Czy kapitał wciąż napędza rynek? – odpowiedzialny biznes tematem dyskusji podczas Sustainable Economy Summit 2024

Czy kapitał wciąż napędza rynek? – odpowiedzialny biznes tematem dyskusji podczas Sustainable Economy Summit 2024

Uczestnicy konferencji „Sustainable Economy Summit”, która odbyła się 20-21 maja 2024 w warszawskim hotelu Sheraton Grand, mieli okazję wysłuchać debaty pt. „Odpowiedzialny biznes – wyższa forma kapitalizmu”, przeprowadzonej w gronie ekspertów i przedsiębiorców.

Definiując warunki brzegowe debaty, wszyscy dyskutanci zgodzili się ze słowami Pana Roberta Morenia, Corporate Affairs Director, Mars Wrigley Polska, który stwierdził, że zbliżamy się do momentu, kiedy aspekty społeczne i środowiskowe faktycznie staną się aktywnym elementem gospodarki rynkowej. Kapitał wciąż jest siłą napędową biznesu, ale sam już nie wystarcza. Prelegenci zwrócili także uwagę na systematyczne odchodzenie od terminu „kapitalizm”. Pani Aleksandra Robaszkiewicz, Corporate Affairs and CSR Director, Lidl Polska, zauważyła, że kapitalizm często asocjujemy obecnie z XIX-wiecznymi fabrykami, wyzyskiem i pracą dzieci. A jednak biznes jest przecież zjawiskiem korzystnym, także w ujęciu społecznym. Zgodziła się z tym także Pani Sylwia Bilska, General Manager, Edenred Polska. Jej zdaniem kapitalizm jest słowem nacechowanym negatywnie w Polsce i podpisywanie się pod nim jest skazane na porażkę.

Odrębne zdanie zaprezentowała Pani Iwona Jacaszek-Pruś, Dyrektorka ds. Korporacyjnych, Kompania Piwowarska, mówiąc, że kapitalizm ma same plusy. Trzeba jednak traktować go w sposób zrównoważony. Dla przykładu, Kompania ograniczając masowość produkcji pobudza innowacje i szukanie nowych ścieżek, paradoksalnie wpływając na wzrost zysków firmy. W podobnym tonie wypowiedziała się również Pani Anna Ciołak, Communications Manager, Nordkalk. Jej zdaniem kapitalizm pomaga lepiej i mądrzej wykorzystywać surowce, z poszanowaniem dla środowiska. W pewnych sektorach istotnie mógł przynieść pewne negatywne trendy, ale w branży wydobywczej oznaczał przede wszystkim skok technologiczny, lepsze warunki pracy oraz rozwój regionów skupionych wokół kopalni. Tę część dyskusji Pan Robert Moreń podsumował, mówiąc że kapitał jest narzędziem niezbędnym do inwestycji, ale to my decydujemy, w co będziemy inwestować. Wciąż jednak rynek oczekuje maksymalizacji zysków firm i często działania ograniczające ten cel są przez akcjonariuszy odbierane negatywnie.

Jak stwierdziła jednak Pani Aleksandra Robaszkiewicz, zysk i zrównoważony rozwój to nie alternatywa. Biznes musi być prowadzony dwutorowo. Wtórowała jej Pani Sylwia Bilska, stwierdzając, iż idea by firmy osiągały pewien stopień rozwoju i następnie hamowały dalszy wzrost jest nierealna. Rynek sam reguluje, które firmy mają rosnąć, które trwać, a które znikać z rynku. Pan Robert Moreń zauważył z kolei, że świat cały czas pędzi do przodu. Jeśli firma zdecyduje się trwać w miejscu, to nie pozostanie w miejscu, tylko zostanie w tyle. Z opiniami poprzedników zgodził się również Pan Jarosław Chwastowicz, Business Services Director, Lyreco Polska. Jego zdaniem marżowość w biznesie jest konieczna, a maksymalizacja zysków dla interesariuszy jest obowiązkiem firmy. Jesteśmy w trakcie ewolucji od nastawienia wyłącznie na bieżące marże, do spoglądania w przyszłość.

Konkludując dyskusję, wszyscy uczestnicy panelu podkreślali, że odpowiedzialny biznes przestał być jedynie społecznie potrzebną ideą, a stał się rynkową koniecznością. Zdaniem Pana Jarosława Chwastowicza czas na kreślenie planów i map drogowych już minął. Teraz nadszedł okres sprawdzania co już udało się zrobić i w jaki sposób wpłynęło to na biznes. Jak zauważyła Pani Sylwia Bilska, populistyczne hasła i łatwe rozwiązania doskonale wzrastają w niewyedukowanym społeczeństwie, a trudne koncepty wręcz przeciwnie. To samo dotyczy haseł takich jak ESG czy CSR – bez zrozumienia ich, skomplikowane pojęcia mogą budzić nieufność i lęk. Ostatnie słowo należało do Pani Anny Ciołak, która podsumowała debatę mówiąc, że edukację na temat odpowiedzialnego i zrównoważonego biznesu zawsze należy zacząć od pracowników. To oni pierwsi muszą zrozumieć potrzebę zmian.


Moderatorem debaty był dr hab. Bolesław Rok, Profesor Akademii Leona Koźmińskiego, Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie. Udział w dyskusji wzięli: Sylwia Bilska, General Manager, Edenred Polska, Anna Ciołak, Communications Manager, Nordkalk, Jarosław Chwastowicz, Business Services Director, Lyreco Polska, Robert Moreń, Corporate Affairs Director, Mars Wrigley Polska, Iwona Jacaszek-Pruś, Dyrektorka ds. Korporacyjnych, Kompania Piwowarska, Aleksandra Robaszkiewicz, Corporate Affairs and CSR Director, Lidl Polska.

Last Updated on 13 czerwca, 2024 by Anastazja Lach

KATEGORIA