<strong>Bank Pekao przekazuje ponad 0,5 mld zł celem powiększenia sieci tramwajowej w Krakowie</strong>

Bank Pekao przekazuje ponad 0,5 mld zł celem powiększenia sieci tramwajowej w Krakowie

Łączny koszt przedsięwzięcia wynosi ponad 1 mld zł. Największy wkład pochodzi od Banku Pekao S.A. Swój wkład finansowy w projekt będą miały również Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Europejski Bank Inwestycyjny, a także Polski Fundusz Rozwoju.

Zakończenie realizacji całości inwestycji przewidywane jest na wrzesień 2025 r. Zakłada się również utrzymanie przez 20 lat linii tramwajowej w Krakowie w formule PPP. Wieloetapowy projekt Kraków Szybki Tramwaj jest w czwartej fazie wdrożeń.  

Rozbudowa linii tramwajowych to jest 4,5 km torów pociągnie za sobą istotne zmiany w geometrii – główną modyfikacją tutaj będzie tunel o długości 1,2 km. Zmieni się również organizacja ruchu na drogach i skrzyżowaniach wzdłuż całej trasy, zwiększy się ilość chodników i ścieżek rowerowych. Niektóre odcinki ruchu będą wymagały powstania nowej sygnalizacji świetlnej. W porozumieniu oprócz instytucji finansujących biorą udział miasto Kraków oraz spółka celowa tureckiej grupy budowlanej Gulermak.

Nowe odcinki ruchu połączą Mistrzejowice ze skrzyżowaniem ulic Meissnera i Lema. Pozwoli to na szybsze przemieszczanie się do centrum. Czas oczekiwania na możliwość korzystania z nowej trasy to dwa i pół roku. Projekt Prometro sprawujące pieczę nad bezkolizyjnym transportem szynowym, częściowo przyczyni się do całej inwestycji, chociażby poprzez porządkowanie ruchu samochodowego.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej głównie w okolice i do samego centrum miasta oraz miejscami użyteczności publicznej znajdującymi się po drodze. Inne udogodnienia to uregulowanie ruchu w niektórych zatłoczonych rejonach miasta.

Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao, nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej, we wcześniejszych wypowiedziach podkreślił, że bycie częścią tego niezwykle ciekawego przedsięwzięcia jest dobrym połączeniem dla projektów przyjaznego środowiska. Wyraził także swoje zadowolenie z możliwości wzięcia udziału w tak dobrze rokującej inwestycji.  

Bank Pekao od lat przekazuje znaczne środki finansowe dla sektora publicznego wspierając z dużym zaangażowaniem komunikację miejską. Bank we wcześniejszych latach przyczynił się do modernizacji używanych tramwajów, modernizacji zajezdni tramwajowych. Wprowadził również na polski rynek pierwsze obligacje przychodowe w tym sektorze i pierwsze finansowanie w formule SPV. Przedstawiciele Pekao nieprzerwalnie podkreślają satysfakcję z możliwości przyczynienia się do inwestycji w nowoczesną komunikację publiczną, poprawiającą komfort życia mieszkańców.

Bank Pekao w rozpoczętej w 2021 r. strategii ESG przyjął, że do końca 2024 r. weźmie udział w finansowaniu nowych inwestycji zrównoważonych na kwotę co najmniej 30 mld zł. Deklaracja miała obejmować zielone finansowanie a w większej mierze wsparcie emisji obligacji ESG klientów banku.


Autor: Aleksandra Drogosz, redaktor Executive Magazine.

Źródło: Bank Pekao SA

Last Updated on 9 lutego, 2023 by Valeriia Honcharuk

KATEGORIA
TAGS