Zrównoważona energetyka

Zrównoważona energetyka

Drugiego dnia VIII edycji konferencji „Sustainable Economy Summit” w drugim panelu dyskusyjnym omawiano temat Zrównoważonej Energetyki. Panowie poruszyli tematykę polityki proekologicznej w polskiej branży energetycznej, zastanawiali się również, które technologie pozwolą na zmniejszenie eksploatacji zasobów naturalnych i oszczędność kosztów. Podczas dyskusji poruszony został również temat roli energetyki jądrowej jako niezbędnej części nisko – emisyjnego miksu energetycznego.

Wprowadzając do dyskusji Moderator – Pan Waldemar Szulc opowiedział o postępie technologicznym i rozwoju nowych technologii w branży energetycznej, który zapewniała konkurencja i siła rynkowa. O regulacjach i decyzjach, które mają wpływ na zagwarantowanie ochrony środowiska, a także o wpływie wojny paliwowo – militarnej na zachowanie zrównoważonej energetyki.

Jaka technologia w pierwszej kolejności może nam zapewnić ten komfort, ten błogostan energetyczny   z takim pytaniem zwrócił się Pan Moderator do wszystkich prelegentów. “Polityka energetyczna Unii Europejskiej, świadomość wpływu energetyki na środowisko, która wywołuje zmiany, polityka uzależniania się od dostaw węgla i wodoru z Rosji, to wszystko przejawy złudzenia. Cały czas musimy walczyć o to by mieć bezpieczne, stabilne, i możliwie jak najczystsze źródła energii. To, że dzisiaj głośno mówimy o bezpieczeństwie, to jest duża wartość. Odpowiadając na Pana pytanie, rozwiązaniem będzie mix technologii, który musi zawierać wielkoskalową energetykę odnawialną. Morska energetyka wiatrowa jest jedyną wielkoskalową technologią spośród tych odnawialnych. Oczywiście będzie tam też rola dla mniejszych, lokalnych źródeł, takich jak, fotowoltaika” –  odpowiedział Pan Jarosław Broda.

Na pytanie “Przez ile dni będziemy mogli zasilać się słońcem” udzielił odpowiedzi Pan Michał Skorupa. Jak uważa Pan Michał, rewolucja fotowoltaiczna de facto odbywa się w Polsce od trzech lat. Obserwujemy teraz istotny skok w zakresie energetyki rozproszonej. “Myślę, że utopią jest myślenie, iż jesteśmy w stanie w sposób ciągły i niezakłócony się zasilić. Natomiast dużo większym wyzwaniem jest to, nie jak szybko i jaką technologię jesteśmy w stanie wydewelapować na rynku, ale przede wszystkim kwestia przyłączenia tego do sieci, jakości, kondycji sieci, odbioru i przesyłu tej energii” – mówi Pan Skorupa. Co więcej, zdaniem Pana Michała, nie możemy zapominać o tym, że ta pełna transformacja energetyczna, o której tak dużo teraz się mówi, również powinna dotykać modernizacji infrastruktury sieciowej.

Padło również pytanie: “Czy jest jakiś problem z odbiorem, przesłaniem między miejscem wytworzenia energii a jej konsumpcji”? Na to pytanie odpowiedział Pan Arkadiusz Musielewicz, który zwrócił uwagę na to, że w systemie energetycznym w Polsce występują dwa systemy zarządzania energią: centralny, gdzie mamy elektrownie stabilne oraz elektrownie nie sterowalne centralnie, czyli wszystka energetyka rozproszona, czy też energetyka fotowoltaiczna, która jest podłączona do sieci. Pan Arkadiusz uważa, że największym problemem wynikającym z fotowoltaiki czy z wiatru, który jest podłączony do sieci, jest ten balans między podażą a konsumpcją energii elektrycznej w określonych godzinach. Podstawową rolą i rozwiązaniem tego problemu z przesyłem magazynów energii, jest przesunięcie krzywej podaży na inne godziny popytowe.

executive_magazine

O oszczędzaniu, a także lokalnym zużyciu energii mówił Pan Krzysztof Ławrywjaniec. ZdaniemPana Krzysztofa,powinniśmy się skupiać nalokalnym i regionalnym wytwarzaniu energii, ponieważ cały czas się mierzymy z problemem przekazania mocy wytwórczej w odpowiednie miejsce w odpowiednim czasie.

Energetyka jądrowa, bezpieczeństwo energetyczne, unikanie zagrożeń związanych z ochroną środowiska oraz broń paliwowa i militarna to są tematy poruszone przez Pana Mirosława Kowalika, podczas jego wypowiedzi.

Pan Prof. Jacek Kijeński w swojej wypowiedzi wspomniał o drugiej zasadzie termodynamiki, akumulatorach, braku litu, a także o wojnie klimatycznej. “Nie mamy narzędzi, nie mamy możliwości magazynowania energii elektrycznej. Nikt nie kontynuował badań Nikoli Tesli, który chciał niekonwencjonalnie przesyłać i magazynować energię elektryczną. Niestety nie było dalszego ciągu, może kiedyś będzie” – mówi Pan Profesor.

Na końcu panelu prelegenci wspomnieli o energetyce jądrowej i odnawialnej, a także o barierach w przyjęciu energetyki węglowej. “Jeżeli mówimy o barierach, to będzie to, czas i proces uzyskiwania decyzji po to żeby budować wiatraki na morzu, czy żeby budować energetykę konwencjonalną czy atomową, w Polsce trwa to po prostu wieki. Mimo tego, że na poziomie ustawowym mamy dobre regulacje dotyczące energetyki morskiej akurat, no to czas jaki jest potrzebny na przejście przez wszystkie pozwolenia jest bardzo długi” – powiedział jeden z ekspertów.

“Jutro zaczyna się dziś , wobec tego te nasze zamiary musimy mierzyć potencjałem, który mamy dzisiaj” – na koniec dodał Pan Profesor Jacek Kijeński.


Moderatorem był Pan Waldemar Szulc – Dyrektor, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie. Udział w dyskusji wzięli Pan Jarosław Broda – Prezes Zarządu Baltic Power Orlen, Pan Prof. Jacek Kijeński – Profesor Zwyczajny, Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii, Politechnika Warszawska, Pan Mirosław Kowalik – Prezes Zarządu Westinghouse Electric Poland, Pan Krzysztof Ławrywjaniec – Dyrektor Działu OZE, MAAT4, Pan Arkadiusz Musielewicz – Wiceprezes, Dyrektor ds. Inwestycji i Rozwoju, Ecological Projects Poland oraz Pan Michał Skorupa – Prezes Zarządu, E.ON Foton Sp. z o.o., Grupa E.ON Polska S.A.

Last Updated on 5 lipca, 2022 by Valeriia Honcharuk

KATEGORIA
TAGS