Wystartował projekt Executive Club Women

Wystartował projekt Executive Club Women

W ramach konferencji „Executive Innovation Forum”, która odbyła się 29 listopada 2023 roku w hotelu Sheraton Grand Warsaw, miało miejsce specjalne wydarzenie, poświęcone kobietom w biznesie. Organizator konferencji, Executive Club, zainagurował w ten sposób nowy projekt pod nazwą Executive Club Women.

XI edycja Executive Innovation Forum już za nami. Niedługo opublikujemy obszerną relację z konferencji oraz ceremonii rozdania nagród „Diamenty Innowacji”.

Nim to jednak nastąpi, chcielibyśmy podzielić się z Państwem ogromnym sukcesem, jakim było towarzyszące konferencji wydarzenie specjalne. Mamy na myśli wyjątkowe spotkanie klubowe Executive Club, inaugurujące projekt EC Women, którego celem jest jeszcze głębsza integracja biznesowego środowiska kobiet oraz wsparcie dla kobiecej przedsiębiorczości.

Partnerami biznesowego spotkanie w tej nowatorskiej formule została firma MM Brown, właściciel marki Chocolissimo, oraz Digital Emotions.

Spotkanie poprowadził profesor Rafał Ohme, CEO Digital Emotions, którego prezentacja na temat „Kobiety są bardziej i we wszystkim” posłużyła za punkt wyjścia do dalszej interesującej dyskusji w gronie uczestniczek.

W ramach swojego wykładu, profesor Ohme opowiadał o przewagach kobiet w różnych wymiarach rzeczywistości, w której funkcjonujemy. Korzystając z wyników najnowszych badań naukowych oraz własnego ogromnego doświadczenia dowodził, że kobiety są lepiej przystosowane od mężczyzn do wykonywania bardzo szerokiego spektrum zadań, często również takich, które stereotypowo kojarzone są z mężczyznami. Nawiązując do tematyki konferencji profesor stwierdził, że mistrzyniami innowacji i adaptacji okazują się właśnie kobiety.

Świadczą o tym liczby, z którymi kłócić się trudno. Wydajność przedsiębiorstw zauważalnie wzrasta bowiem w sytuacjach, gdy wysokie stanowiska kierownicze pełnią kobiety. Jako przyczynę tego stanu rzeczy wskazać można właśnie bardziej innowacyjne strategie wdrażane w firmie, większą kreatywność i chęć nawiązywania współpracy.

Co ciekawe, według zaprezentowanych danych, najlepiej sprawdzają się zespoły, w których na równych zasadach współpracują zarówno kobiety, jak i mężczyźni. To właśnie takie, mieszane grupy zadaniowe osiągają najlepsze wyniki w analizie logicznej, koordynacji, planowaniu czy rozwiązywaniu problemów.

Większa reprezentacja kobiet wśród kadry zarządzającej ma swoje odzwierciedlenie nie tylko we wskaźnikach ekonomicznych, ale także wpływa na elementy pozafinansowe. Kobiety na stanowiskach decyzyjnych wykazują się bowiem większą dbałością o otoczenie, zarówno jeśli chodzi o środowisko naturalne, jak i sferę socjalną. Dla przykładu, w czasach kryzysu kobiety wykazują znacznie mniejszą skłonność do zwalniania pracowników, optując raczej za poszukiwaniem innych rozwiązań.

Także w kwestii otwartości na nowe technologie i innowacje, to kobiety znajdują się na czele, prezentując większą elastyczność i zdolność adaptacji. Ma to zastosowanie także w kontekście współistnienia i współpracy z coraz szerzej obecną w naszym życiu zawodowym i prywatnym sztuczną inteligencją.

Powyższe stwierdzenia oparte są na twardych faktach, które swoje źródło znajdują w ludzkiej biologii. Kobiety obiektywnie odbierają bowiem więcej bodźców z otoczenia i szybciej jej przetwarzają – intensywniej czują smaki, lepiej słyszą dźwięki o wysokiej częstotliwości, rozróżniają więcej zapachów, a także są bardziej wrażliwe na dotyk.

Profesjonalne przewagi kobiet to także cała plejada bardziej miękkich zdolności i predyspozycji, których efekty trudniej zmierzyć, jednak nie sposób ich nie docenić. Są one powiązane w dużej mierze z ewolucyjną umiejętnością kobiet do rozpoznawania oraz regulowania emocji, co czyni z nich lepszych słuchaczy. Jednocześnie same mówią więcej od mężczyzn i z mniejszym wysiłkiem. Przekłada się to na głębsze zrozumienie relacji panujących wewnątrz zespołu i możliwość zapobiegania potencjalnych konfliktom czy nieporozumieniom.

Profesjonalny wizerunek kobiet zaprezentowany przez Profesora Ohme to jednak nie tylko laurka. Jego zdaniem większość problemów, z jakimi borykają się kobiety w biznesie, to efekt społecznego warunkowania, które, niestety, zniekształca postrzeganie samych siebie przez kobiety.

Wpajane dziewczynkom od najmłodszych lat oczekiwania sprawiają, że dorosłe kobiety często są niepewne własnej wartości i swojego oczywistego potencjału, co skutecznie uniemożliwia im jego realizację. Chodzi tu zarówno o zwykłą, choć nadmierną, skromność, jak i bezpośrednie umniejszanie własnej wartości. Według badań, przeciętna kobieta krytykuje samą siebie co najmniej osiem razy dziennie, zaczynając tę litanię już o poranku. Są też mniej asertywne w walce o awans czy podwyżki, gdyż najpierw muszą same mieć pewność, że na nie zasługują. Mężczyźni na ogół nie podzielają podobnych obaw.

Zgromadzone uczestniczki spotkania podzielały w dużej mierze przedstawione w trakcie prezentacji wnioski. Interesująca, utrzymana w swobodnej atmosferze dyskusja, jaka się następnie wywiązała, w mniejszym stopniu dotyczyła przedstawionej diagnozy, skupiając się bardziej na poszukiwaniu metod zmiany aktualnej sytuacji i ostatecznego uwolnienia potencjału drzemiącego w kobietach.

Łatwość w nawiązaniu nowych kontaktów i dochodzeniu do konstruktywnych wniosków przez uczestniczki, tylko potwierdziły bazowe tezy inauguracyjnego spotkania Executive Club Women o ogromnej sile sprawczej kobiet i ich kluczowej roli w przyszłości biznesu i nie tylko. Zarówno organizatorzy, jak i zgromadzeni goście byli zgodni, że z pewnością nie było to ostatnie spotkanie w tej formule.

Podsumowując całe wydarzenie Profesor Ohme podkreślił, że jeżeli znajdziemy sposób na pozbycie się kulturowych obciążeń, to przyszłość, dzięki wrodzonym zdolnościom i nabytym kompetencjom, bez wątpienia będzie miała twarz kobiety. Powinno zależeć na tym nam wszystkim, także mężczyznom.


Autor: Krzysztof Kotlarski, Redaktor Executive Magazine

Last Updated on 1 grudnia, 2023 by Krzysztof Kotlarski

Udostępnij
KATEGORIA
TAGS