Bezpieczeństwo i opłacalność zielonej cyfryzacji – debata podczas Sustainable Economy Summit 2024

Bezpieczeństwo i opłacalność zielonej cyfryzacji – debata podczas Sustainable Economy Summit 2024

W trakcie X edycji konferencji „Sustainable Economy Summit”, która odbyła się 20-21 maja 2024 w warszawskim hotelu Sheraton Grand, przedstawiciele zaproszonych firm i organizacji wzięli udział w dyskusji na temat „Zielonej cyfryzacji”.

Debatujący rozpoczęli dyskusję od nakreślenia stanu digitalizacji w ich własnych przedsiębiorstwach i obszarach zainteresowania. Pani Bożena Leśniewska, Wiceprezeska Zarządu ds. Rynku Biznesowego, Orange Polska, zaznaczyła, że Orange już dawno przestał być wyłącznie operatorem telekomunikacyjnym, przyjmując na siebie rolę partnera w procesie digitalizacji oraz wdrażania zrównoważonych rozwiązań. Jako przykład takich działań prelegentka wskazała fakt, że do przyszłego roku 60% energii w sieci Orange pochodzić będzie z OZE. Z kolei Pan Michał Grzegorzewski, Chief Business Operation Officer, Fujitsu Polska, pochwalił się, że jego firma wprowadza w przedsiębiorstwie tzw. Green IT w formacie end-to-end, czyli od pozyskania energii po końcową obsługę produktu. Pani Anita Sowińska, Wiceministra, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, zwróciła zaś uwagę na możliwości wdrożenia sztucznej inteligencji dla usprawnienia pracy w swoim resorcie. Wskazała tu choćby niezwykle ważny z punktu widzenia gospodarki odpadami system BDO. Algorytmy mogą zdaniem Pani Ministry pomóc też w oszczędnym wykorzystywaniu energii.

Przechodząc do analizy wyzwań stojących przed procesem digitalizacji, dyskutanci zgodzili się z poglądem Pani Bożeny Leśniewskiej, która jako główny problem wdrażania zielonej cyfryzacji wskazała brak wiedzy i zrozumienia. Kolejne to obawa przed kosztownymi inwestycjami oraz zagrożeniem cyberatakami. Pani Bożena podkreśliła, że z reguły trudno pojedynczemu przedsiębiorstwu wyprzedzić i przewidzieć cyberzagrożenia, ale można się przed nimi maksymalnie zabezpieczyć. Wtórował jej Pan Łukasz Balas, VAD Sales Team Leader, ASBIS, mówiąc, że organizacje w dzisiejszym świecie nie powinny zadawać sobie pytania CZY staną się celem hakerów, lecz KIEDY.

Prelegenci zwrócili także uwagę, że nowe rozwiązania generują również nowe problemy. Pan Michał Grzegorzewski podał przykład generatywnych modeli językowych typu ChatGPT, które mogą generować tyle treści, że ich przechowywanie stanie się niezwykle energochłonne. Nie do końca zgodził się z tym Pan Łukasz Balas twierdząc, że choć centra danych sztucznej inteligencji to w istocie duże ilości pochłanianej energii czy generowanego ciepła, to są skuteczne sposoby na ograniczenie tych problemów. Jednocześnie jednak generuje to dodatkowe koszty. Pani Bożena Leśniewska zwróciła wówczas uwagę na fakt, że zielona cyfryzacja daje rezultat przede wszystkim w dłuższej perspektywie czasowej. Np. rozwój sieci światłowodowej był niezwykle kosztowny i trudny, ale jej eksploatacja jest obecnie znacznie tańsza i mniej energochłonna.

Inną problematyczną kwestię poruszył z kolei Pan Zsolt Fekete, Prezes Zarządu, Algotech Polska. Jego zdaniem ESG to po prostu nowa forma biznesu. Dotyczy to także sfery IT i cyfryzacji. Innowacja powinna doprowadzać do tego, że dany produkt lub usługa dostępne będą taniej, jednak często tak się nie dzieje. Raportowanie ESG, zdaniem Pana Zsolta, nieprzypadkowo obowiązkowo obejmuje najpierw największe przedsiębiorstwa. Jest to bowiem znaczny koszt. Tymczasem, jak podkreślał Pan Michał Grzegorzewski, we wszelkich konkursach, przetargach czy zapytaniach ofertowych kryterium decydującym wciąż jest cena, lub cena w połączeniu z innym elementem. Kryteria ESG rzadko są brane pod uwagę. Inne podejście do tej kwestii zaproponowała Pani Anita Sowińska mówiąc, że jeżeli coś produkujemy nieekologicznie, niezgodnie ze standardami, wcale nie oznacza to, że końcowy produkt będzie tani. Po prostu to ktoś inny niż przedsiębiorca pokryje duże koszty późniejszej utylizacji tego produktu i jego negatywnego wpływu na środowisko.

Na koniec debatujący podkreślili, że są obszary, w których Polska nie ma się czego wstydzić w kontekście cyfryzacji. Przykładem jest tu choćby sektor bankowy. Wspólne rozwiązanie największych banków, takie jak BLIK, nie funkcjonuje praktycznie nigdzie indziej. Prelegenci zwrócili też uwagę, że niewiele innowacji jest z miejsca ciepło przyjmowane przez większość społeczeństwa. Dlatego tak ważna jest edukacja i budowanie świadomości. Zwykle jednak dopiero twarde dowody w postaci oszczędności finansowych ostatecznie przekonują sceptyków.


Moderatorem był dr hab. Rafał Mrówka, Profesor w Katedrze Teorii Zarządzania, Dyrektor Biura Programów MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Udział w dyskusji wzięli: Łukasz Balas, VAD Sales Team Leader, ASBIS, Zsolt Fekete, Prezes Zarządu, Algotech Polska, Michał Grzegorzewski, Chief Business Operation Officer, Fujitsu Polska, Bożena Leśniewska, Wiceprezeska Zarządu ds. Rynku Biznesowego, Orange Polska, Anita Sowińska, Wiceministra, Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Last Updated on 5 czerwca, 2024 by Anastazja Lach

KATEGORIA