Executive Magazine patronem medialnym I edycji programu Młodzi Liderzy Budownictwa

Executive Magazine patronem medialnym I edycji programu Młodzi Liderzy Budownictwa

W dniu 14 kwietnia 2023 r. rozpoczęła się rekrutacja do I edycji programu mentoringowego Młodzi Liderzy Budownictwa, który tworzony jest pod egidą Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa (PZPB).

Ta nowatorska na rynku budowlanym inicjatywa, skierowana jest do pracowników z sektora budowlanego poniżej 35 roku życia oraz studentów najlepszych uczelni publicznych oraz prywatnych i ma na celu połączenie młodych profesjonalistów z liderami branży, którzy podzielą się swoim bogatym doświadczeniem i wskazówkami praktycznymi. Program zapewni jego uczestnikom możliwości wyznaczania celów rozwojowych, doskonalenia umiejętności miękkich oraz zaczerpnięcia inspiracji od doświadczonych liderów branży, a przy tym przyczyniania się do rozwoju świadomego i wykwalifikowanego środowiska biznesu budowlanego w Polsce. Jak wskazuje Przemysław Janiszewski (Przewodniczący Komitetu Energii PZPB oraz Członek Zarządu UNIBEP S.A.), program ma na celu uzbroić uczestników w narzędzia do rozwoju umiejętności miękkich które są często kluczowe dla kształtowania kariery zawodowej w ramach organizacji prywatnych oraz publicznych. Dodaje również, że uczestnikom zostanie przekazana praktyczna wiedza o korzyściach płynących z uprawiania sportów umysłowych, tj. szachy czy brydż sportowy w kontekście budowania strategii biznesowych.

Pierwsza edycja programu będzie polegała przede wszystkim na cyklicznych warsztatach merytorycznych prowadzonych przez liderów pełniących kluczowe role w swoich organizacjach, a także zewnętrznych ekspertów. Jeden z inicjatorów programu, Łukasz Gembiś, adwokat w DWF Poland, wskazuje, że tematyka interaktywnych spotkań będzie zróżnicowana i dopasowana do różnorodnego charakteru działalności edukacyjnej oraz zawodowej uczestników. Zaznacza, że w dużej mierze będzie się skupiała na umiejętnościach miękkich tj. negocjacje, wystąpienia publiczne, zarządzanie zespołem, budowanie strategii biznesowej na podstawie sportów intelektualnych, aby była uniwersalna dla osób o rożnych profilach zawodowych. Celem organizatorów jest, aby każdy cykl programu Młodzi Liderzy Budownictwa został zwieńczony przygotowaniem wspólnego projektu przez jego uczestników w postaci raportu na temat istotnego w danym roku zagadnienia dla rynku budowlanego i był swego rodzaju „głosem młodych” w debacie publicznej o przyszłości sektora budownictwa w Polsce.

Jedną z misji organizacji integrujących środowisko szeroko rozumianego sektora budownictwa jest prezentowanie wizerunku branży budowlanej jako dostosowującej się do aktualnych trendów gałęzi gospodarki, w której praca daje poczucie prestiżu i całkowicie zaspakaja ambicje zawodowe absolwentów najlepszych uniwersytetów i uczelni technicznych – komentuje inicjatywę Młodych Liderów Budownictwa dr Damian Kaźmierczak, Główny Ekonomista PZPB. Młodzi liderzy są obejmowani szczególną troską przez czołowe firmy budowlane odpowiedzialne za realizację inwestycji w segmencie drogowym, kolejowym, energetycznym, hydrotechnicznym i przemysłowym o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Wiele z tych podmiotów z powodzeniem uzupełnia funkcję generalnego wykonawcy w Polsce i zagranicą o rolę dewelopera w projektach mieszkaniowych lub OZE, komercyjnego partnera w projektach PPP lub inwestora w obszarze elektromobilności. Dzięki szerokiemu spektrum działalności polskie przedsiębiorstwa konsekwentnie zapracowują na miano największych podmiotów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i doskonale zdają sobie sprawę, że nie będą w stanie utrzymać tej pozycji bez znaczących nakładów w rozwój kapitału ludzkiego, czyli swoich najlepszych pracowników.

Wszystkie szczegóły o programie Młodzi Liderzy Budownictwa oraz  procedurze rekrutacyjnej można znaleźć na stronie internetowej Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa (PZPB) w zakładce Młodzi Liderzy Budownictwa (https://pzpb.com.pl/rekrutacja)

Przyjmowanie zgłoszeń trwa tylko do 30 kwietnia 2023 r.!

Udostępnij
KATEGORIA