wielu nagród. Firma zdobyła tytuł „Innowatora Roku” w konkursie Złotych Anten, w ramach 18. Sympozjum Świata Teleinformatyki i Infrastruktury. Operator uzyskał też nagrodę za Najlepsze Wdrożenie Usługi Chmurowej w konkursie Best in Cloud 2019 oraz laury Global Carrier Awards 2020 w kategorii najlepsze wdrożenie BSS/OSS. W 2021 r. Nexera otrzymała prestiżowe Godło Teraz Polska oraz tytuł Dream Employer 2021. W 2022 r. operator uzyskał wyróżnienie w konkursie Mocarze HiperAutomatyzacji 2022. W maju br. prezes Nexery, Jacek Wiśniewski, został uhonorowany prestiżową nagrodą FTTH Individual Award 2022. Przyznawane przez branżową organizację FTTH Council Europe laury są wyrazem szczególnego uznania dla osób i organizacji, które aktywnie przyczyniły się do przyspieszenia rozwoju sieci światłowodowej w Europie.

Last Updated on 15 maja, 2023 by Anastazja Lach

KATEGORIA
TAGS