„Forum Eksportu i Ekspansji” – spotkanie klubowe Executive Club

„Forum Eksportu i Ekspansji” – spotkanie klubowe Executive Club

W środę, 23 kwietnia, odbyło się spotkanie Executive Club, pod hasłem „Forum Eksportu i Ekspansji”, poświęcone tematyce globalnej wymiany handlowej i perspektyw dla polskich przedsiębiorstw aktywnych na zagranicznych rynkach.

Członkowie Executive Club i zaproszeni goście tłumnie zebrali się w sali konferencyjnej Hotelu Warszawa, gdzie zostali uroczyście przywitani przez Panią Beatę Radomską, CEO Executive Club, oraz Prof. Michała Kleibera, Przewodniczącego Rady Executive Club. Partnerami spotkania zostały firmy Fracht FWO Polska, Grupa Kęty, Mangata Holding oraz Nowy Styl.

Przed rozpoczęciem głównej debaty, makroekonomiczne otoczenie polskiego eksportu nakreślił zgromadzonym Pan Piotr Bujak, Główny Ekonomista i Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych, PKO Bank Polski, podczas prezentacji „Gospodarka i eksport w czasach niepewności”.

Według przedstawionych przez Pana Piotra danych, stosunek polskiego eksportu do PKB rośnie w doskonałym tempie i w tym aspekcie prześcignęliśmy choćby Niemcy. W ciągu ostatnich 20 lat to właśnie popyt zagraniczny, nie konsumpcja czy inwestycje, napędzał polską gospodarkę. Stała się ona dzięki temu bardzo otwarta.  Krajowa wartość dodana generowana przez popyt zagraniczny od 1995 roku niemal się podwoiła. Eksport stworzył także ogromną liczbę miejsc pracy, doprowadzając Polskę do najniższej stopy bezrobocia w całej Unii Europejskiej.

Polski eksport okazał się także niezwykle odporny na zawirowania w globalnej gospodarce, radząc sobie zdecydowanie powyżej średniej globalnej. Jest to efektem dużego zróżnicowania produktowego, a także geograficznego. Kluczowy dla polskiego eksportu wciąż jest jednak rynek niemiecki, z udziałem ok. 27%. Kolejni istotni partnerzy to Czechy, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Niderlandy oraz zyskujące na znaczeniu USA.

Choć szok związany z wzrostem cen surowców energetycznych stanowi wyzwanie, to zdaniem analityków PKO BP w przyszłość można spoglądać z umiarkowanym optymizmem. W USA zaczęło się już gospodarcze ożywienie i choć strefa euro pozostaje nieco z tyłu, czeka ono również nas.

Następnie uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać debaty „Wyzwania i szanse dla przedsiębiorców”, w której udział wzięli przedstawiciele największych polskich przedsiębiorstw aktywnych na rynkach zagranicznych. Moderowania debaty podjął się dr hab. Jerzy W. Pietrewicz, Prof. SGH, Kierownik Zakładu Analizy Rynków, Instytut Rynków i Konkurencji, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. Wśród dyskutantów znaleźli się: Andrzej Bułka, Prezes Zarządu, Fracht FWO Polska, Adam Krzanowski, Prezes Zarządu, Współzałożyciel, Nowy Styl, Roman Przybylski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. inwestycji i rozwoju, Grupa Kęty oraz Artur Wiza, Wiceprezes Zarządu, Asseco Poland.

Dyskusja rozpoczęła się od omówienia wniosków płynących z poprzedniej prezentacji. Zdaniem Pana Andrzeja Bułki, spadek mocy niemieckiej gospodarki zdecydowanie odbije się na polskim eksporcie. Większość europejskiego, czy nawet światowego, transportu logistycznego to firmy niemieckie. Już teraz, przewidując nadchodzące spowolnienie, niemiecki rząd wystawił na sprzedaż jedną z największych państwowych firm transportowych. Według prelegenta branża logistyczna stanowi zaś papierek lakmusowy gospodarki światowej. Najszybciej reaguje na spadki i wzrosty siły eksportu gospodarek. Nieco bardziej optymistycznie w tej kwestii wypowiedział się Pan Roman Przybylski, mówiąc, że choć uzależnienie Polski od gospodarki niemieckiej wciąż jest stanowczo za duże, a słabość rynku niemieckiego w krótkiej perspektywie zaboli polskich eksporterów, to w dłuższym wymiarze czasowym poszukiwanie nowych partnerów będzie zdrowsze dla krajowego eksportu. Zwrócił również uwagę, że ogłaszanie upadku niemieckiej gospodarki jest stanowczo przedwczesne i wiele firm radzi sobie, mimo większych niż w Polsce problemów. Z kolei Pan Artur Wiza uważa, że słabsza gospodarka niemiecka nie wpłynie znacząco na polski eksport, ale będzie oddziaływać negatywnie na wiele innych lokalnych gospodarek, co w dłuższej perspektywie może stanowić problem.

Dyskutanci następnie skupili się na poszukiwaniu czynników w największym stopniu oddziałujących na sukces lub porażkę w ekspansji na rynki zagraniczne. W opinii Pana Andrzeja Bułki, sukces grupy FWO, której Fracht FWO Polska jest częścią, nie byłby możliwy do powtórzenia, gdyby  była to firma o polskich korzeniach. Zdaniem prelegenta jako kraj nie potrafimy sprzedawać i stanowczo za mało pracujemy nad marką Polski. Polskie firmy mają zwykle świetny pomysł, wykwalifikowanych ludzi i doskonałą organizację, ale wolą pozostać w cieniu, pod opieką większych podmiotów niż samodzielnie zaryzykować. Według Pana Adama Krzanowskiego, producenci nie powinni ograniczać się do produkcji kontraktowej dla zewnętrznych dystrybutorów. Nie powinni obawiać się własnej aktywności na zagranicznych rynkach. Nowy styl również początkowo zajmował się klasycznym eksportem. Szybko jednak firma doszła do wniosku, że nie jest to właściwa droga do sukcesu. Zaczęto tworzyć za granicą spółki joint venture, a potem przejmować lokalnych, uznanych producentów. Z tym poglądem zgodził się Pan Artur Wiza. Jego zdaniem otwieranie własnych filii na lokalnych rynkach to doskonała metoda „wyjścia” za granicę.

Debatujący przedsiębiorcy, podsumowując dyskusję, zwrócili uwagę także na kilka kwestii, które wciąż wymagają poprawy. Zdaniem Pana Artura Wizy, powinniśmy postawić na większą współpracę między polskimi przedsiębiorstwami, zwłaszcza za granicą. Brakuje nam także dyplomacji gospodarczej z prawdziwego zdarzenia. Podobne zdanie przedstawił Pan Andrzej Bułka, mówiąc, że państwo polskie również za mało robi w temacie wsparcia eksportu. Jako jedyna tak duża gospodarka nie posiadamy izb handlowych. Państwo, w jego opinii, powinno stać też na straży promocji marki Polski i dbać o jakość działań promocyjnych. Nie zgodził się z tym Pan Roman Przybylski, utrzymując, że wpływ ambasad w poszczególnych krajach na wzajemne kontakty biznesowe odzwierciedla aktualną globalną pozycję Polski.


Partnerzy wydarzenia „Forum Eksportu i Ekspansji”:

Fracht FWO Polska, Grupa Kęty, Mangata Holding, Nowy Styl


Autor: Krzysztof Kotlarski, redaktor Executive Magazine

Last Updated on 26 kwietnia, 2024 by Krzysztof Kotlarski

Udostępnij
KATEGORIA
TAGS