Zielony Ład i Gospodarka Obiegu Zamkniętego – nowe podejścia i strategie omówione na „Sustainable Economy Summit””

Zielony Ład i Gospodarka Obiegu Zamkniętego – nowe podejścia i strategie omówione na „Sustainable Economy Summit””

Drugiego dnia VIII edycja konferencji „Sustainable Economy Summit” w pierwszym panelu dyskusyjnym omawiano temat gospodarki obiegu zamkniętego. Rozmówcy dyskutowali jak zminimalizować ilości wytwarzanych odpadów na każdym etapie procesu produkcji oraz jak najbardziej efektywnie je zagospodarować. Rozmawiali również o proekologicznych rozwiązaniach technologicznych racjonalnego wykorzystania materiałów i odpadów. Zastanawiali się także, na czym polega racjonalne wykorzystanie surowców i zarządzanie zasobami w świetle GOZ.

Moderator, prof. Krzysztof Pikoń – na początku panelu określił, że głównym celem dyskusji będzie opracowanie metody, najskuteczniejszego sposóbu wdrażania gospodarki obiegu zamkniętego.

Pan Andrzej Grzymała, w swojej wypowiedzi odpowiedział na pytanie: Czy kluczem do wdrażania GOZu jest zarządzanie? – “Gospodarka obiegu zamkniętego często prowadzi za sobą dosyć trudne i szerokie procesy. W nasze dni już wiemy jak ważnym jest zbieranie danych, informacji oraz uczenie się. Dlatego zdecydowanie kluczem są nowe technologie.

executive_magazine

Padło również pytanie “Czy prawo będzie motorem, który sprawi, że wdrażanie GOZu będzie szybsze?” Na to pytanie odpowiedział Pan Robert Chciuk. W 2018 roku został wprowadzony pakiet dyrektyw, który teraz jest w procesie transpozycji przez Polskę. Na dodatek powstały również trzy ustawy: kaucyjna, o rozszerzalności odpowiedzialności producenta oraz ustawa Single-Use Plastics (SUP). Te trzy ustawy zdaniem Pana Roberta, w znaczny sposób wesprą tworzenie oraz budowę systemu gospodarki obiegu zamkniętego.

“Jaka jest rola logistyki we wdrażaniu GOZ?” – z takim pytanie Pan Moderator zwrócił się do Pana Roberta Daniluka. Łańcuch dostaw szczególnie jeśli chodzi o czasy pandemii przeżył bardzo dużą rewolucję. Jak powiedział Pan Robert, firma Lyreco ma pewne standardy wejścia dostawcy do firmy. Pierwszy z elementów to są tak zwane audyty zgodności społecznej Sedex, które mówią o kwestiach związanych z ochroną środowiska, a także o kwestiach etycznych. Wszyscy dostawcy z którymi współpracuje Lyreco muszą na początku przejść przez ten audyt. Pan Dyrektor jest przekonany, że łańcuch dostaw oparty nie tylko na finanse, zwykle jest bardziej stabilny.

Pan Michał Mikołajczyk opowiedział nam o miejscu i roli biznesu we wdrażaniu GOZu. “Biznes uważam za centralny punkt całego konceptu.” Pan Michał stwierdza też, że środowiskowe regulacje dla biznesu są obowiązkiem, koniecznością wiążącą się z inwestycjami, a także oszczędnościami.

executive_magazine

Natomiast Pan Jacek Kostrzewa oraz Pan Paweł Nowak opowiedzieli nam o tym jakie innowacje czy nowe technologie są najważniejsze do wdrożenia GOZu, a także o sposobach zmniejszeniu marnotrawstwa żywności.

Poruszono również temat wdrażania europejskiego zielonego ładu, który ma na celu do 2050 roku stworzyć tak zwaną pasywność emisyjną czy też obojętność klimatyczną. Gospodarka obiegu zamkniętego jest jednym z podstawowych priorytetów tego działania. I w pierwszej kolejności to właśnie biznes ma kreować dobre zmiany gospodarki obiegu zamkniętego. Kluczem do wprowadzaniu GOZu nazwano również zmianę sposobu myślenia konsumentów i producentów czy regulatorów.

Na podsumowanie panelu dyskusyjnego każdy z ekspertów odpowiedział krótko na pytanie: Czy Polska ma szansę zostać liderem we wdrażaniu GOZu? – “Konsument i jego motywacja oraz myślenie o tym jakie konsekwencje przyniesie nasze działanie, a także wykorzystanie możliwości, które dają nowe technologie przybliżą nas za parę lat do bycia liderem na skalę europejską.”


Moderatorem tej dyskusji był prof. dr hab. inż. Krzysztof Pikoń – Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów. W panelu udział wzięli Pan Robert Chciuk – Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Pan Robert Daniluk – Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju, Jakości i Bezpieczeństwa, Lyreco Polska, Pan Andrzej Grzymała – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający, Reverse Logistics Group, Pan Jacek Kostrzewa – Prezes Zarządu Skotan, Pan Michał Mikołajczyk – Prokurent, Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu, Rekopol oraz Pan Paweł Nowak – Prezes Zarządu Goodvalley.

Last Updated on 3 czerwca, 2024 by Anastazja Lach

KATEGORIA
TAGS