ESG to o wiele więcej niż tylko raportowanie

ESG to o wiele więcej niż tylko raportowanie

W trakcie konferencji „Sustainable Economy Summit”, która odbyła się 20-21 maja 2024, zgromadzeni w warszawskim hotelu Sheraton Grand goście mieli przyjemność wysłuchać debaty pt. „ESG w biznesie”, w której udział wzięli reprezentanci czołowych spółek z wielu branż.

Podstawową kwestią, na jaką zwrócili uwagę prelegenci, jest fakt, że ESG nie może być ograniczane wyłącznie do raportowania. Jak powiedział Pan Ireneusz Borowski, Country Manager Poland, Dassault Systèmes, jest ono ważne, ale do ESG trzeba stosować podejście holistyczne, obejmujące cały cykl życia produktu, możliwości jego naprawy, ponownego wykorzystania i recyklingu. Rolą i odpowiedzialnością producentów jest edukacja w zakresie tego, co właściwie składa się na ślad środowiskowy danego produktu i w jaki sposób konsument może dokonać świadomego wyboru.

Kolejną kwestią poruszoną przez dyskutantów była świadomość i odpowiedzialność biznesu w stosunku do własnego negatywnego wpływu społecznego i środowiskowego. Pan Rhonen Azoulay, General Manager Sales Poland and Czech Republic, Lufthansa Group, zaznaczył, że jako przewoźnik lotniczy Lufthansa jest w pełni świadoma swojego niekorzystnego oddziaływania na środowisko. Dlatego stara się ograniczyć emisyjność, planując jej redukcję o połowę do 2030 roku. Obecnie inwestuje co roku 2,5 mld euro w nowe maszyny, które są o około 30% mniej paliwochłonne niż obecne. Wprowadza także innowacyjne rozwiązania, takie jak specjalna powłoka aerodynamiczna przypominająca skórę rekina, która również ogranicza zużycie paliwa. Swoimi osiągnięciami pochwaliła się także Pani Agnieszka Gutowska, Dyrektor Komunikacji, Marketingu i CSR, Nhood Services Poland. Już 13 lat temu jej firma zainaugurowała program pozytywnego wpływu społecznego „Dobry sąsiad”. Od 10 lat publikuje sprawozdania niefinansowe, a od 7 – raporty zrównoważonego rozwoju. Nhood celuje w osiągnięcie net-zero do 2050 roku. W swoich nieruchomościach stawia na takie aspekty jak biodywersyfikacja, zazielenienie i odbetonowanie przestrzeni, a także edukację, aktywizację społeczności lokalnych oraz obniżanie śladu węglowego. Z kolei Pan Mario Zamarripa, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju, ERGO Hestia, podkreślił, że reprezentowany przez niego ubezpieczyciel realizuje trzy równoległe cele: ekonomiczny, ekologiczny i społeczny. Działa głównie poprzez swoją Fundację Integralia i skupia się w dużej mierze na aspekcie edukacyjnym, poczynając od pracowników organizacji.

Inną stronę wspierania realizacji kryteriów ESG w biznesie omówił Pan Andrzej Zduńczyk, Dyrektor Rynku Instytucji Finansowych, BIK. Biuro Informacji Kredytowej od dawna stara się wspomagać rynek bankowy w zakresie realizacji i raportowania ESG. Dla odpowiednich decyzji kredytowych niezbędne są bowiem szczegółowe dane, które zapewnia właśnie BIK. Zdaniem prelegenta czynniki klimatyczne i związane z tym ryzyka już wkrótce w polityce kredytowej będą brały pod uwagę wszystkie banki. Zaczną wówczas naciskać na swoich klientów, by dostosowali się do zaostrzonych wymogów.

Ostatnim aspektem poruszonym przez uczestników dyskusji była kwestia ekonomicznej opłacalności rozwoju zgodnego z kryteriami ESG. Zdaniem Pana Ireneusza Borowskiego, ESG nie tylko może się zwrócić, lecz po prostu się opłaca. Nie można jednak patrzeć na ten proces z perspektywy zamknięcia jednego roku finansowego. W biznesie, żeby zarobić, trzeba najpierw zainwestować i nie inaczej jest w przypadku ESG. Konkretny przykład podał Pan Rhonen Azoulay. W ubiegłym roku tylko 0,2% używanego w lotnictwie paliwa było zrównoważone. Jest ono 3-4 razy droższe od standardowego i różnicę tę zapłacą pasażerowie. Tyle że większość z nich jest skłonna ponieść koszt droższego biletu, w ramach wsparcia zrównoważonych działań. A to, paradoksalnie, przekłada się na zysk dla przewoźnika, nie stratę.

Podsumowując debatę, Pan Ireneusz Borowski powiedział, że przedsiębiorstwa powinny zwracać uwagę nie tylko na własne działania, które podejmują na rzecz zrównoważonego rozwoju, ale także na rozwiązania i produkty, które dostarczają innym, tak by one też wspierały biznes w realizacji kryteriów ESG.


Moderatorką dyskusji była Ewa Mochocka, Partnerka, Liderka Doradztwa w zakresie Pozyskania Finansowania i Restrukturyzacji, EY Polska. Udział w debacie wzięli: Rhonen Azoulay, General Manager Sales Poland and Czech Republic, Lufthansa Group, Ireneusz Borowski, Country Manager Poland, Dassault Systèmes, Agnieszka Gutowska, Dyrektor Komunikacji, Marketingu i CSR, Nhood Services Poland, Mario Zamarripa, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju, ERGO Hestia, Andrzej Zduńczyk, Dyrektor Rynku Instytucji Finansowych, BIK.

Last Updated on 17 czerwca, 2024 by Anastazja Lach

KATEGORIA