Roboty, sztuczna inteligencja i kosmos. Innowacje napędzają Budimex

Roboty, sztuczna inteligencja i kosmos. Innowacje napędzają Budimex

BUDIMEX WYZNACZA TRENDY W INNOWACYJNYM I ZRÓWNOWAŻONYM BUDOWNICTWIE. FIRMA SUKCESYWNIE ELEKTRYFIKUJE SWÓJ PARK MASZYNOWY. NOWOCZESNE TECHNOLOGIE WSPIERAJĄ DĄŻENIE KU ZEROEMISYJNOŚCI I OGRANICZAJĄ KOSZTY. W GRUPIE TRWAJĄ PRACE NAD ROBOTYZACJĄ WYBRANYCH PROCESÓW BUDOWLANYCH, A FIRMA AKTYWNIE WSPIERA MŁODYCH WIZJONERÓW I WYNALAZCÓW, WSPIERAJĄC ROZWÓJ STARTUP’ÓW.

– Od 2026 roku chcemy być samowystarczalni energetycznie, a cała energia na nasze potrzeby będzie pochodziła ze źródeł odnawialnych – podkreśla Artur Popko, prezes Budimex S.A.

ELEKTRYKI NA BUDOWIE

Eksperci oceniają, że branża budowlana odpowiada na całym świecie za połowę emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Najbardziej przyczyniają się do tego maszyny budowlane zasilane silnikami spalinowymi. By ograniczyć swój wpływ na środowisko Budimex zaczął wykorzystywać na swoich budowach ciężki sprzęt, zasilany prądem.

Dobrym przykładem jest tu chociażby elektryczna spycharka Caterpillar D6 XE. To na razie rozwiązanie hybrydowe, bo do ładowania tej maszyny potrzeba specjalnego generatora prądu. Jest on jednak napędzany bardziej ekonomicznym silnikiem spalinowym. Dzięki temu urządzenie ma o 90 proc. mniej części ruchomych niż w tradycyjnym spalinowym układzie napędowym i zużywa 15 proc. mniej paliwa niż jej wcześniejsze odpowiedniki. Poprzez zastosowanie nowoczesnych podzespołów producent zredukował liczbę czynności serwisowych, zmniejszono liczbę filtrów i o około jedną czwartą ograniczono ilość zużywanych olejów i smarów. Koszty obsługi spadły o około 10 proc. w stosunku do wersji spalinowej, przy jednoczesnym wydłużeniu czasu eksploatacji.

BUDOWANIE Z POWERBANKIEM

Redukcja emisji dwutlenku węgla jest jednym z priorytetów obecnej polityki zrównoważonego rozwoju firmy. Dlatego Budimex coraz szerzej wykorzystuje bezemisyjne technologie budowlane stosując np. przenośne powerbanki Instagrid, zastępujące spalinowe generatory prądu, do  zasilania  drobnego sprzętu budowlanego np. wiertaków czy spawarek

Zastosowanie banków energii pozwala na poprawę komfortu pracy z uwagi na brak dodatkowego hałasu, obecności spalin oraz drgań. Pozwala również na redukcję  emisji dwutlenku węgla względem standardowych rozwiązań takich jak spalinowe agregaty prądotwórcze. Urządzenie pozwala na obniżenie emisji C02 nawet do 90%, w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań. To także realna redukcja kosztów użycia (do 25% w ciągu 10 lat).

UWAGA! ROBOTY BUDOWLANE

Człowiek jest w centrum wszystkich naszych działań. Zarówno patrząc z perspektywy przyszłych korzyści z naszych projektów, ale także z perspektywy naszych pracowników. Jeśli zatem możemy wpłynąć na dalsze zwiększenie bezpieczeństwa na budowach, to dlaczego nie korzystać z robotów? – pyta prezes Popko.

W ostatnim czasie Budimex przystąpił do międzynarodowego konsorcjum, w którym biorą udział: IIT Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (Włochy), TUM Technische Universität München (Niemcy), FhI Fraunhofer Italia (Włochy), PRO PROFACTOR GmbH RTO (Austria) oraz CIOP-PIB Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy  (Polska). Celem przedsięwzięcia CONCERT (Configurable Collaborative Robot Technologies) jest opracowanie nowej koncepcji wielozadaniowych robotów dla branży budowlanej. Inteligentne i łatwe w obsłudze coboty (z ang. collaborative robots), o budowie modułowej, będą mogły współpracować z człowiekiem. Mają być rozwiązaniem wielu problemów na budowach. Obecnie trwa analiza czterech  głównych scenariuszy: współpracy w zakresie transportu i dostawy materiałów budowlanych, wiercenia i wykonywania otworów technologicznych,  półautomatycznego wykonywania oznakowania dla celów technologicznych oraz bieżącego tworzenia dokumentacji prac budowlanych.  

– Wspomaganie lub zastępowanie pracy człowieka pozwoli na zapewnienie naszym pracownikom lepszych, bezpieczniejszych warunków pracy, skróci czas budowy i podniesie efektywność – mówi Artur Popko. Projekt otrzymał niemal 3 mln euro dofinansowania ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020.

DROGA, KTÓRA SAMA SIĘ NAPRAWIA

W ostatnim roku Budimex zakończył prace badawcze nad projektem „Optymalizacja konstrukcji asfaltowej nawierzchni drogi dzięki zastosowaniu asfaltów modyfikowanych”. To dla spółki znaczący krok w stronę budowy trwalszych i tańszych dróg. Badane asfalty są modyfikowane polimerami typu HIMA.

– Stale się rozwijamy i od lat inwestujemy w nowoczesne technologie oraz innowacyjny sprzęt – mówi Artur Popko.

Wśród realizowanych przez firmę innowacyjnych koncepcji jest także opracowanie, przy współpracy z Politechniką Warszawską, technologii „samonaprawiającej” się drogi SeHePa. To skomplikowane rozwiązanie materiałowo technologiczne jest unikatowe na skalę światową. Projekt jest obecnie w fazie badań przemysłowych. Trwają zaawansowane prace nad opracowaniem technologii wytwarzania mikrokapsułek z wypełnieniem naprawczym. Budimex chce w ten sposób doprowadzić do opracowania mechanizmu „samonaprawiania” powierzchni asfaltowych, który wydłuży trwałość nawierzchni drogowych bez angażowania ludzi.

BIM – REWOLUCJA NA BUDOWIE

Jedną z najbardziej przełomowych koncepcji ostatnich lat, usprawniającą prace przy realizacji inwestycji, jest BIM czyli Building Information Modeling. Brytyjscy eksperci oceniają, że jej stosowanie może ograniczyć koszty budów nawet o 15-20 proc. Budimex zastosował to rozwiązanie m.in. przy realizacji oddanego niedawno do użytku Centrum Komunikacyjnego w Kielcach, które powstało w systemie „zaprojektuj i zbuduj”. Na etapie rozbiórki został wykonany skaning laserowy dworca z około 120. stanowisk pomiarowych. Stworzono w ten sposób bazę złożoną z 472 milionów punktów, a ich połączenie posłużyło m.in. do nadania skanowi 3D współrzędnych geodezyjnych. Na tej podstawie powstał model BIM, który pomagał w weryfikacji dokumentacji projektowej oraz w sporządzaniu przedmiarów na potrzeby realizacji. Budimex przygotował jak dotąd dla klientów kilkadziesiąt takich modeli w technologii BIM. Modele te są aktualizowane w trakcie realizacji inwestycji. Gwarantują szybki dostęp np. do dokumentacji techniczno-rozruchowej, gwarancji, instrukcji, rysunków czy kart zatwierdzeń materiałów. Dzięki temu można dużo łatwiej i szybciej uzyskać wszelkie niezbędne informacje o powstałym obiekcie, bez konieczności czasochłonnego przeszukiwania wydrukowanej dokumentacji.

ELEKTROMOBILNOŚĆ TO PRZYSZŁOŚĆ

– Patrzymy na rynek znacznie szerzej, stąd elektromobilność i inwestycja w sieć punktów ładowania aut elektrycznych. Do 2026 r. chcemy stworzyć 100 takich punktów – mówi prezes Budimeksu oceniając rynek elektromobilności jako „przyszłościowy”.

Nowe punkty ładowania samochodów elektrycznych, w miejscach publicznych, stworzą wspólnie Elocity i Budimex. Wejdą do zasobów aplikacji Elocity, obejmującej około 300 takich punktów.

– Elektromobilność to naturalny kierunek naszego rozwoju po pierwszych inwestycjach w lądowe farmy wiatrowe. Od dłuższego czasu analizujemy, w jakim kierunku rozwija się ta branża. Uznaliśmy, że teraz jest najlepszy moment, aby powołać spółkę, która będzie rozwijać w naszej grupie obszary związane z elektromobilnością – mówi Cezary Łysenko, dyrektor Budownictwa Infrastrukturalnego Budimex S.A.

– Na nasz koszt oferujemy instalację gotowych stacji ładowania pojazdów, serwis i zarządzanie systemem. Po stronie naszych partnerów pozostaje jedynie udostępnienie powierzchni – tłumaczy Jakub Długoszek, dyrektor Oddziału Budownictwa Infrastrukturalnego Północ Budimex S.A.

Budimex rozmawia już z kilkudziesięcioma samorządami, deweloperami i potencjalnymi inwestorami.

TECHNOLOGIE Z KOSMOSU

Największa polska spółka budowlana wspiera innowacje. Dlatego Budimex nawiązał współpracę ze zwycięzcami konkursu Europejskiej Agencji Kosmicznej. W maju spółka podpisała umowę o współpracy z OSATeam (OSA – Opadający Satelita Atmosferyczny) – uczniami krakowskiego liceum, którzy zaprojektowali i skonstruowali mini-satelitę do zbierania informacji dotyczących stężeń gazów i zanieczyszczeń na różnych wysokościach, kontrolowania zmian klimatycznych, a także ostrzegania przed niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi.

W konkursie European CanSat 2021/2022 Competition uzdolnieni 18-latkowie zdobyli pierwszą nagrodę Europejskiej Agencji Kosmicznej i pokonali ponad 1000 zespołów z całej Europy. – O dokonaniach twórców Opadającego Satelity Atmosferycznego dowiedziałem się z radia. W Budimeksie chcemy wspierać polską naukę, a zwłaszcza aktywnych i ambitnych ludzi, którzy mają w sobie pasję i talent. Skłoniło mnie to do wyjścia z inicjatywą współpracy z OSATeam, w którym dostrzegam ogromy potencjał – mówi Artur Popko, który zaproponował członkom zespołu dwumiesięczny staż i roczną umowę sponsorską.

Uczniowie stworzą koncepcje i prototypy innowacyjnych rozwiązań, a Budimex będzie mógł wykorzystać ich wiedzę i doświadczenie chociażby przy poszukiwaniu rozwiązań pozwalających na monitorowanie i redukcję emisji dwutlenku węgla.

– Wierzymy w młodych ludzi o otwartych umysłach. Widzimy ogromy potencjał w uczniach liceów techników w całej Polsce – dodaje Przemysław Kuśmierczyk, dyrektor Biura Innowacji w Budimex S.A.

STARTUP CHALLENGE TO TYLKO POCZĄTEK

Dużym sukcesem okazał się konkurs Budimex Startup Challenge, skierowany do innowacyjnych przedsiębiorstw i młodych spółek technologicznych oferujących produkty, usługi i rozwiązania w obszarze energetyki, odnawialnych źródeł energii i ekologicznych technologii w budownictwie. Zgłosiło się do niego blisko 40 startupów. Pierwsze miejsce w konkursie zdobyła firma Surveily, która opracowała system monitoringu wizyjnego BHP, wspieranego sztuczną inteligencją (AI). Technologia ta pozwala w czasie rzeczywistym monitorować zachowania pracowników i sprzętu, jakim się posługują, aby uchronić ich przed potencjalnymi wypadkami.

– Wszystkie, nawet najlepsze pomysły potrzebują wsparcia, a potem wdrożenia, które jest dla młodych przedsiębiorców najtrudniejszym wyzwaniem w okresie „inkubacji” młodych firm. Jednocześnie zwracamy szczególną uwagę na ochronę środowiska i zdrowia ludzi oraz efektywność energetyczną w naszej działalności. Ten konkurs połączył oba te kierunki – mówi Artur Pielech, członek zarządu Budimex S.A. i prezes FB Serwis.

Grupa już wdraża rozwiązania, które są efektem programu Budimex Startup Challenge. Rozpoczęto między innymi pilotaż nowych systemów zarządzania energią w oparciu o sztuczną inteligencję i machine learning. Przeprowadzono także testy tagów ochronnych na kaskach dla pracowników na budowach, umożliwiających automatyczny monitoring i przewidywanie kolizji pracownika z maszynami budowlanymi.

Last Updated on 2 grudnia, 2022 by Valeriia Honcharuk

KATEGORIA