W BOLIX S.A. społeczna odpowiedzialność nie jest tylko hasłem

W BOLIX S.A. społeczna odpowiedzialność nie jest tylko hasłem

Społeczna odpowiedzialność biznesu to strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwo działa w taki sposób, aby w jak największym stopniu uwzględniać interesy społeczne, aspekty środowiskowe, a także utrzymywać dobre relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami.

W BOLIX S.A. traktujemy tę społeczno – ekonomiczną ideę, nie jako encyklopedyczne hasło, ale jako szansę na progres, który zaspokajając potrzeby współczesnych, nie będzie jednocześnie ograniczał możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń.

Dobrze wiemy, że bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza inwestowanie w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, relacje z bliższym i dalszym otoczeniem firmy, a także prowadzenie odpowiedniej polityki informacyjnej. Te działania, nie tylko są logiczne i pożądane z punktu widzenia prowadzenia biznesu, ale przyczyniają się również do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.

30 lat minęło. Bolix wczoraj i dziś

Historia BOLIX S.A. to jednocześnie historia polskich przemian gospodarczych ostatnich trzech dekad. W zeszłym roku obchodziliśmy okrągły jubileusz 30-lecia działalności. Ta rocznica skłania do refleksji – jaką drogę przeszła polska gospodarka przez ten czas i jak nasza firma potrafiła się odnaleźć w tej skomplikowanej rzeczywistości.

BOLIX od samego początku swojego istnienia stawiał na innowacyjność i wysoką jakość produkowanych wyrobów. Pierwsze profesjonalne maszyny do produkcji chemii budowlanej pojawiły się już w roku 1997. Z pewnością był to niezwykle ważny moment, który zbiegł się w czasie z wprowadzeniem kontroli jakości produktów, odpowiedniego systemu komunikacji oraz organizacji handlowej. Od samego początku działalności jednym z głównych celów było unowocześnianie i automatyzowanie procesu produkcyjnego, co w połączeniu z zaawansowaną kontrolą jakości, przekładało się na zaspokojenie potrzeb naszych odbiorców i ich satysfakcję.

Dziś BOLIX to nowoczesny zakład, obecny nie tylko w Polsce ale w prawie całej Europie, wytwarzający najwyższej jakości produkty.

Jesteśmy częścią środowiska

Na przestrzeni lat BOLIX S.A. zawsze zwracał baczną uwagę na aspekty środowiskowe, które obecne są na każdym etapie działalności i stanowią integralną część firmowej strategii odpowiedzialnego biznesu. Na każdym etapie przykładamy ogromną uwagę do relacji z otoczeniem i dokładamy wszelkich starań, aby maksymalnie ograniczyć lub wyeliminować negatywne wpływy naszej działalności na środowisko naturalne. Ważna jest dla nas świadomość i drobiazgowa kontrola jakości, która decyduje o bezpieczeństwie produktów dla użytkowników i środowiska.

Przyszłe generacje będą płaciły rachunki zaciągnięte przez nas i tylko od naszej odpowiedzialności zależy, czy nasze obecne decyzje będą oceniane pozytywnie, czy odwrotnie – przyniosą nam dezaprobatę i wstyd.

Z tych powodów BOLIX S.A. w swojej strategii biznesowej umieścił zrównoważony rozwój oraz ideę społecznej odpowiedzialności na poczesnym miejscu. Pojęcie to, kształtując naszą misję, jest jednocześnie obecne w codziennych wyborach.

CSR w BOLIX S.A.

Już na etapie tworzenia strategii naszego przedsiębiorstwa uwzględniliśmy interesy społeczne, ochronę środowiska, a także zadbaliśmy o dobre relacje z różnymi grupami społecznymi.

W swoim działaniu dążymy do permanentnej poprawy nie tylko jakości naszych produktów, ale także sposobów ich wytwarzania, metod pracy, która musi przynosić, oprócz zapewnienia godziwego bytu, satysfakcję i zadowolenie osobom ją wykonującym.

Cele, które postawiliśmy przed sobą w ramach CSR są niewątpliwie ambitne, ale jesteśmy pewni, że dzięki wierze w ich osiągnięcie ziszczą się.


Źródło informacji: Bolix S.A.

Last Updated on 8 października, 2022 by Valeriia Honcharuk

KATEGORIA
TAGS