Budownictwo drogowe

Budownictwo drogowe

Podczas XV edycji konferencji Infrastruktura Polska i Budownictwo, która odbyła się 19 marca 2024 w warszawskim hotelu Sheraton Grand, zaproszeni przedsiębiorcy i przedstawiciele instytucji publicznych wzięli udział w panelu dyskusyjnym zatytułowanym „Budownictwo drogowe”.

Dyskutanci odnieśli się między innymi do takich kwestii, jak drastyczny wzrost kosztów w branży budowlanej, nowe, zielone technologie w budownictwie, a także kryteria ofertowe w projektach infrastrukturalnych.

Zdaniem Pana Sławomira Barczaka, Dyrektora Obszaru Infrastruktury, Mostostal Warszawa, wzrost cen, z którym mamy do czynienia, niesie ze sobą poważne ryzyko niedoszacowania kosztów w ramach projektów infrastrukturalnych. Z tym zjawiskiem mieliśmy ostatnio do czynienia nagminnie. Pewnym ratunkiem okazała się kwestia waloryzacji kontraktów, jednak nie rozwiązała ona wszystkich problemów. Wtórował mu Pan Grzegorz Dziedzina, p.o. Zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, który poinformował, że GDDKiA w ubiegłym roku wprowadziło waloryzację kontraktów na poziomie do 15%, zgadzając się jednocześnie, że wciąż nie dla wszystkich jest to poziom satysfakcjonujący. Pan dr inż. Norbert Kurek, Dyrektor Generalny, REMEA, podkreślił z kolei, że ze względu na wzrost kosztów, rekordowe środki jakie będą dostępne w najbliższych latach mogą wcale nie oznaczać większej ilości wybudowanych dróg. Pan Michał Ziajowski, Członek Zarządu, Dyrektor Zarządzający LSO, Aebi Schmidt Polska, zwrócił uwagę na fakt, że realny wzrost kosztów w branży budowlanej przekracza 20% i jest to element na który uczestnicy rynku nie mają bezpośredniego wpływu. Mogą natomiast zwiększać nakłady na automatyzację i modernizację, co pomoże obniżyć koszty.

Kolejna część dyskusji dotyczyła warunków ofertowych przedstawianych w ramach zamówień publicznych, w szczególności tzw. kryteriów pozacenowych. Zdaniem Pana dr inż. Norberta Kurka, obecnie operujemy na kryteriach zero-jedynkowych, czyli albo dany warunek jest spełniony, albo nie, oraz oczywiście na cenie. Zgodził się z tym Pan Maciej Ziajowski, mówiąc, że w 90% przetargów decyduje wyłącznie cena. Problemem jest mierzalność kryteriów pozacenowych. Zamawiający i wykonawcy często obawiają się, że wprowadzenie ich spowolni proces inwestycyjny i uczyni go mniej klarownym. Podobnie widzi sytuację także reprezentant strony zamawiającej, Pan Grzegorz Dziedzina. Stwierdził on, że kryteria pozacenowe często są wykorzystywane jako swoiste warunki udziału w przetargu. Wszyscy oferenci je spełniają i wówczas i tak decyduje cena. Warto, jego zdaniem, oprzeć się o kryteria dotyczące zrównoważonego podejścia do inwestycji oraz wykorzystania innowacyjnych technologii. Z kolei Pani Tamara Małasiewicz, Dyrektor Zarządzająca, Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDiR, podkreśliła, że choć kryteria pozacenowe są włączane do ofert, są one pozorne, często podwyższając cenę ofert i nie dodając żadnej wartości. Wszelkie „gwarancje jakości” funkcjonują na zasadzie oświadczenia, nie podlegając żadnej weryfikacji.

Debatujący odnieśli się również do tematu zielonego budownictwa. Jak zauważył Pan Sławomir Barczak, innowacyjne, cyrkularne rozwiązania są powoli wprowadzane przez pionierów wśród wykonawców, ale musimy doprowadzić do tego, by stały się one rozwiązaniami systemowymi. Pani Tamara Małasiewicz zwróciła zaś uwagę, że gospodarka o obiegu zamkniętym wymaga zmiany sposobu myślenia, a odpady budowlane musimy zacząć traktować jako kolejny materiał do wykorzystania. Barierą jest percepcja społeczna. Architekci nie biorą pod uwagę wykorzystania materiałów z recyklingu. Zamawiający nie chcą ich wykorzystywać i boją się o ich trwałość. Zgodził się z tym Pan dr inż. Norbert Kurek, mówiąc, że obecnie wszystko co opuszcza plac budowy traktowane jest jako odpad. Żeby ponownie wprowadzić materiał do obiegu potrzeba wielu dodatkowych zgód, pozwoleń itp. Dotyczy to nawet czystego gruntu. W podobnym tonie wypowiedział się także przedstawiciel publicznego prokurenta, Pan Grzegorz Dziedzina. Jego zdaniem GOZ to nie odgórnie narzucane rozwiązanie, ale konieczność. Nie stać nas na traktowanie cennych materiałów, chociażby z rozbiórek, jako odpadu. Wciąż wśród nas pokutuje przekonanie, że „nowe jest lepsze”. Do tego dojść muszą odnawialne źródła energii. Konkludując dyskusję na temat zrównoważonego budownictwa infrastrukturalnego, Pan Michał Siembab stwierdził, że w kontekście wykorzystania zielonych rozwiązań w budownictwie jesteśmy daleko w tyle. Nawet podstawowa kwestia segregacji odpadów budowlanych zostanie wprowadzona dopiero niedługo.


Moderatorem debaty był dr hab. inż. Janusz Rymsza, prof. Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych i Systemów Zarządzania. Udział w dyskusji wzięli: Sławomir Barczak, Dyrektor Obszaru Infrastruktury, Mostostal Warszawa, Grzegorz Dziedzina, p.o. Zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, dr inż. Norbert Kurek, Dyrektor Generalny, REMEA, Tamara Małasiewicz, Dyrektor Zarządzająca, Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDiR, Michał Siembab, Partner, Kancelaria GKR Legal, Michał Ziajowski, Członek Zarządu, Dyrektor Zarządzający LSO, Aebi Schmidt Polska.

Last Updated on 8 kwietnia, 2024 by Anastazja Lach

KATEGORIA