<strong>Postrzeganie wynagrodzenia i rozwój kobiet w sektorze przemysłowym – wyniki badania</strong>

Postrzeganie wynagrodzenia i rozwój kobiet w sektorze przemysłowym – wyniki badania

Przykład branży przemysłowej pokazuje zacierający się podział na “męskie” i “żeńskie” zawody. Dane GUS wskazują, że w 1950 r. kobiety stanowiły 31 proc. wszystkich zatrudnionych, natomiast w 2014 r. już niemalże połowę osób. Niestety, kobiety nadal często napotykają na przeszkody związane z ich płcią, takie jak dyskryminacja płacowa, niekorzystne warunki pracy, brak równych szans na awans czy przeszkody związane z opieką nad dziećmi. Sytuację kobiet w zakładach produkcyjnych przybliża najnowszy raport Kobiety w przemyśle. Wyzwania. Rozwój. Work-Life Balance”, przygotowany przez SmartLunch.             

W badaniu przeprowadzonym w styczniu 2023 roku, za pośrednictwem ankiety w aplikacji SmartLunch, wzięło udział 1600 osób zatrudnionych na różnych stanowiskach, w fabrykach ulokowanych na terenie Polski. Wśród ankietowanych znalazło się 841 kobiet i 759 mężczyzn. Rezultaty podzielono na trzy przedziały wiekowe: 18-25, 26-45 i 46-65 lat.

75 proc. respondentek i 72 proc. respondentów zgodziło się ze stwierdzeniem, że branża produkcyjna jest dobrym miejscem dla kobiet. Ankietowani mężczyźni stwierdzili, że kobiety wykonują swoją pracę równie dobrze jak oni (70 proc.), a także mają możliwość rozwoju i awansu (30 proc.). Te fakty nie znaczą jednak, że nie ma kwestii wymagających poprawy. Niezależnie od płci 43 proc. ankietowanych wskazuje na odczuwalną różnicę w poziomie wynagrodzeń. Dane GUS za IV 2021 r. pokazuję, że mężczyźni zarabiają w tym sektorze 19,7 proc. więcej od kobiet. Problemem jest też możliwość budowania przez kobiety kariery w branży przemysłowej – na jej brak wskazało 38 proc. badanych kobiet i 20 proc. mężczyzn.

– Z naszej ankiety wynika, że 3/4. kobiet uważa branżę produkcyjną za dobre miejsce do pracy. Jednak wciąż jest wiele obszarów do poprawy, chociażby w kontekście dopasowania stanowisk pracy, możliwości rozwoju, luki płacowej oraz oferty benefitowej. Wyniki ankiety stanowią doskonałe wskazówki dla zarządzających fabrykamimówi Mateusz Tałpasz, CEO Smart Lunch

Blisko połowa kobiet (48 proc.) wskazała, że w ich ocenie istotnie ważna dla podniesienia atrakcyjności pracy w fabryce, jest kwestia lżejszej pracy fizycznej. Bez wątpienia nowe technologie, digitalizacja i Przemysł 4.0 przyczyniają się do tego, że praca w sektorze przemysłowym jest lżejsza, ale wciąż pozostaje wiele do zrobienia. Aby praca w przemyśle była lżejszą pracą fizyczną dla kobiet, należy wprowadzić szereg zmian i ulepszeń w miejscu pracy m.in.: ergonomiczne stanowiska pracy, które powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb pracowników. Dzięki temu kobiety będą mogły pracować w pozycji, która minimalizuje napięcia mięśniowe i zmniejsza ryzyko urazów.

Postrzeganie kobiet zależne od stanowiska                               

Okazuje się, że im wyższe stanowisko w firmie, tym mniej zwolenników stwierdzenia, że branża produkcyjna jest dobrym miejscem pracy dla kobiet. Zgadza się z nim 57 proc. dyrektorów i członków zarządu oraz 44 proc. dyrektorek i członkiń zarządu. Może to być kwestia przyzwyczajenia do tradycyjnego modelu zatrudnienia, w którym branża produkcyjna jest zdominowana przez mężczyzn. Dopiero wraz z rozwojem technologii praca w sektorze przemysłowym stawała się coraz lżejsza, a co za tym idzie, przyciągała więcej kobiet.  Kampanie edukacyjne i szkolenia dotyczące roli kobiet w branży produkcyjnej, będą więc pełniły kluczową rolę w zmianie postrzegania płci pięknej przez kadrę zarządzającą, a także pozwolą podkreślić jej potencjał i umiejętności.

Świadomość potrzeb                                                         

Dbanie o Work-Life Balance jest ważne dla kobiet pracujących w branży produkcyjnej, która często jest bardzo wymagająca i czasochłonna. Jednym z elementów wspomagającym troskę o tę równowagę, jest elastyczność czasu pracy oraz praca zdalna, wskazane przez 24 proc. badanych. Elastyczność czasu pracy to benefit, który w ostatnim czasie zyskał na znaczeniu, a w branży produkcyjnej jest z powodzeniem realizowany w działach, które nie są związane bezpośrednio z linią wytwórczą. Dla kobiet jest to bardzo ważne udogodnienie. Pomaga im godzić pracę z obowiązkami rodzinnymi i prywatnymi.

Istotne znaczenie dla kobiet ma również benefit żywieniowy, który może pomagać w utrzymaniu Work-Life Balance – aż 46 proc. ankietowanych pań stwierdziło, że dzięki możliwości zjedzenia w godzinach pracy, dania dofinansowanego przez pracodawcę: oszczędzają czas (46 proc.), zachowują energię przez cały dzień (42 proc.) oraz oszczędzają pieniądze (42 proc.).

W pierwszej trójce interesujących benefitów oferowanych przez pracodawców w branży produkcyjnej znalazły się także: pakiet medyczny, ubezpieczenie na życie i karta sportowa.

Równe szanse

Kobiety w branży produkcyjnej to znakomity zastrzyk dodatkowego potencjału, innego spojrzenia i umiejętności, a sam sektor może być interesującym miejscem do rozwoju dla każdej płci i wielu specjalizacji – od tych liniowych po zarządcze. Jednak, aby przyciągnąć większą liczbę kobiet, pracodawcy powinni odpowiednio dostosować oferowane miejsca pracy, zapewniając m.in. ergonomię, odpowiednie narzędzia i urządzenia, które pomogą w pracy fizycznej.

Ważne jest także tworzenie odpowiednich ścieżek kariery, które umożliwią kobietom rozwój zawodowy w branży produkcyjnej, a także promowanie sukcesów kobiet pracujących w branży.

Wyniki badania, płynące z niego wnioski, a także opinie ekspertów znajdują się w darmowym e-booku, dostępnym na stronie raportu.


SmartLunch to lider w dziedzinie organizacji posiłków dla pracowników z dofinansowaniem pracodawcy. Firma stworzyła platformę, dzięki której pracownicy mogą każdego dnia zamawiać posiłki, dostarczane prosto do ich miejsca pracy. Benefit od SmartLunch wspiera pracodawców w dbaniu o dobrostan pracowników, ponieważ firma współpracuje z lokalami gastronomicznymi, oferującymi wysokiej jakości pełnowartościowe dania, które dostarcza na umówioną godzinę. Dzięki temu każdy może jeść smacznie i zdrowo o stałych porach, co wpływa korzystnie na kondycję psychofizyczną i efektywność pracowników.  Obecnie z aplikacji korzysta 95 tys. 500 pracowników z 494 firm z całej Polski.

Last Updated on 14 marca, 2023 by Anastazja Lach

Udostępnij
KATEGORIA
TAGS