Rozbudowa systemu metra, realizacja masterplanu – M3, Etap I – Praga

Rozbudowa systemu metra, realizacja masterplanu – M3, Etap I – Praga

Dzielnica Praga-Południe jest jedną z tych w Warszawie, które mogą pochwalić się największą gęstością zaludnienia. To chociażby wynik zmian struktury terenów poprzemysłowych osiedla Kamionek oraz dogęszczenia zabudowy mieszkalnej na osiedlu Gocław. W efekcie niezbędny jest rozwój infrastruktury towarzyszącej: usług, oświaty, ale też komunikacji.

Planowany przebieg linii metra M3 od strony zachodniej – od stacji Stadion Narodowy aż po osiedle Gocław (Etap I – Praga) – przyczyni się do polepszenia warunków życia mieszkańców poprzez udostępnienie sprawnego i szybkiego środka transportu miejskiego.

Otwarcie 9 lutego oferty w przetargu na „Wykonanie prac projektowych dla III linii metra w Warszawie – Etap I – Praga wraz ze Stacją Techniczno-Postojową” było kolejnym krokiem w kierunku realizacji jej I odcinka, o długości ponad 8 km. Znajdzie się na nim siedem stacji, w tym sześć nowych: Dworzec Wschodni, Mińska, Wiatraczna, Ostrobramska, Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Gocław. Ostatecznie ofertę na zaprojektowanie tego odcinka linii M3 złożyło konsorcjum: ILF CONSULTING ENGINEERS POLSKA Sp. z o.o. (lider) oraz METROPROJEKT Sp. z o.o. Zaproponowana kwota wynosi 78 181 260,00 zł brutto, a zamawiający przeznaczył na ten cel 81 524 916,60 zł brutto. Sama budowa powinna rozpocząć się w 2028 roku.

W kolejnych etapach linia M3 ma zostać przedłużona pod Wisłą w kierunku Siekierek, a dalej – przez Sielce – do skrzyżowania z M1 na wysokości stacji Racławicka. Dalej ma przebiegać przez Wyględów aż do przystanku PKP Żwirki i Wigury, gdzie skrzyżuje się z M4. Docelowo M3 będzie liczącą 15 stacji linią obwodową – ma przebiegać łukiem wokół centrum i dowozić pasażerów do innych linii: istniejących M1, M2 oraz planowanych M4, M5.

Zgodnie z założeniami masterplanu, w Warszawie do 2050 roku mają powstać trzy nowe linie. Dzięki temu ponad połowa mieszkańców stolicy – zgodnie z ideą miasta 15-minutowego – będzie mieszkać w zasięgu dojścia do stacji metra. To będzie oznaczało, że 17 z 18 dzielnic ma mieć dostęp do podziemnej kolei.

Już w marcu tego roku, na sesji budżetowej Rady Miasta st. Warszawy, odbędzie się głosowanie nad zapewnieniem funduszy na prace przedprojektowe dla linii M4. Ma ona połączyć Tarchomin z Wilanowem długimi na 26 kilometrów tunelami, z 23 stacjami po drodze. Celem prac przedprojektowych będzie opracowanie wstępnego projektu koncepcyjnego, pozwalającego na ustalenie stref wpływu obiektów metra na otoczenie; wykonanie badań i dokumentacji geologicznej; analiz w zakresie technicznym, środowiskowym, eksploatacyjnym, a także możliwości podziału linii M4 na odcinki oraz kolejności ich realizacji.

Niezależnie od projektowania i planów obecnie w Warszawie powstają trzy ostatnie przystanki na bemowskim fragmencie linii M2: Lazurowa, Chrzanów i Karolin, a także nowa Stacja Techniczno-Postojowa. Te prace mają zakończyć się w 2026 roku.

Last Updated on 18 marca, 2024 by Anastazja Lach

KATEGORIA