<strong>Przywództwo kobiet w erze innowacji </strong>

Przywództwo kobiet w erze innowacji 

28 listopada w dniu 104 rocznicy nadania praw wyborczych kobietom, na X edycji konferencji Executive Innovation Forum miał miejsce wyjątkowy panel pt. „Przywództwo kobiet w erze innowacji”. Podczas panelu rozmawiano o roli kobiet w biznesie, inwestowaniu w edukację i parytetach. Panelistki poruszyły również temat różnorodności jako elementu kultury organizacyjnej, a także siły managementu kobiet.  

“Jaki potencjał wnoszą kobiety do zarządzania?” – z takim pytaniem zwrócił się moderator panelu Prof. Rafał Ohme do prelegentek na początku dyskusji. “Kobiety do biznesu przede wszystkim wnoszą dyskusję. Podobnie jak mężczyźni, moim zdaniem, budują zasady działania, funkcjonowania oparte o przejrzyste wzorce. Natomiast w przeciwieństwie do nich są otwarte na konstruktywną krytykę, potrafią rozmawiać, pytać, wyciągać wnioski. Budują relacje biznesowe oparte na zaufaniu, szczerości i przede wszystkim relacje, które rzutują na przyszłość” – odpowiedziała Pani Aleksandra Kucharek

Siłą kobiet jest ich elastyczność, dzięki której liderki świetnie zarządzają zmianą. Dobra komunikacja oraz zrozumienie potrzeb zespołu to są kluczowe narzędzia, które pomagają skutecznie przejść przez trudny proces kryzysów czy większych zmian w firmie. 

Podczas panelu zostały również przedstawione wyniki badania przeprowadzonego przy użyciu inteligentnych metod, mających ujawnić co naprawdę sądzimy, a nie co deklarujemy. 82% respondentów twierdzi, że kobiety nadają się na stanowiska kierownicze, ale wierzy w to tylko 27% ankietowanych. Mimo to rola kobiet w biznesie cały czas ulega wzmocnieniu, szczególnie ze względu na to, że innowacyjność wymaga różnorodności, a różnorodność wpływa na kreatywność. Jednorodna grupa ma takie same doświadczenia, myśli podobnie i trudniej jest w niej stworzyć coś innowacyjnego. 

Panelistki omówiły również temat kompetencji miękkich, które dywersyfikują zespoły. Ich zdaniem, wiedzę można uzyskać stosunkowo łatwo, tymczasem wrażliwości i inteligencji emocjonalnej nauczyć się jest dużo trudniej.

Temat różnorodności w swojej wypowiedzi poruszyła również Pani Barbara Kozierkiewicz: “Różnorodność traktujemy bardziej ogólnie, nie tylko w kategorii kobiety-mężczyźni. O dywersyfikację powinniśmy dbać w każdym aspekcie m.in. kulturowym czy zawodowym. Różnorodność wpływa na kreatywność, a więc i samą innowacyjność. Jednorodna grupa ma takie same doświadczenia, myśli podobnie i trudniej jest w niej stworzyć coś nowego. Taka grupa ma duże ryzyko popadnięcia w syndrom grupowego myślenia. W takim wypadku będzie im bardzo trudno proponować jakieś inne rozwiązania”.  

Pani Marta Wojciechowska opowiedziała nam o tym jak ważna jest inwestycja w edukację, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Przedstawiła też praktyki z możliwością wyboru trybu oraz miejsca pracy, które prowadzi firma Fiberhost. Opowiedziała także, jak wygląda implementacja jednego z kluczowych dla Fiberhost filarów zrównoważonego rozwoju jakim jest równość płci. Zwróciła również szczególną uwagę na fakt, iż obecnie w Fiberhost stosunek liczby kobiet i mężczyzn obejmujących stanowiska managerskie wynosi 50/50. 

“Czy kobiety są bardziej otwarte na zmiany niż faceci?” – takie pytanie od Pana Moderatora padło na koniec dyskusji. Jak zaznaczył Pan Moderator, według danych naukowych kobiety są bardziej zdyscyplinowane, są bardziej gotowe porzucić status quo i wejść w nowy rozdział. “Kobiety mają w swoim DNA zmianę. Jesteśmy naturalnie przygotowane do tego, że ta zmiana musi być. To czego ja bym sobie życzyła, we współczesnych organizacjach, to jest to, żeby kobiety kreowały zmianę, a nie musiały się do tej zmiany dostosowywać, żeby potrafiły wyczuć, podyskutować, przeanalizować i wybrać to co jest najlepsze dla organizacji” – mówi Pani Aleksandra Kucharek


Moderatorem dyskusji był Prof. Rafał Ohme, CEO, Digital Emotions. Udział w dyskusji wzięły: Sylwia Bilska, General Manager, Edenred Polska, Anna Heimberger, Dyrektor Marketingu,InPost Polska, Barbara Kozierkiewicz, Dyrektor Wykonawczy, Global Clinical Solutions, Wiceprezes, AstraZeneca Pharma Poland, Aleksandra Kucharek, Development Director, Panattoni, Małgorzata Milczarek – Bukowska, Senior HR Executive, Ewa Wernerowicz, Prezes Zarządu, Soonly Finance, Marta Wojciechowska, Prezeska Zarządu, Fiberhost. 

Last Updated on 20 grudnia, 2022 by Anastazja Lach

KATEGORIA
TAGS