Wsparcie zrównoważonego rozwoju przy pomocy transformacji cyfrowej

Wsparcie zrównoważonego rozwoju przy pomocy transformacji cyfrowej

W czasie VIII edycji konferencji biznesowej „Sustainable Economy Summit” mieliśmy przyjemność wysłuchać prezentację Pana Mateusza Buczkowskiego, Lidera Zespołu Konsultantów i Dyrektora Krajowego Produktu, SoftwareOne pod tytułem „Wsparcie zrównoważonego rozwoju przy pomocy transformacji cyfrowej”. Pan Buczkowski przekazał dużo ciekawych informacji na tematy związane z transformacją cyfrową oraz omówił co jest jej celem. Przedstawił także zagadnienia związane ze wsparciem technologii dla zrównoważonego rozwoju. 

Transformacja cyfrowa to integracja systemów, narzędzi, zespołów i działów w obrębie całego przedsiębiorstwa, która ma na celu optymalizację procesów, redukcję różnego rodzaju błędów czy powtarzalnej pracy oraz optymalizację zużycia zasobów. Optymalizacja w transformacji cyfrowej, według Pana Mateusza, ma na celu redukcję kosztu i poprawienie wyników finansowych, poprzez skrócenie, jak w przypadku budownictwa, czasu realizacji obiektów.

Obecnie w większości firm na świecie mamy do czynienia z tak zwaną architekturą silosową, oznacza to, że każde złożone zadanie, które wykonujemy jest podzielone na pewnego rodzaju podzadania, które realizowane są przez różne działy i zespoły. Produkty tych działów czy zespołów często są przekazywane dalej (przykładowo, rysunek wykonany przez projektanta będzie wysłany za pomocą maila, a inna osoba z działu kosztorysowego przygotowuje w oparciu tego kosztorys itd.). Ten powszechny dzisiaj system pracy ma wiele niedoskonałości. Najczęściej polega to na trudnościach w znalezieniu aktualnych informacji przez inne zespoły. 

 “Warto też powiedzieć czym transformacja cyfrowa nie jest” 

Posiadając nawet najbardziej doskonałe narzędzia i najnowsze oprogramowanie, które służy nam do realizacji celów w poszczególnych działach, nie możemy mówić o transformacji cyfrowej, a jedynie o digitalizacji, jeżeli te narzędzia ze sobą nie współpracują. 

executive_magazine

“Celem transformacji cyfrowej jest tworzenie ustrukturyzowanych danych. Zarówno schematów, które pozwalają nam na bieżąco tworzyć te dane w powtarzalny sposób. Niezależnie od tego w którym dziale pracujemy, czy w której części kraju czy świata, w łatwy sposób będziemy mieli dostęp do tych danych. Jeśli np. chcielibyśmy nakarmić różnego rodzaju algorytmy lub poddać analizom te dane, zdecydowanie łatwiej jest jeżeli te dane są ustrukturyzowane i uporządkowane. Takie dane coraz częściej stanowią jedną z najważniejszych aktywów w przedsiębiorstwie i coraz trudniej pominąć ten fakt, że nie można przejść obok tego obojętnie” – wyjaśnia Pan Mateusz Buczkowski. 

Platformy cyfrowe osadzone w środowisku chmurowym są propozycją, którą stwarzają w tym momencie nowe technologie. Praca w takim środowisku polega na tym, że posiadamy jedną złożoną bazę danych, w której kontrybuują wszyscy uczestnicy danego projektu. Zaletą takich platform jest to, że wszystkie dane są w jednym miejscu, zawsze bardzo łatwo osiągalne, a zarazem są jednym aktualnym źródłem prawdy, nie są rozproszone po skrzynkach mailowych czy serwerach. Jeszcze jednym plusem takich platform będzie to, że dostępne są z dowolnego urządzenia podłączonego do Internetu. 

Szeroko pojęta analityka biznesowa jest zwieńczeniem korzyści związanych z platformami cyfrowymi. Jeżeli mamy wszystkie dane w jednym miejscu, przykładowo rysunki,kosztorysy, harmonogramy, jesteśmy w stanie tworzyć dowolne raporty, plansze i zestawienie tych danych.

Branża budowlana boryka się z wieloma kwestiami związanymi ze zrównoważonym rozwojem. Najważniejsze z nich to: emisja CO2, odpady i marnotrawstwo, ponieważ około 10% materiałów dostarczanych na budowy niestety jest marnotrawiona w wyniku poprawek już wykonanych prac czy wielokrotnego wykonywania tej samej pracy, co stwarza doskonałe pole do optymalizacji, do redukcji emisji. 

Wsparcie platform cyfrowych, większa dostępność do realnych danych pomaga nam znacznie poprawić te wyniki i obniżyć emisję, zarówno w sferze  materiałów budowlanych jak i sprzętu oraz zasobów ludzkich czy logistyki. 

Zdaniem Pana Mateusza Buczkowskiego, to właśnie tworzenie różnego rodzaju scenariuszy jest jedną z największych wartości platform cyfrowych. Scenariusze te najczęściej obejmują kwestie finansowe, terminowe czy kwestii związanych z celami zrównoważonego rozwoju. Używając takich scenariuszy możemy patrzeć nie tylko jak to wpłynie na termin, na koszt, ale również w 6D możemy patrzeć jak skończymy daną inwestycję pod kątem emisji, uzyskania zielonych certyfikatów czy sprawozdawczości. 

Jak powiedział Pan Mateusz na koniec swojego wystąpienia, zastosowanie nowoczesnych rozwiązań, takich jak platformy cyfrowe czy rozwiązania chmurowe, znacznie potrafi wesprzeć obszary zrównoważonego rozwoju i cele, które stawiamy sobie w związku z tymi obszarami. Pozwala również zredukować czas trwania projektów oraz optymalizować czy szukać uproszczonych sposobów realizacji projektów, a to przekłada się bezpośrednio na redukcję emisji, koszty oraz optymalizację czasu realizacji. 

Last Updated on 28 czerwca, 2022 by Valeriia Honcharuk

KATEGORIA
TAGS