CitiSense i Ro3kvit wspierają ukraińskie miasta

CitiSense i Ro3kvit wspierają ukraińskie miasta

W październiku tego roku Ro3kvit Urban Coalition for Ukraine i CitiSense połączyły siły, by wspólnie pracować nad przyszłością miast. Naszym wspólnym wyzwaniem jest pomoc ukraińskim i europejskim urbanistom i architektom we współpracy przy projektach odbudowy miast zniszczonych przez rosyjską inwazję w Ukrainie. Eksperci z obu organizacji realizują projekty dla ukraińskich miast, organizują warsztaty, zapewniając zaangażowanie międzynarodowej społeczności i najlepszych specjalistów w swoich dziedzinach.

RO3KVIT URBAN COALITION FOR UKRAINE HTTPS://RO3KVIT.COM

Ro3kvit to sieć ponad 80 ukraińskich i międzynarodowych ekspertów w dziedzinie architektury i planowania miejskiego/regionalnego. Głównym celem organizacji jest działanie na rzecz odbudowy powojennej, kultury i dziedzictwa, gospodarki, energii, mobilności i transportu, ekologii, socjologii w celu opracowania wiedzy i metodologii odbudowy miast i wsi oraz infrastruktury Ukrainy. Eksperci organizacji uczestniczą jako współpracownicy i/lub konsultanci angażując w prace lokalnych architektów i mieszkańców, czy też opracowują konkursy architektoniczne na projekty krajobrazu i mieszkalnictwa dla osób przesiedlonych. Zespoły urbanistów i architektów współpracują już z kilkoma miastami, regionami i obwodami na Ukrainie, pomagając im w następujących obszarach:

1. Analiza istniejących planów i pomysłów dotyczących zagospodarowania przestrzennego miasta

2. Analiza umiejscowienia i wpływu ważnych projektów w strukturze miasta.

3. Opracowanie strategii miasta angażującej mieszkańców oraz społeczności lokalne w proces projektowania przestrzeni.

4. W skali regionalnej: mentoring w ustalaniu korelacji między projektami z zróżnicowanej skali (region, miasto, projekt) oraz współpraca z sąsiednimi miejscowościami.

CITISENSE HTTPS://CITISENSE.CSM.ORG.PL/

CITISENSE to think-tank wspierający działania na rzecz tworzenia miast przyjaznych mieszkańcom i ich dobrostanowi zarówno w Polsce jak i na świecie. Jest pierwszą w Polsce inicjatywą całościowo zajmująca się miastami we wszystkich aspektach – od architektury, urbanistyki przez infrastrukturę, edukację, po elementy życia codziennego, na które one wpływają. CITISENSE działa na rzecz rozwoju miast skupionych na jakości życia mieszkańców – tzw. “sensible cities”. Oznacza to postawienie mieszkańców na pierwszym miejscu w strategii budowania i rozwoju przestrzeni miejskich. Takie podejście promowane jest wśród władz samorządowych, urbanistów, architektów, inwestorów oraz ekspertów zajmujących się tematem miast i bezpośrednio mieszkańców. CITISENSE jest jednocześnie miejscem spotkań i dyskusji, zrzeszającym przedstawicieli różnych dziedzin ważnych z perspektywy kształtowania przestrzeni miejskiej. W skład CITISENSE wchodzą profesjonaliści z takich dziedzin jak urbanistyka, polityka miejska, ekologia, socjologia, partnerstwo publiczno-prywatne czy migracje. Dzięki ich zaangażowaniu jest możliwe zestawianie ze sobą odmiennych perspektyw oraz wymiana wiedzy o najnowszych trendach w obszarach kluczowych z punktu widzenia rozwoju miast. Tworząc systemowe rekomendacje CITISENSE wpływa na politykę samorządową i inwestycyjną, a tym samym podnosi jakość życia mieszkańców miast.

ZAKRES I FORMA WSPÓŁPRACY
  1. Budżet projektu: 13.000 Euro / miesiąc, przy czym:

• 3.000 Euro / miesiąc pokrywane przez ALTA S.A.

• 1.000 Euro / miesiąc (x 10szt) do pokrycia przez Partnerów w formie zakupu pakietu wsparcia (ticket po 1.000 Euro). Istnieje możliwość zakupu kilku pakietów przez jednego Partnera.

  • W ramach Pakietu wsparcia oferujemy:

• Informację o Partnerstwie na www, w kanałach mediów społecznościowych (min. facebook, twitter, Linkedin),

• Ekspozycję logotypową, wymienianie nazwy Partnera przy okazji aktywności wokół projektu (min. briefingi, newslettery),

• Zapraszanie do uczestnictwa w delegacjach, spotkaniach, naradach i pozostałych aktywnościach,

• Dołączenie do networku, sieci ekspertów oraz osób i organizacji związanych z realizacją projektu.


KONTAKT a. CITISENSE (kontakt merytoryczny)

citisense@csm.org.pl

• +48 608 639 956 b. CITISENSE (w sprawach związanych z Partnerstwem)

smagowicz@csm.org.pl

• +48 502 036 668 c. RO3KVIT

office@ro3kvit.com

• +38 097 481 03 30

Last Updated on 28 stycznia, 2023 by Valeriia Honcharuk

KATEGORIA
TAGS