CSR w działaniach zarządcy nieruchomości handlowych

CSR w działaniach zarządcy nieruchomości handlowych

Społeczna odpowiedzialność jest nieodłącznym elementem strategii Apsys Polska – dewelopera i zarządcy nieruchomości – od początku funkcjonowania firmy. Jest ona wyrazem potrzeby zdefiniowana pozafinansowego celu istnienia firmy oraz wieloletnim zobowiązaniem wobec miast, na które Apsys ze względu na swoją działalność ma duży wpływ oraz wobec ich mieszkańców. Apsys Polska idee „odpowiedzialności”, „troski” i „zrównoważonego rozwoju” stawia w centrum swoich działań, co znajduje odzwierciedlenie zarówno w autorskich programach opracowanych przez firmę i wdrażanych w zarządzanych obiektach handlowych, jak i inicjatywach odpowiadających na konkretne potrzeby lokalnych społeczności.

Biznes budowany na odpowiedzialności

Odpowiedzialność – to słowo najtrafniej opisuje strategię działania Apsys Polska. Świadomość wpływu decyzji oraz działań firmy na społeczeństwo i środowisko sprawia, że Apsys od początku swojego funkcjonowania skupia się na tworzeniu miejsc zrównoważonych, minimalizując ich negatywny wpływ na środowisko naturalne i odpowiadających na potrzeby miast i ich mieszkańców. Aktywności o charakterze CSR to domena wszystkich obiektów handlowych zarządzanych przez Apsys Polska – nie tylko dużych, o zasięgu regionalnym, ale również mniejszych, zlokalizowanych „po sąsiedzku”. Doskonale znają one potrzeby swoich klientów i wiedzą jak na nie odpowiedzieć, tworząc nie tylko przyjazną przestrzeń zakupów, ale również inicjując lub wspierając działania ważne dla lokalnych społeczności. W kooperacji z instytucjami miejskimi i lokalnymi fundacjami obiekty handlowe udostępniają powierzchnię na centra obsługi mieszkańców, filie miejskich bibliotek oraz miejsca aktywności lokalnej, w których między innymi promują twórczość artystów amatorów i rzemieślników. Organizują zajęcia dla rodziców z dziećmi, inicjują działania dla seniorów, finansując miasteczka zdrowia oferujące pakiety bezpłatnych badań lekarskich oraz regularnie wspierają lokalne stacje krwiodawstwa, organizując zbiórki krwi. Angażują się w działania na rzecz lokalnych schronisk dla bezdomnych zwierząt, organizując zbiórki karmy oraz akcesoriów oraz wspierając świadomą adopcję czworonogów.

Po pierwsze dostępność

Wyrazem odpowiedzialności zarządcy nieruchomości jest przede wszystkim działanie na rzecz ich dostępności dla jak największej liczby osób – bez względu na wiek czy stan zdrowia. Apsys Polska dostępność galerii handlowych rozpatruje bardzo szeroko – jako adaptację przestrzeni dla osób z różnego typu niepełnosprawnościami, również sprzężonymi, ale także seniorów, kobiet w ciąży czy rodziców i opiekunów małych dzieci. Każda z tych grup inaczej odbiera środowisko zewnętrzne, w związku z tym potrzebuje innych rozwiązań. Apsys wykorzystuje możliwości techniczne, aby każdy miał swobodny dostęp do dóbr i usług oraz wydarzeń kulturalno-rozrywkowych organizowanych na terenie galerii. Standardem są m.in. komfortowe toalety wyposażone w udogodnienia, ułatwiające korzystanie i wezwanie pomocy w nagłych wypadkach, jak i pokoje do opieki nad dziećmi, przewijaki, dodatkowe miejsca parkingowe czy przestronne windy. Reprezentatywnym przykładem realizowania idei dostępności jest należąca do Apysys Polska Posnania, wiodący obiekt handlowy w Wielkopolsce, który w 2018 r. otrzymała tytuł Lidera Dostępności przyznawany przez Prezydenta RP za dostosowanie budynku do wymagań osób o specjalnych potrzebach. Posnania, podobnie jak inne centra handlowe zarządzane przez Apsys Polska, jest wyposażona w szereg udogodnień technicznych takich jak lady, klamki i uchwyty na poziomie dostosowanym do potrzeb różnych grup, informacje w formie audio po zeskanowaniu kodu QR, przyciski w windach opisane alfabetem Braille’a lub wypukłymi cyframi, nakładki na poręczach informujące, dokąd kierują ruchome schody, terminal informacyjny uwzględniający potrzeby i możliwości osób z dysfunkcją wzroku, powierzchnie antypoślizgowe, etykiety i tabliczki ułatwiające rozpoznanie miejsc i przedmiotów. Centrum zostało również przystosowane do obecności psów przewodników.

Z kolei zrealizowany pilotażowo w Galerii Katowickiej program “Spektrum Zrozumienia” to pierwsza inicjatywa w Polsce, która wprowadziła wieloaspektowy system udogodnień dla osób ze spektrum autyzmu. Program, którego elementy systematycznie wdrażane są w zarządzanych przez Apsys obiektach, obejmuje szereg konkretnych rozwiązań, poprawiających komfort przebywania w centrum handlowym osobom ze spektrum autyzmu oraz ich opiekunom. Są to miedzy innymi ciche godziny, czyli czas, w którym w obiekcie wyłączana jest muzyka oraz ekrany multimedialne, co redukuje liczbę bodźców akustycznych i wizualnych oraz pokój wyciszenia – specjalna przestrzeń, z której skorzystać mogą klienci potrzebujący chwilowego odreagowania napięcia, wyciszenia, odseparowania się od różnorodnych bodźców. Bardzo ważnym elementem programu są szkolenia, przeprowadzane przez ekspertów z fundacji działających na rzecz osób ze spektrum autyzmu. Obejmują one zarówno pracowników serwisów – ochrony czy sprzątającego oraz pracowników poszczególnych sklepów oraz administrację obiektu. Pomagają one zrozumieć potrzeby osób ze spektrum autyzmu i ich opiekunów oraz odpowiednio na nie odpowiadać.

Troska o środowisko w centrum

Bardzo ważnym elementem działań o charakterze CSR, podejmowanych przez centra handlowe zarządzane przez Apsys Polska, są inicjatywy na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego. Pod szyldem autorskiego programu Think Green obiekty handlowe z portfolio Apsys od lat inwestują w poprawę jakości miejskich przestrzeni: wysiewają łąki kwietne, dbają o bioróżnorodność, aranżują pasieki na dachach budynków, sadzą drzewa tlenowe, instalują budki lęgowe dla ptaków, organizują miejskie farmy. Dążąc do ograniczenia emisji CO2 promują alternatywne środki transportu, wspierając rozwój niezbędnej infrastruktury do ich sprawnego funkcjonowania infrastruktury, takiej jak zadaszone wiaty na rowery, stacje napraw jednośladów, stacje rowerów miejskich czy ładowarki do samochodów elektrycznych oraz hulajnóg. Program Think Green to także szereg działań o charakterze edukacyjnym. Na warsztatach i spotkaniach z ekspertami ich uczestnicy poznają między innymi sposoby na oszczędzanie energii elektrycznej i wody, a także zyskują wiedzę na temat znaczenia segregacji odpadów. W ramach programu Apsys informuje także o konkretnych rozwiązaniach i technologiach wdrożonych w centrach handlowych oraz wyjaśnia, w jaki sposób przyczyniły się one do redukcji śladu węglowego i zmniejszenia zużycia mediów.

Troska o środowisko przejawia się również w działaniach, mających na celu upowszechnianie świadomej konsumpcji i promowanie gospodarki obiegu zamkniętego. W wielu obiektach zarządzanych przez Apsys wraz z fundacją Ubrania do Oddania organizowane są regularne zbiórki używanej odzieży, z których zyski przekazywane są na cele charytatywne. W Posnanii, galerii należącej do Apsys Polska, działa Butik Cyrkularny, prowadzony przez fundację Ubrania Do Oddania. Można w nim kupić wyselekcjonowane i odświeżone ubrania z drugiej ręki, a także oddać niepotrzebną odzież. W butiku organizowane są warsztaty, panele dyskusyjne oraz eventy specjalne, promujące idee zamkniętego obiegu.

Posnania to jeden z liderów promocji eko stylu życia na polskim rynku centrów handlowych. W obiekcie zaaranżowany został eko przedsionek, w którym znajdują się dwie maszyny do recyklingu: butelkomat i punkt elektroodpadów, do którego można przynosić zużyte baterie, tonery, płyty CD, telefony, ładowarki oraz żarówki. Galeria z powodzeniem wpisuje ekologię w kalendarz działań marketingowych, również tych o charakterze rozrywkowym – ogranicza wykorzystanie elementów plastikowych do budowy oprawy scenograficznej organizowanych wydarzeń, rezygnuje z drukowanych materiałów promocyjnych, a jeśli decyduje się na nie, to korzysta z papieru z certyfikatem FSC, gwarantującego, że drewno użyte do jego produkcji pochodziło ze zrównoważonych upraw.

Od CSR do ESG

Działania i inicjatywy z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu stały się w ostatnich latach częścią realizowanej przez Apsys polityki ESG – regulowanej normami i rozporządzeniami polityki biznesowej, obejmującej obszary związane z ochroną środowiska naturalnego, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym. Apsys Polska przyjął politykę zrównoważonego rozwoju i włącza się w niej w realizację 4 ze wskazanych w Agendzie ONZ obszarów: wzrost gospodarczy i godna praca, zrównoważone miasta i społeczności, odpowiedzialna konsumpcja i produkcja oraz działania w zakresie ochrony klimatu. Firma wyznaczyła długofalowe cele zrównoważonego rozwoju, których realizacja jest stale monitorowana m.in. poprzez pomiary zużycia mediów i emisji CO2. Od 2020 r. Apsys publikuje coroczny raport podsumowujący osiągnięcia w zakresie środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego. Polityka zrównoważonego rozwoju stała się także istotną składową szerszej transformacji Apsys, którą definiuje cel strategiczny organizacji (fr. raison d’etre), rozumiany jako pozafinansowy cel istnienia, odnoszący się do tego co Apsys może zrobić dla planety zarówno w zakresie środowiska, jak i społeczności. Znalazł on odzwierciedlenie w haśle: „Zmieniamy miasta na lepsze, tworząc wyjątkowe miejsca, dzięki którym życie wszystkich staje się piękniejsze”.To długoterminowe zobowiązanie, które Apsys wypełnia każdego dnia, jako zarządca obiektów handlowych działając na rzecz miast i lokalnych społeczności.


Magdalena Błądek, Business Development Director, ESG Officer Apsys Polska.

Last Updated on 18 lipca, 2023 by Anastazja Lach

KATEGORIA