Większe zużycie nie musi oznaczać więcej emisji – o zielonej energii dyskutowali goście Sustainable Economy Summit 2024

Większe zużycie nie musi oznaczać więcej emisji – o zielonej energii dyskutowali goście Sustainable Economy Summit 2024

W ramach X edycji konferencji „Sustainable Economy Summit”, która odbyła się 20-21 maja 2024 w warszawskim hotelu Sheraton Grand, odbyła się debata pod hasłem „Zielona energia”, w której udział wzięli eksperci, liderzy biznesu i organizacji publicznych.

Dyskusję rozpoczął Pan Michał Brzozowski, CEO, Metroplan Polska, przywołując słynną skalę Nikołaja Kardaszowa, zgodnie z którąmiarą rozwoju cywilizacji jest ilość zużywanej energii. Ma ona zastosowanie zarówno w skali kosmicznej, jak i bardziej przyziemnej. To, że społeczeństwa bardziej rozwinięte zużywają więcej energii wcale nie oznacza jednak, że są bardziej emisyjne. Większość energii w rozwiniętych gospodarkach pochodzi bowiem z zielonych źródeł, a wszelkie potencjalne straty energetyczne czy uboczne produkty procesu ogrzewania lub chłodzenia są ponownie wykorzystywane.Kluczem do niskoemisyjności nie jest więc bezwarunkowe ograniczenie zużycia energii czy materiałów, lecz przede wszystkim mądre z nich korzystanie i dbanie, by pochodziły z ekologicznych źródeł.

Prelegenci zgodnie podkreślali jednak absolutną konieczność przeprowadzenia zielonej transformacji energetycznej. Pan dr Maximilian Piekut, LLM – General Manager, Greeners, zwrócił także uwagę na nieuchronność reorganizacji przedsiębiorstw energochłonnych. Jego zdaniem wszystkie ostatnie zawirowania geopolityczne i na rynkach światowych nie wpłynęły na zmiany kierunku transformacji energetycznej i choć na razie zmiany te nie są jeszcze opłacalne ekonomicznie, wkrótce się to zmieni. Z tą opinią zgodziła się Pani Katarzyna Pluta, Kierownik ds. Marketingu i PR, Armatura Kraków. Stwierdziła, iż jako przedstawiciel sektora produkcji energochłonnej doskonale zdaje sobie sprawę z istotności zielonej transformacji, ale też z jej wysokich kosztów. W przypadku jej przedsiębiorstwa wymagało to m.in. wymiany pieców czy budowy własnej farmy fotowoltaicznej w celu pozyskania zielonej energii. Żadna z tych inwestycji nie była tania.

Dyskutanci pozytywnie ocenili jednak potencjał zielonej energii w Polsce i jego rozwój w ostatnich latach. Pani Iwona Sierżęga, Członkini Zarządu, Chief Operating Officer, Polenergia, podkreśliła, że mamy już dostępnych 17 GW mocy fotowoltaicznych i 10 GW z lądowych farm wiatrowych. OZE stanowi obecnie około ¼ całego miksu energetycznego Polski i ten udział będzie rósł. Wkrótce dołączy do niego ogromna ilość energii z wiatrowych farm morskich. Potencjał offshore’u na Bałtyku jest bowiem ogromny i może sięgać nawet 33 GW. Problemem jest przede wszystkim kwestia magazynowania nadmiarów energii generowanych w sprzyjających warunkach pogodowych.

Na zakończenie debaty zaproszeni goście podjęli próbę wskazania, jak możemy przyczynić się do przyspieszenia zielonej transformacji energetycznej w Polsce. Zdaniem Pana Piotra Kummera, Kierownika Projektu w Pionie Realizacji, Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ), budowa pierwszych elektrowni jądrowych wniesie bardzo potrzebną stabilność do polskiego miksu energetycznego. Pani Iwona Sierżęga dodała również konieczność uzupełnienia struktury energetycznej o zielone źródła niezależne od warunków pogodowych, takie jak wodór. Niezbędne jest również zadbanie o odpowiedni dostęp do tzw. paliw przejściowych, takich jak gaz ziemny. Nieco inne podejście zaproponowała Pani Katarzyna Pluta. W przypadku jej firmy znaczne ograniczenie energochłonności w procesie produkcji nie jest możliwe, dlatego kluczowa pozostaje naprawialność produktów. Dzięki zmniejszeniu częstotliwość z jaką występuje konieczność zastąpienia danego urządzenia nowym, można znacznie ograniczyć potencjalne zużycie energii.


Moderatorem dyskusji był Prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat, Dyrektor Centrum Energetyki Jądrowej, Profesor, Katedra Elektroenergetyki, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Politechnika Gdańska. Udział wzięli: Michał Brzozowski, CEO, Metroplan Polska, Piotr Kummer, Kierownik Projektu w Pionie Realizacji, Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ), Katarzyna Pluta, Kierownik ds. Marketingu i PR, Armatura Kraków, dr Maximilian Piekut, LLM – General Manager, Greeners, Iwona Sierżęga, Członkini Zarządu, Chief Operating Officer, Polenergia.

Last Updated on 7 czerwca, 2024 by Anastazja Lach

KATEGORIA